Duchovný program

Požehnanie adventných vencov
28.11.2022 10:30:47

„Milostivý Bože, voláme k tebe! Dnes zažneme prvú adventnú sviecu na našich adventných vencoch – sviecu nádeje. Prichádzame k tebe hľadať nádej. Keď nám zlyhá všetko ostatné, spoliehame sa na Teba, naša jediná nádej je v Tebe. Poznáme ťa a vieme, že si tu s nami bez ohľadu na to, čomu čelíme. Kdekoľvek sa v […]

Farebný misijný týždeň
14.10.2022 12:15:58

Od 10. – 14. 10. sme zorganizovali Farebný misijný týždeň. Modlitbu ruženca za pokoj a šírenie dobra vo svete sme si pripomínali celý týždeň okrem modlitby aj svojim oblečením vo farbách jednotlivých kontinentov. Po- zelená – tropické zelené pralesy, modlili sme sa za zmiernenie biedy, hladu, chorôb a vojen medzi kmeňmi Ut – červená – […]

Oslavy dňa sv. Františka, patróna školy
4.10.2022 22:06:56

Františkánska modlitba Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo si zúfajú, svetlo tým, čo tápu vo tmách, radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa […]

Padova – Assisi – Rím – Levoča
2.10.2022 19:08:56

Spod ochranného plášťa levočskej Panny Márie k nohám sv. Františka – pútnický zájazd študentov maturitných ročníkov do Talianska

Noc so sv. Františkom
11.6.2022 07:11:21

Chceš sa učiť a zlepšovať? – Organizuj!
Bystrí študenti sú radosťou školy, ale aktívni, ktorí na seba vezmú ťarchu pripraviť aktivity pre ostatných spolužiakov a ešte vo svojom voľnom čase, sú pre školu požehnaním.

Zo živej knižnice milosrdenstva
21.4.2022 11:19:28

„Láska pôsobí prostredníctvom tela a duše. Tak je človek stvorený. Má život biologický i ten vnútorný. Sú to dva aspekty rovnakej reality. Preto sedem skutkov telesného milosrdenstva sa dotýka priamo tela. Treba povedať, že navonok – materiálne – sa môžu robiť aj bez kresťanskej viery. Vidíme to na konaní viacerých dobrovoľníckych organizácií bez napojenia na vieru. Keď pozeráme na […]

Exkurzia v Osvienčime
1.4.2022 20:28:58

“Tí, ktorí si nepamätajú vlastnú minulosť, sú odsúdení prežiť ju znova.” Tento citát Georga Santayanu víta všetkých návštevníkov múzea v Osvienčime. Pri pomyslení na súčasnú situáciu v Európe sa však natíska otázka, či “pamätať si” stačí. Asi je rovnako dôležité aj pochopiť. Mali by sme pochopiť, že od ľudí, ktorí žili v čase vzniku a […]

Mami, oci, ďakujem, že som
26.3.2022 21:38:48

25. marec, Deň počatého dieťaťa, je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorej cieľom je šíriť úctu ku každému počatému, ešte nenarodenému dieťaťu, zdvihnúť hlas na obranu tých, ktorí sa ešte sami brániť nemôžu a mobilizovať spoločnosť k podpore a pomoci pre deti a celé rodiny. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie sa […]

Návšteva diecézneho administrátora Mons. J. Kuboša
28.2.2022 18:40:42

Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš navštívil našu školu. V krátkosti sa prihovoril veselému a družnému spoločenstvu celého nášho gymnázia: „Je namieste iskra, ktorú máte. Stále rozdávajte radosť, pretože radosť rozdávaním rastie. Ak potešíte blížnych, je to prejavom lásky a láska nás robí dokonalými.“ Mali sme príležitosť i zablahoželať Otcovi biskupovi v deň jeho životného […]