Absolventi

25 – JUDr. Tomáš Šimonovič
15.5.2016 16:04:16

Vo štvrtok 12. mája 2016 otvoril ďalšiu knihu spomienok v našej „živej knižnici“ JUDr. Tomáš Šimonovič, absolvent 4.A triedy v roku 2001. Študentov našej školy nabádal k zodpovednosti voči krajine a ľuďom v nej, ktorí ho vynikajúco pripravili do života a sám sa teraz svojou prácou na Slovensku usiluje aspoň čiastočne vrátiť to, čo dostal.

Pozvánka
11.5.2016 10:31:36

Srdečne pozývame rodičov, žiakov, učiteľov a priateľov školy na Slávnostnú akadémiu (predpremiéru) pri príležitosti 25. výročia založenia školy. Slávnostná akadémia sa uskutoční v utorok 17. mája 2016 o 16:00 v levočskom kine.

25 – Ak Ježiš povie ÁNO, nemôžeš povedať NIE
9.5.2016 09:46:28

Mladí ľudia s vášňou k spevu. Spev na oslavu nášho Boha. V pondelok 9. mája 2016 sme si vypočuli koncert gospelovej skupiny z Prešova, G.O.D.´s. Černošské rytmy spirituálov rozospievali aj mladých ľudí v hľadisku. Koncert bol príležitosťou osláviť 25 rokov existencie nášho cirkevného gymnázia. Skupinu G.O.D.´s si môžte vypočuť v rádiach ako je Lumen a […]

25 – Stretnutie so zakladateľmi školy
8.5.2016 21:21:08

Po slávnostnej svätej omši na sviatok Nanebovystúpenia Pána sme sa v divadle stretli s duchovným otcom a prvými riaditeľmi nášho gymnázia. Moderátorkou spomínania bola pani riaditeľka, RNDr. Janka Hozová, v hudobných medzivstupoch účinkovali žiaci viacerých ročníkov.

25 – Oslavujeme
4.5.2016 20:07:59

Oslavujeme 25. výročie založenia školy. Prišli prví gratulanti. V triedach žiaci pripravujú zaujímavé aktivity – spoločne si tak pripomíname okrúhle výročie. II.B využila moderné multimediálne techniky a vytvorila videoblahoželanie.

25 – Ing. Katarína Mitríková
26.4.2016 20:44:49

      V utorok 26. apríla 2016 veľmi temperamentne otočila ďalšiu stranu našej „živej knihy“ Ing. Katarína Mitríková. Absolventka 4.A triedy v školskom roku 2009/2010 ukončila vysokoškolské štúdium Cestovného ruchu v Banskej Bystrici a momentálne pracuje vo svetovom skautskom centre vo Švajčiarsku, kde má na starosti PR a Marketing. Jej práca je zároveň aj jej koníčkom. S úsmevom na tvári a veľmi […]

25 – PaedDr. Róbert Slotka, PhD.
17.4.2016 20:08:53

Školský špirituál a katechéta v našom gymnáziu v rokoch 2000 – 2003, vdp. Róbert Slotka, začal návštevu našej školy slúžením sv. omše, kde upozornil na nebezpečenstvo duchovnej slepoty a povzbudil všetkých prítomných k objavovaniu a nasledovaniu Ježiša v našich životoch. V živej knižnici sme „čítali“ v jeho spomienkach na spoločenstvo GSFA počas jeho pôsobenia. Predstavil svoju službu mladým ľuďom v UPC […]

25 – Mgr. Marián Kočiš
30.3.2016 17:50:42

V stredu 30. marca 2016 sme otvorili ďalšiu „živú knihu“. Čerpali sme zo zážitkov absolventa 4.A triedy z roku 2008 Mgr. Mariána Kočiša, ktorý po úspešnom ukončení Fakulty manažmentu Prešovskej Univerzity pracuje v bankovom sektore v Bratislave.  Mariánove vtipné spomienky vyčarili úsmev na tvári poslucháčov. Vyzdvihol naozaj kvalitné vzdelanie, ktoré sa mu dostalo od učiteľov. […]

25 – Vdp. Marek Uličný
19.3.2016 13:48:53

Tradičná piatková omša mala 18.3. iného celebranta. Nášho školského špirituála vystriedal náš bývalý absolvent z roku 1997, dnes riaditeľ Komisie pre mládež Spišskej diecézy a farár v obci Važec, Vdp. Mgr. Marek Uličný. Dnešných žiakov zaujal už príhovor otca Mareka o zranenom srdci a Ježišovom plášti, ktorý nás prikrýva.

25 – Ing. arch. Lukáš Sečka
8.3.2016 16:45:48

Dňa 8.3.2016 sme v živej knižnici počúvali spomienky bývalého žiaka Ing. arch. Lukáša Sečku. Jeho bývalá triedna profesorka, Mgr. Viera Lisoňová, ho potešila tým, že si pamätala aj na jeho maturitnú slohovú prácu. Ako najdôležitejšie posolstvo, ktoré chcel sprostredkovať našim žiakom, bolo kvalitné stredoškolské vzdelanie, na ktorom mohol počas vysokej školy ďalej stavať. študoval na […]