Pedagogický zbor

Zoznam pedagógov, vyučovacie predmety a ich konzultačné hodiny

 1. RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, matematika a fyzika
 2. Mgr. Jana Salajová, zástupkyňa riaditeľky školy, matematika a fyzika
 3. Mgr. Natália Bajtošová, anglický jazyk, koordinátorka prevencie drogových závislostí a šikanovania, koordinátorka DofE, pondelok 14:00 – 15:00
 4. Mgr. Ivana Baloghová, biológia a chémia, utorok 14:30 – 15:00, streda 14:30 – 15:00
 5. RNDr. Lucia Bizoňová, biológia a chémia, streda 14:00 – 15:00
 6. Mgr. Janka Brincková, nemecký jazyk, pondelok 14:00 – 15:00
 7. Mgr. Ľubomír Dravecký, občianska náuka, geografia a ruský jazyk, pondelok 14:00 – 15:00
 8. ThLic. Daniel Demočko, PhD., katolícke náboženstvo, streda 14:00 – 15:00
 9. Mgr. Ingrid Gregoríková, nemecký jazyk, výchovná poradkyňa, pondelok 14:00 – 15:00
 10. Mgr. Mária Hvilová, anglický jazyk, pondelok 14:00 – 15:00
 11. RNDr. Antónia Jakubcová, matematika a biológia, utorok 14:00 – 15:00
 12. PaedDr. Emília Kovaľová, katolícke náboženstvo, pondelok 14:00 – 15:00
 13. Mgr. Miroslav Lettrich, katolícke náboženstvo, pondelok 14:00 – 15:00
 14. Mgr. Alžbeta Lipniaková, slovenský jazyk a hudobná výchova, pondelok 14:00 – 15:00
 15. Mgr. Eva Malíšková, PhD. slovenský jazyk a anglický jazyk, pondelok 14:00 – 15:00
 16. Mgr. Valéria Marťáková, dejepis, slovenský jazyk a literatúra, pondelok 14:00 – 15:00
 17. Mgr. Katarína Meltzerová, biológia, geografia
 18. Mgr. Renáta Milčáková, slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra, pondelok 14:00 – 15:00
 19. RNDr. Mária Pokrievková, matematika a fyzika, koordinátorka Žiackej školskej rady, pondelok 14:00 – 15:00
 20. PhDr. Soňa Polláková, nemecký jazyk a dejepis, utorok 14:00 – 15:00
 21. Mgr. Juraj Príloh, telesná a športová výchova, štvrtok 14:00 – 15:00
 22. Mgr. Ľudmila Salanciová, informatika a fyzika, štvrtok 14:00 – 15:00
 23. Mgr. Jana Strache – anglický jazyk, pondelok 14:00 – 14:30
 24. PaedDr. Stanislav Suchý, fyzika, telesná a športová výchova, pondelok 14:00 – 15:00
 25. Mgr. Valéria Václavová, občianska náuka, telesná a športová výchova, streda 14:00 – 15:00

Aktuálny zoznam aj TU

Absolvované vzdelávanie pedagogických pracovníkov

   Zoznam

Natália Bajtošová | 24.2.2020 14:43:43 | Škola