Rada školy

Zoznam členov rady školy

 1. PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. – predseda Rady školy
 2. Mons. prof. František Dlugoš, PhD.
 3. Peter Falašta
 4. ICLic. Peter Majcher
 5. RNDr. Antónia Jakubcová
 6. Mgr. Valéria Marťáková
 7. Anna Cehuľová
 8. Mgr. Andrea Pavlová
 9. PhDr. Iveta Strážiková, PhD.
 10. PaedDr. Patrícia Lorková
 11. Ester Lesia Juhásová (do 10.5.2021), Peter Gaduš (od 10.5.2021)
Natália Bajtošová | 29.10.2014 14:02:07 | Škola