Duchovný program

Noc so sv. Františkom
11.6.2022 07:11:21

Chceš sa učiť a zlepšovať? – Organizuj!
Bystrí študenti sú radosťou školy, ale aktívni, ktorí na seba vezmú ťarchu pripraviť aktivity pre ostatných spolužiakov a ešte vo svojom voľnom čase, sú pre školu požehnaním.

Zo živej knižnice milosrdenstva
21.4.2022 11:19:28

„Láska pôsobí prostredníctvom tela a duše. Tak je človek stvorený. Má život biologický i ten vnútorný. Sú to dva aspekty rovnakej reality. Preto sedem skutkov telesného milosrdenstva sa dotýka priamo tela. Treba povedať, že navonok – materiálne – sa môžu robiť aj bez kresťanskej viery. Vidíme to na konaní viacerých dobrovoľníckych organizácií bez napojenia na vieru. Keď pozeráme na […]

Exkurzia v Osvienčime
1.4.2022 20:28:58

“Tí, ktorí si nepamätajú vlastnú minulosť, sú odsúdení prežiť ju znova.” Tento citát Georga Santayanu víta všetkých návštevníkov múzea v Osvienčime. Pri pomyslení na súčasnú situáciu v Európe sa však natíska otázka, či “pamätať si” stačí. Asi je rovnako dôležité aj pochopiť. Mali by sme pochopiť, že od ľudí, ktorí žili v čase vzniku a […]

Mami, oci, ďakujem, že som
26.3.2022 21:38:48

25. marec, Deň počatého dieťaťa, je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorej cieľom je šíriť úctu ku každému počatému, ešte nenarodenému dieťaťu, zdvihnúť hlas na obranu tých, ktorí sa ešte sami brániť nemôžu a mobilizovať spoločnosť k podpore a pomoci pre deti a celé rodiny. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie sa […]

Návšteva diecézneho administrátora Mons. J. Kuboša
28.2.2022 18:40:42

Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš navštívil našu školu. V krátkosti sa prihovoril veselému a družnému spoločenstvu celého nášho gymnázia: „Je namieste iskra, ktorú máte. Stále rozdávajte radosť, pretože radosť rozdávaním rastie. Ak potešíte blížnych, je to prejavom lásky a láska nás robí dokonalými.“ Mali sme príležitosť i zablahoželať Otcovi biskupovi v deň jeho životného […]

Prinášame radosť
15.12.2021 10:04:02

Predmetová komisia náboženstva spolu s niektorými žiakmi z I.A a IV.A pre všetkých pripravili malý darček – zatiaľ len v elektronickej podobe. Keď sa nám podarí stretnúť osobne po novom roku, bude k dispozícii aj v tlačnej podobe. Prinášajte radosť! Martin Majda  

Milión detí sa modlí ruženec
19.10.2021 17:26:27

V pondelok 18.10.2021 prebehla na celom svete akcia – Milión detí sa modlí ruženec. Táto aktivita vznikla v roku 2005 vo Venezuele a odvtedy sa rozšírila do celého sveta. Jej iniciátori dôverujú výpovedi sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ Aj my sme boli pozvaní do Baziliky sv. Jakuba […]

Vzory naprieč storočiami
6.10.2021 01:06:43

Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči oslávilo sviatok svojho patróna modlitbou, spevom, rozjímaním aj spoznávaním.

Duchovný program 2021/22
10.9.2021 15:44:32

Pravidelný duchovný program v školskom roku 2021/2022 Svätá omša Každý štvrtok (podľa rozpisu) Jeden týždeň v Gymnaziálnom kostole o 7.15 a ďalší týždeň o 7.00 v školskej kaplnke Sviatosť zmierenia Pondelok, utorok, štvrtok cez veľkú prestávku v kabinete náboženstva (pri zborovni) Pred sv. omšami  Alebo aj v inom čase po osobnej dohode (Pred veľkými sviatkami […]