WiFi pripojenie

Bezplatné pripojenie na internet v priestoroch školy

wifi_logoVäčšina priestorov školy je pokrytá WiFi signálom pre učiteľov a žiakov. Aktuálne je  v priestoroch školy rozmiestnených 6 vykrývačov, ktoré vysielajú WiFi sieť s názvom GSFA. Každé zariadenie (mobil, notebook, tablet, …) si automaticky vyberá najbližší vykrývač s najlepším signálom, preto sa nie je nutné starať o výber manuálne.

Sieť vysiela bez zabezpečenia. Autorizácia prebieha otvorením internetového prehliadača a ľubovoľnej stránky (napr. http://gsfalev.sk/). Prehliadač bude automaticky presmerovaný na prihlasovaciu stránku. Niektoré mobilné telefóny so systémom Android môžu po pripojení k sieti zobraziť notifikáciu „Prihlásiť sa do siete GSFA“. Vtedy stačí kliknúť na notifikáciu, ktorá vás presmeruje na prihlasovaciu stránku.

Každý učiteľ a žiak má pridelené meno a heslo. Meno je v tvare priezvisko + prvé písmeno z mena. Napr. žiak Janko Hráško má pridelené meno hraskoj, užívateľ Peter Novotný má meno novotnyp. Pri zhode mien viacerých žiakov sa na koniec mena pridá poradová číslica. Prideľovanie hesiel má na starosti Ing. Peter Hamrák. V prípade straty hesla vám ho vie znovu nadiktovať (zoberte si papier alebo mobil pre zapísanie).

V prípade porušenia vnútorného poriadku školy alebo iného zneužitia bude žiakovi odňatý prístup!

Nakoľko sa jedná o verejnú sieť, neodporúča sa na nej vykonávať aktivity ako napr. internet banking, odosielať osobné údaje a pod. Zároveň je pre študentov blokované využívanie všetkých sociálnych sietí a všetkých ich podslužieb (napr. prihlásenie účtom Facebook do služby Instagram a pod.). Prístup do siete internet sa žiakom automaticky vypína 5 minút po začatí vyučovacej hodiny a zapína 5 minút pred skončením vyučovacej hodiny. Toto pravidlo platí od 1. do 6. hodiny (07.20 – 12.35).

Žiaci prímy až kvarty môžu prístup na internet využívať výlučne na študijne účely v čase mimo vyučovania (v čase od 08:10 do 12:35 je prístup automaticky blokovaný).

Každý žiak môže svoje heslo používať simultánne na max. 2 zariadeniach, aby sa predišlo zneužitiu (napr. mobil + notebook). Ak už je prihlásený na dvoch zariadeniach, tretie bude odmietnuté. V prípade, že sa chcete prihlásiť na ďalšom zariadení, vypnite wifi na ostatných prihlásených zariadeniach a počkajte aspoň 1 minútu. Potom sa prihláste na ďalšom zariadení.

Systém si pamätá prihlasovacie údaje na 365 dní. To znamená, že ak sa raz prihlásite, systém vás neodhlási najbližších 365 dní. Tento limit začína plynúť odznova pri každom ďalšom pripojení sa. Ak chcete skontrolovať, pod akým menom ste prihlásený alebo sa odhlásiť, zadajte do prehliadača stránku http://wifi.gsfalev.sk/.

 

Upozornenie:

Prihlásením sa akceptujete, že nebudete vykonávať žiadnu ilegálnu činnosť, navštevovať nevhodné stránky alebo inak porušovať vnútorný poriadok školy.

 

 

Blažej Krajňák

Správca systému

Natália Bajtošová | 5.9.2017 14:39:43 | Škola