25. výročie založenia školy

Na návšteve u absolventa
5.6.2018 19:53:39

Ján Rimbala (absolvent GSFA 1998) je farárom vo farnosti Branky na Morave a kaplánom v Choryně. Našim hlavným cieľom bolo  stretnúť sa s ním a prežiť dni v Inštitúte Krista Veľkňaza v Choryně, ktorý je pobočkou Inštitútu v Žakovciach. Výlet začal v piatok ráno 1.6.2018 na vlakovej stanici v Spišskej Novej Vsi a už poobede sme sa stretli s Janíkom. Po večernej svätej omši a adorácii […]

Zrkadlenie v štvrťstoročí
8.6.2016 14:37:29

„Každé jubileum školy je dôvodom k vďačnosti Pánu Bohu, ale aj ľuďom, ktorí sa o vznik pričinili. Dvadsaťpäť rokov je dosť dlhý čas na to, aby sa mohlo bilancovať. Teším sa z toho, že bilancia je potešujúca…“ – listujte v časopise, ktorý vyšiel pri príležitosti 25. výročia založenia školy. Zrkadlenie v štvrťstoročí

25 – Hymna SDM
19.5.2016 17:09:41

Hymna Svetových dní mládeže 2016 spievaná počas slávnostnej sv. omše 18. mája 2016 pri príležitosti osláv založenia školy.

Oslavy 25. výročia založenia školy
18.5.2016 15:24:15

Prinášame fotografie z osláv 25. výročia založenia školy. Tieto momenty sme zachytili 17. mája 2016 v levočskom kine a 18. mája 2016 počas hlavných osláv v Gymnaziálnom kostole a Mestskom divadle v Levoči. Chceme vysloviť úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prispeli a venovali svoj čas, talent a um pri prípravách a realizácii osláv nášho […]

25 – JUDr. Tomáš Šimonovič
15.5.2016 16:04:16

Vo štvrtok 12. mája 2016 otvoril ďalšiu knihu spomienok v našej „živej knižnici“ JUDr. Tomáš Šimonovič, absolvent 4.A triedy v roku 2001. Študentov našej školy nabádal k zodpovednosti voči krajine a ľuďom v nej, ktorí ho vynikajúco pripravili do života a sám sa teraz svojou prácou na Slovensku usiluje aspoň čiastočne vrátiť to, čo dostal.

Pozvánka
11.5.2016 10:31:36

Srdečne pozývame rodičov, žiakov, učiteľov a priateľov školy na Slávnostnú akadémiu (predpremiéru) pri príležitosti 25. výročia založenia školy. Slávnostná akadémia sa uskutoční v utorok 17. mája 2016 o 16:00 v levočskom kine.

25 – Ak Ježiš povie ÁNO, nemôžeš povedať NIE
9.5.2016 09:46:28

Mladí ľudia s vášňou k spevu. Spev na oslavu nášho Boha. V pondelok 9. mája 2016 sme si vypočuli koncert gospelovej skupiny z Prešova, G.O.D.´s. Černošské rytmy spirituálov rozospievali aj mladých ľudí v hľadisku. Koncert bol príležitosťou osláviť 25 rokov existencie nášho cirkevného gymnázia. Skupinu G.O.D.´s si môžte vypočuť v rádiach ako je Lumen a […]

25 – Stretnutie so zakladateľmi školy
8.5.2016 21:21:08

Po slávnostnej svätej omši na sviatok Nanebovystúpenia Pána sme sa v divadle stretli s duchovným otcom a prvými riaditeľmi nášho gymnázia. Moderátorkou spomínania bola pani riaditeľka, RNDr. Janka Hozová, v hudobných medzivstupoch účinkovali žiaci viacerých ročníkov.

25 – Oslavujeme
4.5.2016 20:07:59

Oslavujeme 25. výročie založenia školy. Prišli prví gratulanti. V triedach žiaci pripravujú zaujímavé aktivity – spoločne si tak pripomíname okrúhle výročie. II.B využila moderné multimediálne techniky a vytvorila videoblahoželanie.

25 – Ing. Katarína Mitríková
26.4.2016 20:44:49

      V utorok 26. apríla 2016 veľmi temperamentne otočila ďalšiu stranu našej „živej knihy“ Ing. Katarína Mitríková. Absolventka 4.A triedy v školskom roku 2009/2010 ukončila vysokoškolské štúdium Cestovného ruchu v Banskej Bystrici a momentálne pracuje vo svetovom skautskom centre vo Švajčiarsku, kde má na starosti PR a Marketing. Jej práca je zároveň aj jej koníčkom. S úsmevom na tvári a veľmi […]