Duchovný program

Cesta svetla
9.5.2024 15:58:44

S Máriou v očakávaní Ducha svätého

Modlitbová reťaz
9.4.2024 21:32:09

V utorok 9.4.2023 dopoludnia sme sa zjednotili v modlitbe a prosbách za obete nešťastia na Spišskej Kapitule. Vytvorili sme modlitbovú reťaz prosieb a modlitby ruženca v našej školskej kaplnke, do ktorej sa zapojili všetci naši študenti, ktorí takto chceli vyjadriť aj solidárnosť a blízkosť svojím rovesníkom a ich blízkym. Naďalej vyprosujem Božiu pomoc zraneným, rodičom, šoférovi a ich blízkym. Nech Dobrý Boh napĺňa […]

Posledné fašiangy či Pancake Day?
16.2.2024 19:16:11

Palacinkový deň predznamenáva začiatok pôstu, koná sa vždy pred Popolcovou stredou. A ruku na srdce, kto nemá rád palacinky alebo lievance?

Kapustnica pre seniorov
15.12.2023 10:03:39

Aký by to bol december, keby pred najkrajšími sviatkami chýbalo tradičné posedenie pri jednom z najchutnejších slovenských jedál ̶ pri kapustnici. Pre kresťanských seniorov spríjemnilo toto predvianočné stretnutie vystúpenie žiakov našej školy a členov spevokolu GSFA.

Advent so sv. Mikulášom
6.12.2023 16:02:09

Svätí sa nerodia lepší od nikoho z nás. Svätí neboli ľudia bez hriechu alebo bez strachu. Sú to ľudia, ktorí veria, že v živote ide o viac než len o to, čo môžeme vidieť. Svätí veria v Boha väčšieho ako strach, zlo, bolesť, či hriech. Veria v Boha, ktorého zákonom je láska a milosrdenstvo. Taká […]

Advent do uška 2023
5.12.2023 20:35:20

„Radostné stretnutie na Gymnáziu sv. Františka z Assisi. Mladých som povzbudil, aby boli užitoční v rodine, škole a Cirkvi. Buďte vynaliezaví vo využívaní talentov!“, napísal na svojom facebookovom profile otec biskup František Trstenský po návšteve v našej škole. Ďakujeme!

Požehnanie adventných vencov
3.12.2023 07:15:38

…Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. […]

Štedré srdce robí radosť druhým
3.12.2023 06:49:29

V čase prípravy na najkrajšie sviatky v roku, v ktorých prežívame radosť z najväčšieho daru pre ľudstvo: Boží Syn sa stal človekom, sa naši žiaci rozhodli obdarovať druhých. Zapojili sa do aktivít: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a Detský balíček lásky. Žiaci spolu s triedou alebo individuálne s rodičmi pripravili darčeky, ktoré potešia deti trpiace následkami vojny na […]

Misijný týždeň
1.11.2023 17:00:26

Posledný týždeň pred jesennými prázdninami sme sa každý deň v kaplnke modlili desiatok ruženca za pokoj a šírenie dobra vo svete. Modlitby sprevádzal spev nášho zboru. Nezabudli sme zladiť oblečenie, ktoré svietilo farbou kontinentu, na ktorý sme v daný deň mysleli. Váš školský parlament

Púť Assisi – Rím – Padova
11.10.2023 20:41:24

Tohtoročná púť sa niesla v znamení niekoľkých výročí a dôležitých udalostí – rehoľa františkánov si totiž pripomína 800 rokov od schválenia reguly a rovnako ubehlo 800 rokov od zorganizovania prvého živého betlehema v mestečku Greccio, ktorý inicioval práve svätý František. Naši maturanti a žiaci tretieho ročníka tak mohli zažiť atmosféru výnimočných udalostí v centre ich […]