Európsky deň jazykov 2020

V druhej polovici posledného septembrového týždňa nám prišli naši absolventi Slavomír Gregorík a Mária Siváňová porozprávať, čo je na jazykoch také krásne, zaujímavé a prečo sa im oplatí venovať pozornosť. Nie je to len o búraní jazykových bariér, ale aj o vzájomnom porozumení, ktoré ľudí spája. Jazyky nám tiež ponúkajú možnosť pochopiť mentalitu a správanie národov po celom svete. Taktiež je krásna ich schopnosť vyjadrenia myšlienok rôznymi spôsobmi, čo samozrejme podporuje naše myslenie a kreativitu. Ďakujeme absolventom za ich priblíženie, že učenie nie je len o poučkách ale aj o vtipných zážitkoch, ktoré nás môžu obohatiť. Nie nadarmo sa hovorí: ,,Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. “

E.Juhásová, oktáva A

Natália Bajtošová | 27.9.2020 10:49:19 | Absolventi, Študenti