Absolventi

25 – Mgr. Cyril Hamrák
7.3.2016 17:07:30

Dňa 7.3.2016  zavítal na pôdu svojej strednej školy aj pán farár z oravskej obce Zákamenné, Vdp. Mgr. Cyril Hamrák. O 10.00 hod. odslúžil pre nás v kaplnke svätú omšu, po nej sa prihovoril mladším i starším študentom nášho gymnázia. Ponúkol nám silné svedectvo živej viery a neváhal odpovedať aj na mnohé osobné otázky o voľbe kňazskej služby či života v kňazstve.

25 – Doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
4.3.2016 16:57:24

Piatok 4.3.2016 začal svätou omšou v školskej kaplnke, ktorú celebroval náš bývalý špirituál doc. Anton Lisnik. Na besede spomínal na svoje stredoškolské časy i na štúdiá v kňazskom seminári. V  súčasnosti  je odborným garantom na Pedagogickej fakulte v Ružomberku.

25 – MUDr. Barbora Fecková
1.3.2016 16:42:21

V utorok 1.3.2016 nás navštívila naša bývalá žiačka, dnes lekárka levočskej Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, MUDr. Barbora Fecková. V multimediálnej učebni sprostredkovala žiakom autentické zážitky zo svojho pôsobenia v africkom Burundi. Zo spomienok na svoje stredoškolské štúdiá si vybrala iba tie veselé zážitky, o ktorých jej triedna profesorka PhDr. S. Polláková ani nevedela, a predsa patria medzi najpamätanejšie. Rozhodli sme […]

Predstavujeme Logo 25
1.3.2016 10:20:07

Základom loga je „Tau“ – symbol Františkánskeho rádu. Je umiestnený v centre loga, predstavuje východisko, Bod nula – vznik školy na princípoch a s menom sv. Františka. Gotické oblúky sústredené do centra – vzdialenosť medzi Tau a prvým vnútorným oblúkom predstavuje prvú dekádu existencie gymnázia, vzdialenosť prvého a druhého oblúka symbolizuje druhú dekádu. Polovičná vzdialenosť […]

Mládež v akcii – O dvanástich mesiačikoch
7.10.2014 22:41:35

My, neformálna skupina TOTAL BANG zložená z 15 mladých ľudí vo veku 13-18 rokov, ktorí sa poznáme z Gymnázia sv. F. Assiského v Levoči, sme v období od septembra 2008 do septembra 2009 pravidelne pracovali s mladými ľuďmi a deťmi s rôznymi druhmi postihnutia /sluchové, telesné, mentálne, autisti/ zo Spojenej špeciálnej školy internátnej Jána Vojtaššáka […]

Mládež v akcii – Relaxa©tion
7.10.2014 22:32:58

Skupina s názvom APPLE BANG – aktívna projektová práca láka empatických, bláznivých a nadaných gymnazistov – zložená z niekoľkých mladých ľudí vo veku 13-17 rokov, žiakov Gymnázia sv. F. Assiského v Levoči, pracovala v období od júla 2009 do septembra 2010 pravidelne pri rekonštrukcii a prebudovaní vnútorného dvora klubovne Dreams and Teams, ktorý slúžil ako […]