Štvrťročné správy o činnosti PZ – projekt

RNDr. Janka Hozová – Štvrťročné správy o činnosti PZ extra hodiny FGR 01-12/2020 scan1503
Mgr. Jana Salajová – Štvrťročné správy o činnosti PZ extra hodiny FGR 01-06/2020 scan1504
Mgr. Natália Bajtošová – Štvrťročné správy o činnosti PZ extra hodiny FGR 09-12/2020 scan1505
RNDr. Antónia Jakubcová – Štvrťročné správy o činnosti PZ extra hodiny FGR 01-12/2020 scan1506
Mgr. Valéria Marťáková – Štvrťročné správy o činnosti PZ extra hodiny TJL 01-06/2020, PTX 09-12/2020 scan1507
Mgr. Renáta Milčáková – Štvrťročné správy o činnosti PZ extra hodiny PTX 01-06/2020 scan1508
Mgr. Renáta Milčáková – Štvrťročné správy o činnosti PZ extra hodiny TJL 01-12/2020 scan1509
RNDr. Mária Pokrievková – Štvrťročné správy o činnosti PZ extra hodiny FYP 01-06/2020 scan1510
Mgr. Ľudmila Salanciová – Štvrťročné správy o činnosti PZ extra hodiny FYP 01-12/2020 scan1511
PaedDr. Stanislav Suchý – Štvrťročné správy o činnosti PZ extra hodiny FYP 01-12/2020 scan1512
Mgr. Alžbeta Lipniaková – Štvrťročné správy o činnosti PZ extra hodiny TJL 09-12/2020 scan1551

Vzdelávacie aktivity 2020 scan1560

Vzdelávacie aktivity 2021 scan1611

Vzdelávacie aktivity 2022 scan0217

 

Natália Bajtošová | 21.1.2021 18:43:01 | Projekty