Hniezdo pohody

Projekt Žiackej školskej rady, ktorý zlepšuje prostredie školy, dáva možnosť netradične sa vzdelávať a poskytuje miesto pre oddych.

Miesto pre žiakov, malých i veľkých, pre učiteľov i návštevníkov školy, kam môžu kedykoľvek prísť a spríjemniť si prestávky medzi vyučovacími hodinami. Žiaci tu môžu čítať knihy, spoločne sa rozprávať, zahrať si spoločenskú hru alebo si navzájom pomôcť s domácimi úlohami po vyučovaní. Sedacie vaky, ktoré sme v prvej fáze vlastnoručne vyrábali, sú pohodlné, príjemné a úplne mobilné, takže ich môžeme využiť aj v triedach na netradičnej hodine.

Hniezdo pohody poskytuje priestor aj na kreatívnu prácu. Srdečne vás pozývame na workshopy.

Natália Bajtošová | 12.1.2020 09:10:35 | Projekty, Realizované projekty, Žiacka školská rada, Žiacke projekty