Oznamy

Slávnostné otvorenie nového školského roka
26.8.2021 17:56:07

Srdečne pozývame všetkých žiakov našej školy, vrátane žiakov prímy a prvého ročníka, na otvorenie školského roka 2021/2022, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2021. Program:

Oznam
2.7.2021 08:42:41

V dňoch 19. a 20.7.2021 bude škola zavretá z dôvodu čerpania dovolenky.

Gesto pre mesto
1.12.2020 00:25:14

ĎAKUJEME za každý hlas! Podarilo sa! Budeme mať workoutové ihrisko. Cieľom projektu je rozšíriť možnosti na plnohodnotné vyučovanie telesnej a športovej výchovy v našej škole. Tým chceme podporiť telesnú zdatnosť aj zdravie našich žiakov, a to spôsobom, ktorý je u mladých ľudí teraz veľmi obľúbený. V rámci modernizácie areálu školy chceme vybudovať workoutové ihrisko nielen […]

Oznam
26.10.2020 13:38:38

Na základe Rozhodnutia ministra školstva  SR o opatreniach pre školy zo dňa 23. 10. 2020  s účinnosťou od 26.10.2020 sa m i m o r i a d n e  p r e r u š u j e výchovno-vzdelávací proces v Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči pre všetkých žiakov školy. Od 26.10.2020 vyučovanie prebieha dištančnou […]

Oznam
12.10.2020 19:06:39

V súlade s § 150 odsek 5  zákona 245/2008 Z. z. poskytujem žiakom sekundy na deň 13. október 2020 (utorok)  a 14. október 2020 (streda) riaditeľské voľno. Žiaci sekundy budú v uvedené dni odhlásení zo  stravovania.                                                                                            RNDr. Janka Hozová, poverená vedením školy

Oznam o dištančnom vzdelávaní
11.10.2020 16:19:38

Vážení rodičia, milí žiaci, na základe najnovších informácií TB ministra školstva  sa od zajtra, t. j. 12. 10. 2020 prechádza na dištančné vzdelávanie na všetkých stredných školách, pričom 1. až 4. ročník osemročného gymnázia sa bude naďalej vzdelávať prezenčne, to znamená : – pre žiakov  PRÍMY až KVARTY bude prebiehať riadne vyučovanie v škole podľa upraveného rozvrhu, […]

Riaditeľské voľno
11.9.2020 11:14:14

V súlade s § 150 odsek 5  zákona 245/2008 Z. z. poskytujem žiakom školy na deň 14. september 2020 (pondelok) riaditeľské voľno. Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň.                                                                                                         RNDr. Janka Hozová                                                                                                       poverená vedením školy

Oznam
21.7.2020 12:34:29

Dňa 23. júla 2020 bude škola zavrerá z dôvodu čerpania dovolenky.

Oznam pre zákonných zástupcov
19.6.2020 12:21:55

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, v súlade s rozhodnutím ministra školstva o obnovení vyučovania vo všetkých druhoch a typoch škôl s účinnosťou od 22. 6. 2020 a v súlade s rozhodnutím zriaďovateľa a s uplatnením odporúčaných podmienok otvárame od 22. 6. 2020 školu za účelom odovzdania učebníc, upratania tried a žiackych skriniek a prevzatia vysvedčení. Prosíme, […]