Slávnostne sme otvorili 31. školský rok

Začali sme slávnostnou svätou omšou v gymnaziálnom kostole. Pán dekan Majcher odovzdal novej pani riaditeľke, PaedDr. Marte Zabielnej, PhD., menovací dekrét a požehnal jej v novej funkcii. Niekoľko spomienok na obdobie spred 30 rokov pridal aj zástupca primátora mesta Levoča, pán Miroslav Čurilla. Za študentov poprial novému vedeniu školy predseda Žiackej školskej rady Peter Gaduš veľa zdravia, pracovného elánu a radosti.
Nech je tento školský rok pre nás všetkých pokojný a zdravý!

 

Natália Bajtošová | 2.9.2021 10:31:29 | 30. výročie založenia školy, Duchovný program, Fotogalérie, Škola