Oznamy

Oznam školskej jedálne
11.1.2023 11:33:20

Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci, stravníci, od 12. januára 2023 je možné opäť využívať na prihlasovanie a odhlasovanie na stravu v našej školskej jedálni aplikáciu www.eskoly.sk a prihlasovacie údaje pridelené jednotlivým stravníkom našej školy. Preto by sme Vás chceli požiadať, aby ste na prihlasovanie/odhlasovanie na stravu prednostne využívali tento prostriedok. Rovnako je však možný aj spôsob […]

Riaditeľské voľno
17.12.2022 12:30:50

Vážení rodičia, milí žiaci, v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje riaditeľstvo Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči, že dňa 22. decembra 2022 (štvrtok) bude všetkým žiakom školy udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň nebude v […]

Deň otvorených dverí 2022
27.11.2022 13:00:44

Radi by sme Vás pozvali na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia. Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného i štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa […]

Riaditeľské voľno
9.11.2022 19:11:17

Vážení rodičia, milí žiaci, v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje riaditeľstvo Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči, že dňa 18. novembra 2022 (piatok) bude všetkým žiakom školy udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň nebude v […]

Poďakovenie
4.11.2022 10:00:54

Touto cestou chceme poďakovať bohuznámej osobe, ktorá venovala škole kancelársky papier. Drobnými skutkami nás presviedčate, že dobrí ľudia ešte nevymreli.    

Slávnostné otvorenie školského roka 22/23
30.8.2022 14:03:47

Srdečne pozývame všetkých žiakov našej školy, vrátane žiakov prímy a prvého ročníka, na otvorenie školského roka 2022/2023, ktoré sa uskutoční 5. septembra 2022. Program: 8,00 hod. sv. omša v Bazilike sv. Jakuba 9,30 hod. slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 na školskom dvore Pred vstupom do budovy vyplňte elektronicky cez Edupage alebo písomne vyhlásenie o bezpríznakovosti […]

Prázdninový režim školy
7.7.2022 11:31:04

V čase letných školských prázdnin sú úradné hodiny v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00.

Oznam školskej jedálne
23.6.2022 14:20:16

Oznamujeme všetkým stravníkom, že yzdní 28.6.2022 a 29.6.2022, t.j. z utorka a stredy, je možné sa odhlásiť (prihlásiť) zo stravy najneskôr do pondelka 27.6.2022 do 7:30 hod. ráno. V utorok 28.6.2022 a v stredu 29.6.2022 sa bude obed vydávať v školskej jedálni už v čase od 10:30 hod do 11:30 hod. Ďakujeme za porozumenie. Vedúca […]

Oznam o udelení riaditeľského voľna
21.5.2022 07:26:09

Vážení rodičia,  milí žiaci, v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 23.5.2022 bude žiakom školy udelené voľno z organizačných dôvodov – zabezpečenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 2022. S pozdravom a úctou PaedDr. Marta Zabielna, PhD., […]

Prijímacie skúšky – priebežné informácie
2.5.2022 15:10:41

Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí sa dňa 2.mája 2022 zúčastnili prijímacích skúšok v 1.termíne do 1.ročníka 4-ročného študijného programu a do prímy 8-ročného študijného programu pre školský rok 2022/2023, že prijímaciu skúšku vykonali úspešne. PaedDr. Marta Zabielna, PhD.            riaditeľka školy