Rada školy

Zoznam členov rady školy

 1. RNDr. Antónia Jakubcová – predsedníčka Rady školy
 2. Mons. prof. František Dlugoš, PhD.
 3. ThLic. Ondrej Palušák
 4. Marián Tejbus
 5. JUDr. Lýdia Budziňáková
 6. Mgr. Valéria Marťáková
 7. Anna Cehuľová
 8. Mgr. Viera Adamkovičová
 9. PaedDr. Milan Majerský
 10. Mgr. Juraj Príloh
 11. Oliver Jaroš
Natália Bajtošová | 18.2.2018 20:09:27 | Škola