Úspechy našich žiakov

Zlatá ceremónia DofE 2024
22.3.2024 10:30:54

Rozvíjali svoje jedinečné talenty a zručnosti. Športovali od nevidím do nevidím. Pomáhali svojej komunite, tým, ktorí to potrebovali najviac. Absolvovali štvordňové (!) expedície v prírode, pršalo, snežilo či slnko pieklo, plné ruksaky na chrbtoch a mozole na nohách. Nadväzovali vzťahy v neznámom prostredí na rezidenčných projektoch! Nevzdali sa! Stanovili si svoje DofE ciele a išli […]

Stolný tenis žiakov – okresné kolo
22.3.2024 10:12:21

Naši chlapci z tercie A – Samuel Václav, Matej Beniač a Jakub Javorský – si v suverénnych zápasoch vybojovali postup do krajského kola v stolnom tenise žiakov ZŠ, ktoré sa bude konať v Spišskej Starej Vsi 18.aprila 2024. Chlapcom srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole. V.Václavová

Cezpoľný beh – okresné kolo
5.10.2023 19:52:34

Dnes nádherný deň plný slnka, behu, dobrej nálady a super úspechov v cezpoľnom behu. Získali sme dve prvé a dve druhé miesta a tak sme obsadili úspešné priečky v každej kategórii: Michal Jombík – 1.miesto, Andrej Dzurňák – 1.miesto, Michaela Pavlová – 2.miesto, Barbora Pomikalová – 2.miesto. Ale aj ostatní žiaci dosiahli skvelé výkony a […]

Vzácna a významná návšteva z Veľkej Británie
23.9.2023 18:45:41

Nebýva bežným ani pravidelným zvykom privítať v škole priameho zástupcu britského kráľa a britskej vlády. V Slovenskej republike je ním Jeho Excelencia Nigel Baker, britský veľvyslanec, ktorý počas pracovnej cesty na východnom Slovensku navštívil v piatok 22. septembra 2023 naše gymnázium.

Hodžov novinový článok
27.6.2023 13:18:49

Ďalší skvelý úspech v celoslovenskej súťaži. Ako môže človek nielen žiť, ale aj pomáhať žiť – téma 16. ročníka celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok, do ktorého sa zapojila aj naša Anetka Salanciová z I. A. Pri hľadaní odpovedí na náročné otázky ponúkla aj zaujímavé riešenia a svojou úvahou oslovila porotu, ktorá jej prácu zaradila do […]

Korešpondenčná matematická súťaž MAKS
26.6.2023 09:41:43

Ale vedieť logicky a kriticky myslieť, popasovať sa s problémom, či čítať s porozumením, sú pre život veľmi dôležité zručnosti. O to všetko sa už viac ako 25 rokov snažia organizátori celoročnej matematickej súťaže MAKS. Celkom úspešne, lebo za toto obdobie si nad maksovskými úlohami „potrápilo hlavu“ takmer pol milióna žiakov. Mnohí z nich sú […]

Medzinárodná matematická súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN
11.5.2023 09:36:36

V roku 2023 prebehol na Slovensku už 25. ročník tejto súťaže. Prvýkrát vznikla myšlienka o organizovaní tejto súťaže v roku 1994 v Paríži a v roku 1995 sa zrodil Klokan. V roku 1997 vo Francúzsku riešil Klokana každý tretí obyvateľ, preto počet účastníkov prekonal prvý milión. V roku 1999 Klokan prekročil hranice Slovenska v siedmich […]

Expert Geniality Show
27.3.2023 09:11:22

V novembri sme pod patronátom predmetovej komisie M-Fyz-Inf usporiadali súťaž EXPERT GENIALITY SHOW, ktorá sa uskutočnila v stredu 30. 11. 2022. Kompletné výsledky sme dostali koncom februára 2023 a potešili. Zúčastnilo sa jej 80 žiakov zo štvorročného aj osemročného gymnázia. Súťažiaci si vyberali dve témy zo šiestich tém Od Dunaja k Tatrám (ODT), Mozgolamy (MZG), Svetobežník […]

Stredoškolská odborná činnosť 2023 – krajské kolo
21.3.2023 19:11:36

Dňa 21. marca 2023 sa uskutočnilo krajské kolo 45. ročníka SOČ v Prešove. Aj v tomto šk. roku sme mali veľmi úspešné zastúpenie kvalitných prác našich žiakov. Našu školu reprezentovalo 5 prác s nasledujúcim umiestnením: miesto: Štefánia Biroščáková (Septima A) v odbore 03 – Chémia, potravinárstvo (postup do celoslovenského kola); Nina Gregoríková (Septima A) v odbore  17 – Pedagogika, […]

Majsterka Slovenska Lenka, a.k.a. Sue
11.12.2022 16:58:13

Disciplínou, ktorou Lenka Zoričáková z kvarty A získala tento titul laureátky celonárodného kola, je prednes poézie v angličtine na 26. ročníku súťaže Shakespeare Memorial. U členov poroty zabodovala textom amerického básnika Shela Silversteina A boy named Sue. Báseň jej doslova sadla namieru, premyslenou dramaturgiou a výborným, autentickým prejavom v reprezentačných priestoroch bratislavského Zichyho paláca si […]