Súťaže

Zlatá makovička 2018
25.6.2018 22:05:51

V stredu 20. 6. 2018 sa v priestoroch levočskej historickej radnice udeľovali ocenenia Zlatá makovička žiakom základných a stredných škôl Levoče a Spišského Podhradia. Ide o ocenenie udeľované Mestom Levoča a CVČ Olymp v Levoči, ktoré si z rúk zástupkyne primátora, JUDr. L. Budziňákovej, prevzali žiaci nosiaci „zlato v hlave“, t. j. tí, ktorí svojimi výkonmi v rôznych súťažiach (predmetové olympiády, umelecké, športové a pod.), aj na tých najvyšších úrovniach, výnimočným spôsobom reprezentujú nielen svoju školu, ale aj mesto.

Zachránili sme Američanov
3.6.2018 19:08:16

Územné kolo súťaže Družstiev prvej pomoci mládeže sa konalo 31. mája 2018 a pravidelne ju vyhlasuje Slovenský Červený kríž. Tento ročník sa konal v otvorenom priestore v Spišskej Novej Vsi.

Recitačný krúžok na cestách
3.6.2018 18:27:26

Až na severnú Oravu sa vydali na konci školského roka recitátori Barborka Dredanová z prímy a Timotej Žihala z I.A. Celoslovenskú recitačnú súťaž v prednese spirituálnej poézie a prózy Dilongova Trstená pripravilo už po 27-krát Kultúrne stredisko a Základná škola Rudolfa Dilonga v Trstenej. 

Streetball 2018
31.5.2018 22:51:56

V horúcom počasí si našich 12 tímov zmeralo svoje sily na už tradičnom a veľmi obľúbenom streetbale na sídlisku Západ pri športovej hale. Obsadili sme všetky vekové kategórie a najlepšie úspechy dosiahli: kategória staršie žiačky – Lívia Pokrievková, Barbora Cvoligová, Denisa Gallovičová, Daša Galliková – 1. miesto, nezaostávali ani naše juniorky – Karolína Dovalová, Natália […]

Atletické preteky
20.5.2018 18:00:48

Naši žiaci nás reprezentovali v okresnom kole v atletike ZŠ a 8-ročných gymnázií. Dievčatá v kategórii družstiev získali pekné 3. miesto a chlapci vôbec nezaostávali a taktiež nám získali 3. miesto. Aj v jednotlivých disciplínach sme získali popredné miesta: Barbora Cvoligová- 1.miesto v hode kriketovou loptičkou, Denisa Gallovičová- 1.miesto v behu na 300 metrov, Filip […]

Hláskujúce včielky – okresné kolo
4.5.2018 06:28:54

Na 2. ročníku súťaže v hláskovaní a tvorbe anglických slovíčok Spelling bee 2018 nás v okresnom kole reprezentovali v kategórii 1. A Veronika Labudová a Tamara Kamarýtová zo sekundy A a v kategórii 1B Peter Gaduš a Kristián Brincko z kvarty A. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a Petrovi Gadušovi srdečne blahoželáme k 3. miestu! Viera Balentová

Elenkin Tetovaný strýko získal bronz!
3.5.2018 06:26:29

Po víťazstve v okresnom kole 64. ročníka Hviezdoslavovho Kubína postúpila primánka Elenka Kamenická do Prešova na krajské kolo tejto recitačnej súťaže. Veselý text Mariána Hatalu Tetovaný strýko sa odbornej porote v II. kategórii poézie zapáčil a Elenkin umelecký prednes odmenili tretím miestom. Za výbornú reprezentáciu školy, mesta aj okresu ďakujeme.   – abc –

Hláskujúce včielky
18.4.2018 08:40:39

Úlohou školského kola súťaže v spellingu, populárnej po celom svete, bolo vybrať reprezentantov našej školy do 2. ročníka okresnej súťaže Spelling Bee. Víťazi triednych kôl od prímy po kvartu súťažili v písomnej časti a dvoch ústnych kolách v hláskovaní vymedzenej anglickej  slovnej zásoby pre rok 2018 a už vieme, že v kategórii 1A nás budú reprezentovať Veronika Labudová a Tamara Kamarýtová zo […]

Mimoriadne úspešný športový týždeň
15.4.2018 08:52:37

Naši chlapci aj dievčatá nás úspešne reprezentovali v okresnom kole vo volejbale SŠ. Opäť nesklamali, chlapci pre nás vybojovali 1. miesto a dievčatá 2. miesto. V piatok  nás dievčenské družstvo úspešne reprezentovalo v krajskom kole v Prešove vo florbale. Medzi silnými súperkami nás iba 1 gól delil od postupu do finále a rovnakú smolu sme […]

Ďalšie športové úspechy
29.3.2018 10:17:52

Naše dievčatá si zaslúženým 1. miestom vybojovali postup do krajského kola vo florbale. Dievčatám srdečne blahoželáme. Vaši telocvikári