Duchovný program

Adaptačný deň pre prímu A
13.9.2023 15:03:02

Stmeliť nový kolektív, zažiť peknú atmosféru, vytvoriť nové vzťahy … to často vyžaduje úsilie z každej strany, aj organizátorov, aj prijímateľov. Noví primáni si to vyskúšali 12. septembra 2023 v Spišskom Štvrtku. Touto cestou ďakujeme Reholi minoritov v Spišskom Štvrtku a animátorom, našim absolventom, Kataríne Antalovej, Terézii Lazarovej a Tadeášovi Mojdekovi.  

Účelové cvičenie
8.9.2023 15:16:05

V akej kondícii sme po prázdninách … to sme mohli, okrem iného, zistiť počas účelového cvičenia v piatok 8. septembra 2023.

Požehnanie adventných vencov
28.11.2022 10:30:47

„Milostivý Bože, voláme k tebe! Dnes zažneme prvú adventnú sviecu na našich adventných vencoch – sviecu nádeje. Prichádzame k tebe hľadať nádej. Keď nám zlyhá všetko ostatné, spoliehame sa na Teba, naša jediná nádej je v Tebe. Poznáme ťa a vieme, že si tu s nami bez ohľadu na to, čomu čelíme. Kdekoľvek sa v […]

Farebný misijný týždeň
14.10.2022 12:15:58

Od 10. – 14. 10. sme zorganizovali Farebný misijný týždeň. Modlitbu ruženca za pokoj a šírenie dobra vo svete sme si pripomínali celý týždeň okrem modlitby aj svojim oblečením vo farbách jednotlivých kontinentov. Po- zelená – tropické zelené pralesy, modlili sme sa za zmiernenie biedy, hladu, chorôb a vojen medzi kmeňmi Ut – červená – […]

Oslavy dňa sv. Františka, patróna školy
4.10.2022 22:06:56

Františkánska modlitba Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo si zúfajú, svetlo tým, čo tápu vo tmách, radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa […]

Padova – Assisi – Rím – Levoča
2.10.2022 19:08:56

Spod ochranného plášťa levočskej Panny Márie k nohám sv. Františka – pútnický zájazd študentov maturitných ročníkov do Talianska

Noc so sv. Františkom
11.6.2022 07:11:21

Chceš sa učiť a zlepšovať? – Organizuj!
Bystrí študenti sú radosťou školy, ale aktívni, ktorí na seba vezmú ťarchu pripraviť aktivity pre ostatných spolužiakov a ešte vo svojom voľnom čase, sú pre školu požehnaním.

Zo živej knižnice milosrdenstva
21.4.2022 11:19:28

„Láska pôsobí prostredníctvom tela a duše. Tak je človek stvorený. Má život biologický i ten vnútorný. Sú to dva aspekty rovnakej reality. Preto sedem skutkov telesného milosrdenstva sa dotýka priamo tela. Treba povedať, že navonok – materiálne – sa môžu robiť aj bez kresťanskej viery. Vidíme to na konaní viacerých dobrovoľníckych organizácií bez napojenia na vieru. Keď pozeráme na […]