Školská jedáleň

Oznam školskej jedálne
9.3.2018 09:57:26

V dňoch konania písomných maturitných skúšok sú s ohľadom na náhradný program v utorok 13. 3. 2018 ohlásení z obeda žiaci všetkých ročníkov okrem maturitných, v stredu 14. 3. 2018 sú odhlásení žiaci I.A, II.A, kvinty A a sexty A. Žiaci, ktorí majú záujem o obed, sa musia prihlásiť osobne u vedúcej ŠJ, telefonicky alebo […]

Oznam školskej jedálne
3.10.2017 14:20:15

Oznamujeme všetkým stravníkom, že v stredu 4.10.2017 sa riadne vydávajú obedy. Stravníci, ktorí nemajú záujem o obed, sa musia z obedu odhlásiť (najneskôr v stredu do 7:30).

Oznam školskej jedálne
21.6.2017 14:15:36

Oznamujeme všetkým stravníkom, že z dní 28. – 29.6.2017 (streda, štvrtok) je možné sa odhlásiť zo stravy do utorka 27.6.2017 do 8:00 ráno. V stredu 28.6. a v štvrtok 29.6.2017 sa bude obed vydávať už od 10:00 – 12:30.

Oznam školskej jedálne
17.5.2017 16:22:30

V pondelok 22. 5. 2017 a v utorok 23. 5. 2017 (ústne maturitné skúšky) sú všetci žiaci odhlásení zo stravy. V prípade záujmu je potrebné sa na obed prihlásiť. V stredu 24. 5. 2017 sú už všetci žiaci (okrem maturitného ročníka) prihlásení na stravu. V ďalšom týždni 29.-30.5.2017 budú tretie ročníky a septima A na […]

Oznam školskej jedálne
3.3.2017 21:33:00

V dňoch konania písomných maturitných skúšok 14. – 15.3.2017 (utorok, streda) sú žiaci všetkých ročníkov (okrem maturantov) odhlásení z obeda. Žiaci, ktorí majú záujem o obed, sa musia prihlásiť osobne u vedúcej jedálne, mailom, telefonicky alebo na vrátnici školy.

Oznam školskej jedálne
16.12.2016 20:59:25

Výdaj obedov v utorok 20. 12. 2016:  11:30 – 13:30. Výdaj obedov vo štvrtok 22. 12. 2016:  10:30 – 12:30. Obed vo štvrtok 22. 12. 2016 je možné odhlásiť najneskôr v stredu 21. 12. 2016 do 7:30.

Oznam školskej jedálne
24.11.2016 15:44:23

Vyhoveli sme viacerým žiadostiam odhlasovania/prihlasovania obedov zaslaním e-mailu na adresu SJ.gsfalev@gmail.com, ktorý musí v správe obsahovať: meno a triedu žiaka, dátum kedy sa prihlasuje/odhlasuje na/z obeda a musí byť odoslaný najneskôr ráno do 7:30 v ten deň. Ak niektorá podmienka nebude dodržaná, nebude odhlásenie/prihlásenie akceptované. Naďalej môžete využívať odhlasovanie/prihlasovanie obedov osobne, telefonicky na čísle 053/451 00 96 […]

Prázdninová škola
7.7.2016 13:34:54

Po tom, ako boli rozdané vysvedčenia a odmenení najaktívnejší a najúspešnejší žiaci, školské chodby osireli a zvonec stíchol. Pracovná atmosféra ešte zotrvala v zborovni, kde na záverečnej hodnotiacej porade pedagogická rada hodnotila uplynulý školský rok. Príjemným spestrením pracovného dopoludnia bola možnosť pozrieť si Levoču z novosprístupnenej veže Baziliky sv. Jakuba a návšteva priateľov z partnerskej školy z Brna.

Oznam pre stravníkov
22.6.2015 14:01:41

Oznamujeme všetkým stravníkom školskej jedálne, že z dní 29. a 30.6.2015 (pondelok a utorok) je možné sa odhlásiť zo stravy do piatku 26. 6. 2015 do 8:00 ráno. V pondelok a utorok (29. – 30.6.2015) sa bude obed vydávať od 10:00 – 12:30 hod. Zároveň prosíme uhradiť všetky nedoplatky (viď nástenka v školskej jedálni). Vedúca […]