SOČ

Prehliadka odborných prác
10.6.2018 16:11:14

Vo štvrtok, 7. 6. 2018, sme s nadšením sledovali prezentácie seminárnych prác žiakov druhého ročníka a sexty. Je výsledkom ich činnosti, ktorá bola súčasťou vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Žiaci si mohli vybrať ľubovoľnú tému, ktorú  následne spracovali  podľa vopred stanovených kritérií v podobe seminárnej práce. A aby neostalo len pri písaní, zoraganizovala sa školská prehliadka, počas ktorej […]

Vynikajúce výsledky na celoslovenskom kole SOČ 2018
22.5.2018 20:46:37

Krajské kolo SOČ, v ktorom naše gymnázium reprezentovali 8 žiaci, prinieslo výborné výsledky v podobe postupu až 6 prác do celoslovenského kola. V Prešovskom kraji sme sa tak stali najúspešňejšou školou zapojenou do tejto súťaže. Celoštátne kolo, ktoré sa konalo v dňoch 24. – 27. apríla 2018 v Žiline, bolo pre našich žiakov tiež mimoriadne úspešné. V silnej konkurencii dokázali […]

Stredoškolská odborná činnosť 2018 – krajské kolo
8.4.2018 13:44:18

40. ročník krajského kola SOČ, ktoré sa konalo v piatok 6. apríla 2018 v Prešove, bol pre našich žiakov veľmi úspešný. Z ôsmich prác, ktoré postúpili zo školského kola na krajské, zaujali porotu práce šiestich našich žiakov, ktorí postupujú do celoslovenského kola. Z prvého miesta to boli práce Bernadety Rabianskej a Jána Galajdu zo septimy […]

Stredoškolská odborná činnosť 2018
18.2.2018 21:00:06

V tomto školskom roku sa naše gymnázium už tradične zapojilo do súťaže SOČ,  ktorej školské kolo sa konalo 15. februára 2018.  Svoje práce odprezentovalo 13 žiakov. Porota ocenila kvalitné spracovanie tém i prezentačné schopnosti súťažiacich.  Súťažilo sa vo viacerých odboroch – voľný čas, zdravotníctvo a farmakológia, poľnohospodárstvo, cestovný ruch, história i ekonómia. Do krajského kola postúpilo osem súťažných prác. […]

Stredoškolská odborná činnosť 2017
15.2.2017 18:12:02

VÝSLEDKY 20. ROČNÍKA ŠKOLSKÉHO KOLA SOČ 2016/2017   Odbor č. 01 Problematika voľného času Lea Fabiniová: Realizácia monumentálnej mozaiky v Dravciach  Odbor č. 03 Chémia, potravinárstvo Adriana Babejová: Domáca výroba čokolády Miriam Motyková, Adriana Baluchová: Toxické látky v kozmetike  Odbor č. 04 Biológia neudelené Adam Lazar, Daniel Abrahamovský: Vplyv testosterónu na vývin jedinca  Odbor č. […]

Výsledky školského kola SOČ 2015/2016
22.2.2016 18:08:39

Odbor č. 01 Problematika voľného času neudelené Oliver Olekšák – Možnosti použitia polarizačných filtrov pre amatérskych fotografov Odbor č. 03 Chémia, potravinárstvo Katarína Lapšanská – Chemicko-fyzikálna analýza povrchovej vody z potokov prameniacich pod Kráľovou hoľou Odbor č. 06 Zdravotníctvo a farmakológia neudelené Lenka Horváthová – Nozokoniálne infekcie Odbor. č. 11 Informatika neudelené Daniel Dvorčák – Moderné trendy […]

Rozpis súťažiacich v šk. kole SOČ 2015/2016
20.2.2016 22:41:32

Odbor č. 01 Problematika voľného času 8:00 – 8:15  Fotografovanie: Oliver Olekšák   Odbor č. 03 Chémia, potravinárstvo 8:15 – 8:30 Chemicko-fyzikálna analýza povrchovej vody z potokov prameniacich pod Kráľovou hoľou: Katarína Lapšanská   Odbor č. 06 Zdravotníctvo a farmakológia 8:30 – 8:45 Nozokoniálne infekcie: Lenka Horváthová 8: 45 – 9:00 Ulcerózna kolititída a Crohnova choroba: […]

Celoštátne kolo SOČ 2015
25.4.2015 16:46:54

Celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti v Piešťanoch. Naši študenti opäť úspešní.

Výsledky krajského kola SOČ
1.4.2015 10:43:20

Výsledky krajského kola SOČ  Odbor č. 3: Chémia, potravinárstvo  1.miesto Jakub Balogh – Celiakia (postup do celoslovenského kola) Odbor č. 6: Zdravotníctvo a farmakológia  2.miesto Martina Kokavcová – Detské očkovania (postup do celoslovenského kola) Odbor č. 1 Problematika voľného času 3.miesto Zuzana Šupolová – Pôsobenie žiakov ZUŠ na medzinárodnom festivale v Taliansku Odbor č. 16 Teória kultúry, […]