Žiacka školská rada

„Nech sa všetko medzi Vami deje v láske.“
14.2.2023 16:53:47

Členovia školského parlamentu sa inšpirovali životom sv. Valentína. Ten sa stal známym vďaka svojmu svätému životu, láske a zhovievavosti, horlivému účinkovaniu a zázrakom, ktoré robil. Dnešný deň bol pre naše spoločenstvo láskavý, zázračný, ale aj zábavný a oddychový. Počas veľkej prestávky sme mali možnosť spoločne si zaspievať či vypočuť známe „lovesongy“ v podaní našich šikovných žiakov […]

Voľby do školského parlamentu 2023
20.1.2023 13:07:56

V zmysle § 26 Zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa konali voľby do Školského parlamentu pri Gymnáziu sv. F. Assiského v Levoči dňa 20.1.2023 v čase od 10:00 do 10:45hod. v mieste sídla školy na ul.Kláštorskej 24 v Levoči. Právo voliť mal […]

Riadna schôdza školského parlamentu – január 2023
12.1.2023 11:56:58

Dňa 11. januára 2023 sa konalo riadne zasadnutie Školského parlamentu. Najdôležitejším bodom programu boli informácie k pripravovaným voľbám do školského parlamentu pre volebné obdobie feb.2023-aug. 2024, t.j. nasledujúcich 18 mesiacov. Kandidáti môžu svoju kandidatúru nahlásiť prostredníctvom triednych učiteľov do 16. januára 2023 do 9:00hod. Voľby sa budú konať 20. januára 2023 ( informácie nižšie). Pani […]

Imatrikulácie a Latino párty
3.11.2022 08:07:57

Každý z nás sa teší na prázdniny. Je to najobľúbenejšia časť školského roka všetkých žiakov. V tomto školskom roku sme mali zatiaľ iba tie jesenné. Ich príchod predznamenala radostná školská udalosť, ktorú nám pripravili členovia školského parlamentu spolu s vedením školy. Latino párty sa uskutočnila v školskej telocvični dňa 27.10.2022 v  príjemnej atmosfére, výbornej nálade […]

Farebný misijný týždeň
14.10.2022 12:15:58

Od 10. – 14. 10. sme zorganizovali Farebný misijný týždeň. Modlitbu ruženca za pokoj a šírenie dobra vo svete sme si pripomínali celý týždeň okrem modlitby aj svojim oblečením vo farbách jednotlivých kontinentov. Po- zelená – tropické zelené pralesy, modlili sme sa za zmiernenie biedy, hladu, chorôb a vojen medzi kmeňmi Ut – červená – […]

Oslavy dňa sv. Františka, patróna školy
4.10.2022 22:06:56

Františkánska modlitba Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo si zúfajú, svetlo tým, čo tápu vo tmách, radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa […]

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/22
30.6.2022 09:16:53

Vážená pani riaditeľka, drahý učiteľský zbor i nepedagogickí zamestnanci, milí spolužiaci! Po roku sa stretávame, aby sme na chvíľku privreli bránu našej školy. Za ňou sme odohrali veľa napínavých zápasov, v nej sme chodby naplnili hudbou a tancom, oslávili sme spoločne pár sviatkov, strávili sme tu veľa dní, raz sme dokonca ťahali dvadsaťštvorku a trošku […]

14. školské športové hry
25.6.2022 08:19:27

Tohtoročné športové hry mali byť výnimočné, s VIP návštevou. Ako sa to často veľkým hviezdam stáva, zmení sa im program. Na atmosfére dňa to však nebolo poznať. Bola to pravá oslava po namáhavom uzatváraní známok, so slnečnými lúčmi a rytmickou hudbou. Čerešničkou na torte boli roztlieskavačky s novými členmi a novou zostavou. Ďakujeme usporiadateľom, členom […]

Noc so sv. Františkom
11.6.2022 07:11:21

Chceš sa učiť a zlepšovať? – Organizuj!
Bystrí študenti sú radosťou školy, ale aktívni, ktorí na seba vezmú ťarchu pripraviť aktivity pre ostatných spolužiakov a ešte vo svojom voľnom čase, sú pre školu požehnaním.

Mimoriadna júnová schôdza Školského parlamentu
3.6.2022 07:29:06

Školský parlament sa zišiel dňa 2. júna 2022. Jediným bodom schôdze bola voľba jeho predsedu a podpredsedu, pretože Petrovi Gadušovi, ostatnému predsedovi ŠP, zanikol mandát po ukončení štúdia na našom gymnáziu. Parlament sa zišiel v plnom počte (5), bol uznášaniaschopný. Voľby prebehli tajným hlasovaním. Za novú predsedkyňu ŠP bola zvolená Katarína Antalová (III.A), ktorá sa […]