2019/2020

IV.A – triedna učiteľka: Mgr. Valéria Václavová

 1.  Baran Teodor
 2. Beregházyová Ivana
 3.  Böhmer Patrik
 4. Čontošová Mária
 5. Dobrovičová Barbora
 6. Dvorčák Stanislav
 7. Gavulová Alexandra
 8. Gbur Lukáš
 9. Jeseňák Július
 10. Kaľavská Adela
 11. Kešeľák Patrik
 12. Kokavcová Daniela
 13. Kokavec Andrej
 14. Korchňáková Natália
 15. Koščáková Zdenka
 16. Kováčová Marianna
 17. Kubičárová Martina
 18. Kurucová Viktória
 19. Lapšanský Martin
 20. Melišek Adam
 21. Mikulová Klára
 22. Pacanovský Marek
 23. Pacovský Matúš
 24. Pentráková Simona
 25. Prílohová Ema
 26. Repaský Alex
 27. Salanciová Dominika
 28. Srnková Simona
 29. Škotková Katarína
 30. Taratutová Ema
 31. Zavacký Jakub

Oktáva A – triedna učiteľka: RNDr. Lucia Bizoňová (1), Mgr. Viera Balentová (4), Mgr. Jana Salajová (3)

 1. Viktória Adamkovičová
 2. Miriam Bačová
 3. Terézia Bajlová
 4. Lukáš Bajtoš
 5. Vitkória Bendžalová
 6. Damián Sebastián Bocko
 7. Martin Dzurňák
 8. Dagmar Gembická
 9. Libuša Gregoríková
 10. Peter Homola
 11. Oliver Jaroš
 12. Timotea Jarošová
 13. Klára Klingová
 14. Elena Longauerová
 15. Lucia Motyková
 16. Slavomíra Rišová
 17. Katarína Sámelová
 18. Viliam Suchý
 19. Martin Tancár
 20. Adam Urban
 21. Juraj Žilt

Natália Bajtošová | 4.9.2020 18:29:52 | Nezaradené