Žiacka školská rada

Futbalový turnaj ŽŠR
17.10.2021 17:56:34

Utuženie triednych vzťahov, ale aj rozhýbanie kostí po dlhej odmlke si na starosť zobrala naša Žiacka školská rada. Na čele so Samuelom Antalom, ktorý je zodpovedný za športové podujatia, zorganizovali triedne futbalové zápasy. Možnosť zahrať si mali všetky triedy osemročného a štvorročného štúdia na našej škole. Vo štvrtok 14. októbra 2021 zvíťazila tercia A. Svojou […]

Enterkonferencia
1.10.2021 11:07:33

Budúcnosť. Prepojenie vášne a profesie. Médiá a technológie. Presne tieto aktuálne témy rozoberala Enterkonferencia. Online formou sa pripojili aj ambiciózni študenti našej školy z III.A. Dozvedeli sa, aké schopnosti dnešní zamestnávatelia považujú za dôležité. Zistili, že okrem klasického vzdelávania je potrebné rozvíjať aj osobitné vlastnosti, tzv. „soft skills“, medzi ktoré patria napr. flexibilita, tímovosť, schopnosť […]

Žiacka školská rada 2021-2023
23.9.2021 11:58:44

Zloženie Žiackej školskej rady (volebné obdobie sept.2021- sept.2023) Víťazmi volieb sa stali kandidáti s najvyšším počtom hlasov na prvých piatich miestach. Volebná účasť bola 84,54%. Voľby sa konali 23.9.2021. Voliči-žiaci rozdelili mandáty nasledovne: Peter Gaduš, oktáva A (90 hlasov), predseda ŽŠR Júlia Bonková, III.A (84 hlasov), podpredseda ŽŠR Katarína Antalová, III.A (83 hlasov) Samuel Antal, sexta […]

Školské športové dni 2021
26.6.2021 16:51:30

Po ročnej prestávke sme znova bojovali o góly, body aj sekundy v 15 disciplínach – tímových aj individuálnych. Trinásty ročník školských športových hier sa konal 24. a 25. júna 2021. Dva tropické dni v kruhu úžasných ľudí.

Žiacka školská rada 2019-2021 – aktuálna situácia
14.5.2021 17:20:13

Žiacka školská rada pri Gymnáziu sv. Františka Assiského funguje zo zákona 596/2003 Z.z § 26 a na základe štatútu ŽŠR. vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská […]

Ľudia GSFA – projekt žiackej rady
20.5.2020 20:12:09

ŽŠR sa rozhodla spustiť projekt s názvom ,,Ľudia GSFA‘‘. Účelom tohto projektu je študentom a učiteľom nášho gymnázia priblížiť činnosť, mimoškolskú aktivitu, úspechy v škole/osobnom živote, vízie, sny a ciele našich drahých študentov, učiteľov a aj absolventov.  Projekt o tých, ktorí vytvárate rodinnú atmosféru, priateľskú komunitu a podieľate sa na budovaní dobrého mena nášho gymnázia. […]

Deň sv. Valentína
16.2.2020 17:22:14

Sviatok zamilovaných slávi celý svet už mnoho rokov. História tohto sviatku začala skutkami lásky, ktoré prejavoval sv. Valentín tým, že potajme sobášil rímskych vojakov, ktorí mali v tom čase zakázané uzatvárať manželstvo. Pri príležitosti tohto sviatku sme v našej škole pripravili ruže a valentínsku poštu a mohli sme tak potešiť osoby, ktoré máme radi. Nezabúdajme […]

Ako by volili študenti?
10.2.2020 20:50:42

Spolu s blížiacim termínom reálnych  volieb dostali aj naši študenti možnosť vyskúšať si volebnú miestnosť a v rámci študentských volieb si vybrať stranu a kandidátov, ktorí sa zhodujú s ich hodnotami a vyjadriť svoj názor na politickú situáciu. Jedným z hlavných dôvodov, prečo sú tieto voľby dôležité, je vzbudiť záujem u mladých ľudí a dopriať im skúsenosti z volebných miestností , pretože mnoho […]

Dvere otvorené dokorán
6.2.2020 12:34:15

Uprostred prvého februárového týždňa sme otvorili bránu školy pre hostí z piatych a deviatych ročníkov základných škôl a pozvali ich medzi nás. Deň otvorených dverí je určený na prezentáciu školského vzdelávacieho programu, aktivít školy aj jej najvýznamnejších úspechov. Pestrý kaleidoskop na siedmich workshopoch vyskladali učitelia i žiaci po spoločnom stretnutí v telocvični. Informácie tento rok […]