Oznamy

Oznam
pondelok 13:38:38

Na základe Rozhodnutia ministra školstva  SR o opatreniach pre školy zo dňa 23. 10. 2020  s účinnosťou od 26.10.2020 sa m i m o r i a d n e  p r e r u š u j e výchovno-vzdelávací proces v Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči pre všetkých žiakov školy. Od 26.10.2020 vyučovanie prebieha dištančnou […]

Oznam
12.10.2020 19:06:39

V súlade s § 150 odsek 5  zákona 245/2008 Z. z. poskytujem žiakom sekundy na deň 13. október 2020 (utorok)  a 14. október 2020 (streda) riaditeľské voľno. Žiaci sekundy budú v uvedené dni odhlásení zo  stravovania.                                                                                            RNDr. Janka Hozová, poverená vedením školy

Oznam o dištančnom vzdelávaní
11.10.2020 16:19:38

Vážení rodičia, milí žiaci, na základe najnovších informácií TB ministra školstva  sa od zajtra, t. j. 12. 10. 2020 prechádza na dištančné vzdelávanie na všetkých stredných školách, pričom 1. až 4. ročník osemročného gymnázia sa bude naďalej vzdelávať prezenčne, to znamená : – pre žiakov  PRÍMY až KVARTY bude prebiehať riadne vyučovanie v škole podľa upraveného rozvrhu, […]

Riaditeľské voľno
11.9.2020 11:14:14

V súlade s § 150 odsek 5  zákona 245/2008 Z. z. poskytujem žiakom školy na deň 14. september 2020 (pondelok) riaditeľské voľno. Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň.                                                                                                         RNDr. Janka Hozová                                                                                                       poverená vedením školy

Slávnostné otvorenie nového školského roka
29.8.2020 17:56:07

Srdečne pozývame všetkých žiakov našej školy, vrátane žiakov prímy a prvého ročníka, na otvorenie školského roka 2020/2021, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2020. Program: 8.00 slávnostná sv. omša v Bazilike sv. Jakuba Účasť na sv. omši je dobrovoľná a na zvážení každého žiaka, resp. zákonného zástupcu. Prosíme všetkých žiakov, aby dôsledne dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia (nosenie […]

Oznam
21.7.2020 12:34:29

Dňa 23. júla 2020 bude škola zavrerá z dôvodu čerpania dovolenky.

Oznam pre zákonných zástupcov
19.6.2020 12:21:55

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, v súlade s rozhodnutím ministra školstva o obnovení vyučovania vo všetkých druhoch a typoch škôl s účinnosťou od 22. 6. 2020 a v súlade s rozhodnutím zriaďovateľa a s uplatnením odporúčaných podmienok otvárame od 22. 6. 2020 školu za účelom odovzdania učebníc, upratania tried a žiackych skriniek a prevzatia vysvedčení. Prosíme, […]

Organizácia vyučovania od 22. júna 2020
16.6.2020 07:33:38

V prílohe nájdete harmonogram triednických prác a úloh jednotlivých tried v týždni od 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020. Všetci pedagógovia nastupujú na pracovisko od 22. 6. 2020. Školská jedáleň nebude v prevádzke do konca školského roka. Harmonogram_prac_zaver_roka

Druhé kolo prijímacích skúšok
5.6.2020 17:25:29

Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči v súlade s §66 ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní rozhodla o vyhlásení  2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu ROZHODNUTIE_2.kolo__4G_2020