Realizované projekty

Krajšie prostredie – lepšie podmienky vzdelávania
24.11.2023 18:12:33

Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči uspelo v projekte pod názvom „Krajšie prostredie – lepšie podmienky vzdelávania“, ktorého vyhlasovateľom bol Nadačný fond Embraco v Nadácií Pontis. Vďaka financiám z tohto projektu sme mohli vo všetkých kmeňových triedach vymeniť klasické drevené tabule, na ktoré sa písalo kriedou, za moderné magnetické tabule, doplnené o magnetické držiaky a […]

Nová multimediálna učebňa
6.9.2022 17:15:40

K skvalitneniu vzdelávania na našej škole poslúži od tohto školského roku aj úplne nová multimediálna učebňa s kompletným digitálnym vybavením. Okrem vyučovania všeobecno-vzdelávacích predmetov z rozvrhu sa v nej budú organizovať prednášky, workshopy pre verejnosť či rozvíjať digitálne zručnosti našich žiakov v mimovyučovacom čase. Potešia sa najmä vyučujúci spoločensko-vedných a prírodovedných predmetov, ako aj maturanti, […]

Máme nové hudobné nástroje
16.12.2019 13:01:39

Na podporu činnosti speváckeho a hudobného zboru žiakov na škole boli zakúpené: veľké digitálne piano s príslušenstvom, akustická gitara s ozvučením, akordeón a orfova rytmická sada.  Naše hudobné podujatia a akcie sa tým uskutočnia  na vyššej inštrumentálnej úrovni. Piano sa „odskúšalo“ na školských sv. omšiach a všetky hudobné nástroje budú mať premiéru na „Vianočnej akadémii GSFA“ v kine Úsmev v Levoči. […]

Hniezdo pohody
23.6.2015 15:49:27

Projekt Žiackej školskej rady, ktorý zlepšuje prostredie školy, dáva možnosť netradične sa vzdelávať a poskytuje miesto pre oddych.

Škola a environmentálna výchova
3.3.2015 16:21:51

Vzdelávací kurz pod vedením lektorky RNDr. Silvie Szabóovej v prostredí podtatranského penziónu Villa Siesta v Novom Smokovci.