Úspechy našich žiakov

Komu sa nelení, tomu sa zelení alebo 500-eurová poukážka určite nie je na zahodenie
30.6.2021 10:58:03

Robiť dnes niečo navyše nie je veľmi populárne, a preto je žiakov, ktorí zareagujú na nejakú výzvu ohľadom súťaže ako šafránu. V rámci 5. ročníka celoslovenskej výtvarno-video súťaže Rodina a základné ľudské právo na život výzvu prijali dve žiačky našej školy, z ktorých obidve sa stali víťazkami vo svojej kategórii. Cieľom tejto súťaže bolo zapojiť žiakov do vnímania a […]

Chemická olympiáda – krajské kolo
17.5.2021 17:02:33

Krajské kolo Chemickej olympiády kat. C Aj počas pandémie je možné stále na sebe pracovať. Dôkazom je pekné 5. miesto v KK 57. ročníka Chemickej olympiády kategórie C, ktoré získala žiačka kvinty A  Števka Biroščáková. Srdečne gratulujeme!

Pytagoriáda 2021
25.4.2021 15:31:28

V 42. ročníku matematickej súťaže PYTGORIÁDA (PYT) naši žiaci osemročného štúdia zaznamenali potešujúce výsledky. V rámci kategórií P6, P7 a P8 súťaž prebieha v troch kolách a z desiatich zúčastnených matematikov v okresnom kole sa polovica stala úspešnými riešiteľmi: Patrícia Sedláková a Vilma Mária Obert (kat. P6), obidve z prímy; Michal Lesňák (kat. P7) zo […]

Stredoškolská odborná práca 2021 – krajské kolo
30.3.2021 18:41:16

Dňa 26. marca 2021 sa uskutočnilo krajské kolo 43. ročníka SOČ, dištančnou formou. Aj v týchto pre organizátora komplikovaných a pre nás ostatných sťažených podmienkach sme boli úspešní. Našu školu reprezentovali 4 žiacke práce s nasledujúcim umiestnením: 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia – Viola M. Uharčeková (Sep) – 2. miesto, práca postupuje do celoslovenského kola 14 – […]

Marec mesiac knihy: Knižní hrdinovia
28.2.2021 12:01:16

     V minulom školskom roku v marci Knižnica Jána Henkela v Levoči vyhlásila výtvarnú súťaž pre deti, mládež  i dospelých s názvom Môj knižný hrdina. Kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii sa uzávierka súťaže posunula do prvých októbrových dní  2020 a naša škola s radosťou prijala správu o úspechoch žiačok osemročného štúdia GSFA. V kategórii 13 – 15 rokov sa porotcom najviac páčila Anna zo Zeleného domu […]

Aj v mimoriadnych podmienkach súťažíme. A s úspechmi!
28.1.2021 19:37:24

Napriek tomu, že od polovice októbra sa vzdelávame dištančne, na konci kalendárneho roka prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, tiež online spôsobom. Úpešnými študentami sa stali: Kategória 1A: 1. miesto: Lenka Zoričáková, sekunda A 2. miesto: Samuel Alexander Kormaník, príma A 3. miesto: Michaela Labudová, príma A   Kategória 1B: 1. miesto: Karin Hrustičová, […]

Hodžov novinový článok
5.1.2021 08:44:55

Napriek náročnému obdobiu dištančného vzdelávania sa žiaci tercie, Hana Melcherová a Oliver Martin Haas, ešte v predvianočnom období rozhodli zapojiť pod vedením Mgr. Marťákovej do celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok, ktorá sa v tomto 13. ročníku venovala téme Ako sa človek stáva hodným výdobytku demokracie a bola zameraná na motto slovenskej spisovateľky E. M. Šoltésovej. […]

Olympiáda v anglickom jazyku 2019/20
23.6.2020 07:23:09

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo 11. a 14. novembra 2019. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Kategória 1A bola pre určená pre najmladších žiakov prímy A a sekundy A, 1B zase pre žiakov tercie A a kvarty A. V kategórii 2A medzi sebou súťažili žiaci kvinty A a sexty A osemročného gymnázia a 1. a 2. ročníka […]

Máme veľmi dobré a rastúce výsledky
28.5.2020 15:25:38

Ak berieme do úvahy štatistiky spoločnosti INEKO, môžeme o našej škole hovoriť ako o škole s celkovými VEĽMI dobrými výsledkami žiakov. Hodnota školy má v sledovanom období stúpajúcu tendenciu. V celom Prešovskom kraji sme na 11 mieste medzi gymnáziami.