• Deň otvorených dverí 2022

 • Deň otvorených dverí

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
  Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
  Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Odovzdávanie maturitných vysvedčení 2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

 1. Externé maturitné skúšky sa neuskutočnili.
 2. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách skončilo 7. mája 2020.
 3. V školskom roku 2019/2020 sa  interná časť maturitnej skúšky vykonávala administratívne. Termín konania internej časti maturitnej skúšky pre žiakov, ktorí nesúhlasili s výslednou známkou (ANJ – 1 žiak) a z dobrovoľných predmetov (OBN – 1 žiak, NEJ – 2 žiaci) bol stanovený na 25. mája 2020.
 4. Maturitné vysvedčenia aj vysvedčenia z posledných ročníkov boli odovzdané 20.-21. mája 2020.
 5. Ďakovná svätá omša sa konala v Bazilike sv. Jakuba 25. mája 2020

„Drahí učitelia, ďakujeme Vám za Vašu ochotu, láskavosť, pevnú ruku, trpezlivosť a za všetky vedomosti, ktoré ste nám odovzdávali. Sme presvedčení, že nadobudnuté informácie neostanú len na papieroch, ale budú využité naplno nielen počas nášho štúdia na univerzitách, ale aj v našom osobnom a profesijnom živote… “ Vaši maturanti

 

Natália Bajtošová | 25.5.2020 17:49:01 | Absolventi, Fotogalérie