1995/1996

IV.A Triedna učiteľka: Mgr. Ľudmila Dravecká

 1. Martina Bartošová
 2. Martina Bernátová
 3. Jana Brnčalová
 4. Ján Budzák
 5. Miroslava Bystrá
 6. Katarína Cibuľová
 7. Ján Derner
 8. Ivan Frankovič
 9. Anežka Frankovičová
 10. Martina Garčárová
 11. Miroslava Girgašová
 12. Antónia Gondová
 13. Stanislava Habláková
 14. Róbert Hrušovský
 15. Richard Keklak
 16. Antónia Kmošová
 17. Erika Kopkášová
 18. Gabriela Oreničová
 19. Richard Orlet
 20. Lenka Pijaková
 21. Lucia Piľová
 22. Andrej Škvarek
 23. Mária Šuňavská
 24. Katarína Šurcová
 25. Peter Švec
 26. Barbora Záborská

IV.B Triedna učiteľka: RNDr. Janka Hozová

 1. Silvia Burčíková
 2. Štefánia Dunčková
 3. Gabriela Dzurňáková
 4. Viera Gontkovičová
 5. Adriana Grešová
 6. Jarmila Hanáková
 7. Štefánia Hlavatá
 8. Branislav Husár
 9. Marcel Imrich
 10. Dominik Jurčák
 11. Martina Kačírová
 12. Vlastimil Klein
 13. Magdaléna Košutová
 14. Peter Laznia
 15. Marta Lazorová
 16. Ivana Mirilovičová
 17. Stanislav Misál
 18. Mária Oravcová
 19. Ondrej Pacák
 20. Katarína Petrovičová
 21. Renáta Petruláková
 22. Mária Regulyová
 23. Alexander Ruš
 24. Peter Strážik
 25. Adela Torbíková
 26. Zuzana Vabnová
 27. Denisa Vyšňovská
 28. Rastilav Zummer

Triedna učiteľka: Mgr. Ivana Baloghová

 1. Peter Ambrozy
 2. Ľubomír Bašta
 3. Martina Baštová
 4. Ján Buday
 5. Miroslav Dravecký
 6. Danka Dronzeková
 7. Erika Dzurillová
 8. Martina Gurčíková
 9. Mária Hasajová
 10. Júlia Kaľavská
 11. František Kalousek
 12. Zuzana Kamenická
 13. Martina Klimová
 14. Dalibor Kubičár
 15. René Lesnický
 16. Pavol Lorinc
 17. Ľubomíra Marošiová
 18. Lucia Matúšová
 19. Alžbeta Mlynarčíková
 20. Jana Neupauerová
 21. Erika Paulovčinová
 22. Tomáš Petro
 23. Juraj Sedlačko
 24. Marek Šefčík
 25. Mária Valasová
 26. Marcela Vaľková
 27. Katarína Vašková
 28. Marek Vitikáč
Natália Bajtošová | 7.10.2014 21:40:02 | Nezaradené