30. výročie založenia školy

Slávnostne sme otvorili 31. školský rok
2.9.2021 10:31:29

Začali sme slávnostnou svätou omšou v gymnaziálnom kostole. Pán dekan Majcher odovzdal novej pani riaditeľke, PaedDr. Marte Zabielnej, PhD., menovací dekrét a požehnal jej v novej funkcii. Niekoľko spomienok na obdobie spred 30 rokov pridal aj zástupca primátora mesta Levoča, pán Miroslav Čurilla. Za študentov poprial novému vedeniu školy predseda Žiackej školskej rady Peter Gaduš veľa […]