Najnovšie články

Zlatá ceremónia DofE
streda 14:34:20

Bratislavský Primaciálny palác privítal vyše 100 absolventov zlatej úrovne programu DofE. Veľké mená Slovenska ocenili ich snahu byť láskavejšími, ochotnejšími, vytrvalejšími, rýchlejšími, zručnejšími aj viac kreatívnymi. Tlieskali im herci, speváci, športovci, vedci aj veľvyslanec Spojeného kráľovstva. Mali sme tú česť byť pri tom.

Matematický klokan
utorok 23:08:43

Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku sme organizovali medzinárodnú súťaž Matematický klokan. Do súťaže, ktorú v Slovenskej republike organizuje nezisková organizácia Talentída, sa na Slovensku v školskom roku 2021/2022 zapojilo 62 544 žiakov. V našej škole sa do riešenia testov zapojilo 62 žiakov. A. Jakubcová

Plavecký kurz 22
pondelok 13:59:45

Konečne, po troch náročných rokoch, sa nám podarilo uskutočniť plavecký výcvik pre žiakov sekundy A a tercie A. Naši žiaci boli skvelí, prvýkrát v skupinách sme nemali neplavcov a všetci žiaci získali odborný zdokonaľovací výcvik. Okrem plávania a pekného počasia si užili aj vybíjanú, preteky a množstvo skvelých zážitkov. Vaši telocvikári.

Oznam školskej jedálne
23.6.2022 14:20:16

Oznamujeme všetkým stravníkom, že yzdní 28.6.2022 a 29.6.2022, t.j. z utorka a stredy, je možné sa odhlásiť (prihlásiť) zo stravy najneskôr do pondelka 27.6.2022 do 7:30 hod. ráno. V utorok 28.6.2022 a v stredu 29.6.2022 sa bude obed vydávať v školskej jedálni už v čase od 10:30 hod do 11:30 hod. Ďakujeme za porozumenie. Vedúca […]

Oznam pre uchádzačov
21.6.2022 22:19:16

Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí sa dňa 21.júna 2022 zúčastnili 2.kola prijímacích skúšok do 1.ročníka 4-ročného študijného programu pre školský rok 2022/2023, že prijímaciu skúšku vykonali úspešne. PaedDr. Marta Zabielna, PhD.            riaditeľka školy

Sophista pro regione – Pedagóg PSK
17.6.2022 07:00:12

Už viac ako dvadsať rokov chodí na našu školu ako dobrovoľníčka lektorka anglického jazyka. Írska sestra Louise Sarah Eustace z Kongregácie Preblahoslavenej Panny Márie vedie hodiny anglickej konverzácie v maturitných ročníkoch a pomáha tak s prípravou na tretiu časť maturitného zadania ústnej skúšky – rolové hry a situačné simulácie. V nominácii na ocenenie Sophista pro […]

Biológia v prírode
15.6.2022 06:42:40

„BIOLÓGIA v PRÍRODE“ projektové vyučovanie Prírodu aj svoje vedomosti z biológie a taktiež aj orientáciu v teréne si mohla prima A vyskúšať aj na krátkej tatranskej túre. Počasie nám prialo, žiaci si vytvorili množstvo materiálov na vypracovanie svojho biologického projektu, ktorý budú finalizovať a následne svojim spolužiakom prezentovať. Tešíme sa! L.Bizoňová