Oznamy

Oznam
21.7.2020 12:34:29

Dňa 23. júla 2020 bude škola zavrerá z dôvodu čerpania dovolenky.

Oznam pre zákonných zástupcov
19.6.2020 12:21:55

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, v súlade s rozhodnutím ministra školstva o obnovení vyučovania vo všetkých druhoch a typoch škôl s účinnosťou od 22. 6. 2020 a v súlade s rozhodnutím zriaďovateľa a s uplatnením odporúčaných podmienok otvárame od 22. 6. 2020 školu za účelom odovzdania učebníc, upratania tried a žiackych skriniek a prevzatia vysvedčení. Prosíme, […]

Organizácia vyučovania od 22. júna 2020
16.6.2020 07:33:38

V prílohe nájdete harmonogram triednických prác a úloh jednotlivých tried v týždni od 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020. Všetci pedagógovia nastupujú na pracovisko od 22. 6. 2020. Školská jedáleň nebude v prevádzke do konca školského roka. Harmonogram_prac_zaver_roka

Druhé kolo prijímacích skúšok
5.6.2020 17:25:29

Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči v súlade s §66 ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní rozhodla o vyhlásení  2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu ROZHODNUTIE_2.kolo__4G_2020  

Prijímacie skúšky na osemročné štúdium 2020/21
28.5.2020 14:51:39

Všetkým uchádzačom o štúdium na GSFA v osemročnom vzdelávacom programe bude mailovou poštou zaslané pozvanie na prijímací pohovor s podrobnými pokynmi najneskôr do 5. 6. 2020. Upravené kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka (prímy) osemročného vzdelávacieho programu pre šk. rok 2020/2021 nájdete  v tomto dokumente: PS_8G_2020_upravené_kriteria

Ďakovná sv. omša
21.5.2020 11:42:50

Srdečne pozývame všetkých tohtoročných absolventov, ich rodičov a príbuzných a všetkých učiteľov na ďakovnú sv. omšu za Božiu pomoc počas štúdia, v pondelok 25. mája 2020 o 12:00 v Bazilike sv. Jakuba v Levoči.

Oznam
5.5.2020 12:43:35

Vstup do školy je v nevyhnutných prípadoch (končiace ročníky, žiaci školy, rodičia) možný v utorok a vo štvrtok v čase od 10.00 do 12.00. Prosíme o dodržanie hygienických zásad (rúško, dezinfekcia rúk a pod.). Ďakujeme za pochopenie.

Oznam pre uchádzačov o štúdium
15.4.2020 22:45:26

V súvislosti s prerušením vyučovania a s obmedzeniami z dôvodu zabránenia šírenia koronavírusu vydal minister školstva, vedy, výskumu a športu dňa 24. 3. 2020 opatrenie, v ktorom upravil termíny a podmienky prijímacieho konania takto: „Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory […]

Vyučovanie prerušené do odvolania
24.3.2020 16:44:30

Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. „Písomné maturity“ sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda „ústne maturity„, by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský […]