Duchovný program

Duchovný program 2020/21
10.9.2020 15:44:32

Pravidelný duchovný program v školskom roku 2020/2021 Svätá omša: každý štvrtok podľa rozpisu (striedavo o 7:15 v gymnaziálnom kostole alebo o 7:00 v školskej kaplnke) Adorácia s eucharistickým požehnaním: každý pondelok cez veľkú prestávku v školskej kaplnke (požehnanie o 10:00) Sviatosť zmierenia: v pondelok od 7:30 do 8:00 v kabinete katolíckeho náboženstva (pri zborovni) v pondelok od 9:45 do 11:00 v kabinete katolíckeho náboženstva […]

Ďakovná sv. omša
21.5.2020 11:42:50

Srdečne pozývame všetkých tohtoročných absolventov, ich rodičov a príbuzných a všetkých učiteľov na ďakovnú sv. omšu za Božiu pomoc počas štúdia, v pondelok 25. mája 2020 o 12:00 v Bazilike sv. Jakuba v Levoči.

Novoročná koleda
10.1.2020 09:01:44

Po návrate z vianočných sviatkov sme sa vo štvrtok ráno po spoločnej svätej omši stretli na požehnaní priestorov školy podľa tradičných zvykov. Školský špirituál požehnal triedy, učebne a kancelárie školy kriedou a Trojkráľovou vodou. Christus Mansionem Benedicat, alebo písmená CMB, symboly krížov a letopočet oddnes zdobia veraje dverí našej školy. Kristus žehnaj tomuto domu!

Tradícia koncoročnej akadémie pokračuje!
26.12.2019 10:17:55

Posledné dni starého kalendárneho roka sú venované intenzívnej príprave vianočného programu pre rodičov a hostí. Triedy popoludní alebo počas voľných hodín trénujú spev, tanec, vyrábajú kulisy. Do tohtoročnej Vianočnej akadémie prispela každá trieda a diváci si naozaj mali z čoho vyberať.

S disidentom nielen o myslení
18.12.2019 10:20:59

Nemysli. A keď už myslíš, tak nehovor. Keď hovoríš, tak nepíš. Keď už píšeš, tak sa aspoň nepodpisuj. A keď si sa podpísal, tak sa nečuduj! Známy, no predovšetkým hlboko pravdivý “vtip“ z čias totality. Tridsiate výročie pádu komunistického totalitného režimu sme si na našom Gymnáziu sv. Františka pripomenuli diskusiou s jednou z hlavných osobností disentu, podzemnej cirkvi na Slovensku […]

Sviečka za nenarodené deti
7.11.2019 17:01:47

Počas októbra s vyvrcholením 2. novembra prebehol 17. ročník projektu Sviečka za nenarodené deti za podpory biskupov Slovenska a zapojenia sa veriacich z celého územia Slovenska. Hlavnou myšlienkou tohto projektu, ktorý organizuje občianske združenie Fórum života, bolo spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na nenarodené deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri […]

Duchovná správa 2019/20
4.11.2019 14:54:59

Duchovný správca: Mgr. Miroslav Lettrich Školské sv. omše: štvrtok (podľa rozpisu v gymnaziálnom kostole alebo kaplnke školy) – rozpis TU Adorácia: každý pondelok od 9:45 do 10:00 v kaplnke školy Príležitosť k sv. zmierenia: každý pondelok a štvrtok cez veľkú prestávku (9:45 – 10:05) v kabinete KNB

Duchovná obnova zamestnancov katolíckych škôl
3.11.2019 21:06:44

Voľný školský deň na konci októbra patril duchovnej obnove učiteľov a zamestnancov, prvýkrát pre všetky tri katolícke školy v Levoči dokopy. Jej témou bol Mimoriadny misijný mesiac október 2019, ako ho vyhlásil Svätý otec František. Ďakujeme nášmu duchovnému správcovi Vdp. Mgr. Miroslavovi Lettrichovi za prednášku, zamyslenia, vysluhovanie sviatosti zmierenia aj za slúženie záverečnej svätej omše.