Voľné miesta

Informácie o voľných pracovných miestach.

Výberové konanie – učiteľ predmetu anglický jazyk a literatúra

Termín podania žiadosti: do 18.6.2019

PODMIENKY

UPOZORNENIE:
K žiadosti o pracovnú pozíciu je nutné pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov v tomto znení:

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v organizácii Gymnázium sv. F. Assiského, Kláštorská 24, Levoča. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 14 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Natália Bajtošová | 10.6.2019 21:24:54 | Nezaradené