Odovzdávanie maturitných vysvedčení 2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

  1. Externé maturitné skúšky sa neuskutočnili.
  2. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách skončilo 7. mája 2020.
  3. V školskom roku 2019/2020 sa  interná časť maturitnej skúšky vykonávala administratívne. Termín konania internej časti maturitnej skúšky pre žiakov, ktorí nesúhlasili s výslednou známkou (ANJ – 1 žiak) a z dobrovoľných predmetov (OBN – 1 žiak, NEJ – 2 žiaci) bol stanovený na 25. mája 2020.
  4. Maturitné vysvedčenia aj vysvedčenia z posledných ročníkov boli odovzdané 20.-21. mája 2020.
  5. Ďakovná svätá omša sa konala v Bazilike sv. Jakuba 25. mája 2020

„Drahí učitelia, ďakujeme Vám za Vašu ochotu, láskavosť, pevnú ruku, trpezlivosť a za všetky vedomosti, ktoré ste nám odovzdávali. Sme presvedčení, že nadobudnuté informácie neostanú len na papieroch, ale budú využité naplno nielen počas nášho štúdia na univerzitách, ale aj v našom osobnom a profesijnom živote… “ Vaši maturanti

 

Natália Bajtošová | 21.5.2020 17:24:19 | Absolventi, Fotogalérie