Škola a environmentálna výchova

Vzdelávací kurz pod vedením lektorky RNDr. Silvie Szabóovej v prostredí podtatranského penziónu Villa Siesta v Novom Smokovci.

V rámci projektu „Prírodné vedy v novom šate“, ktorý sa realizuje na našom gymnáziu, sa pedagogickí zamestnanci školy zúčastnili v dvoch termínoch, t. j.  23. – 25. 02. 2015 a 26. – 28. 02. 2015, vzdelávacieho kurzu – ŠKOLA A ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, ktorý sa realizoval pod vedením lektorky RNDr. Silvie Szabóovej v prostredí podtatranského penziónu Villa Siesta v Novom Smokovci.

Pedagogickí zamestnanci si počas trojdňového intenzívneho kurzu mohli prehĺbiť teoretické poznatky týkajúce sa environmentalistiky, avšak cieľom školenia bolo predovšetkým naučiť sa účelovo zakomponovať danú problematiku do procesu vyučovania.

Účastníci kurzu sa okrem teórie, ktorú prednášala lektorka, prakticky zapájali do viacerých aktivít zameraných nielen na oblasť environmentalistiky. Vypracovali niekoľko tvorivých skupinových i individuálnych úloh, oboznámili sa s kreatívnymi metódami výučby environmentalistiky, viedli podnetné diskusie a hľadali konkrétne možnosti aplikácie environmentálnej výchovy vo vyučovaní svojich predmetov.

Samotný kurz bol pre všetkých pedagogických zamestnancov prínosný a podnetný nielen po stránke profesionálnej, ale aj osobnostnej – čo je aj samotným cieľom výchovy a snahou všetkých vyučujúcich bude budovať aj v žiakoch povedomie o spolupodieľaní sa na formovaní životného prostredia a  vypestovať v nich lásku k prírode.

Natália Bajtošová | 5.3.2015 13:08:04 | Projekt ASFEU