Škola oslavuje … a spomína v živých knižniciach

Aktuálny tridsiaty školský rok je nepochybne výnimočným celospoločenskou situáciu, napriek tomu sa nám darí oslavovať prostredníctvom našich bývalých absolventov.

Vo virtuálnej knižnici sa študentom-maturantom, ktorí ako jediní v súčasnosti študujú prezenčne, prihovoril náš bývalý žiak, páter minorita Jozef Sukeník, v súčasnosti pôsobiaci vo farnosti Spišský Štvrtok. Jeho rozprávanie o životnej ceste a sile modlitby v rozhodovaní sa bolo zaujímavým a inšpiratívnym, hoci aj prostredníctvom zdanlivo neosobného videorozhovoru na hodine náboženstva. Ďakujeme sestre Dominike za sprostredkovanie a moderovanie stretnutia.

 

Natália Bajtošová | 16.4.2021 08:01:28 | 30. výročie založenia školy, Absolventi, Duchovný program