• Ak ste nestihli DOD – registrácia je predĺžená – nový termín onedlho

Najnovšie články

Marec mesiac knihy: Knižní hrdinovia
nedeľa 12:01:16

     V minulom školskom roku v marci Knižnica Jána Henkela v Levoči vyhlásila výtvarnú súťaž pre deti, mládež  i dospelých s názvom Môj knižný hrdina. Kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii sa uzávierka súťaže posunula do prvých októbrových dní  2020 a naša škola s radosťou prijala správu o úspechoch žiačok osemročného štúdia GSFA. V kategórii 13 – 15 rokov sa porotcom najviac páčila Anna zo Zeleného domu […]

Prijímacie konanie pre šk.rok 2020/2021 – podmienky a termíny
19.2.2021 14:30:37

Prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021 pre štvorročný a pre osemročný vzdelávací program podmienky a termíny V školskom roku 2020/2021 otvoríme 1 triedu štvorročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 21 1 triedu osemročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 18 Štvorročný vzdelávací program – študijný odbor 7902 J gymnázium pre žiakov 9. ročníka ZŠ V učebnom pláne je výrazne zvýšená hodinová […]

Olympiáda ľudských práv
11.2.2021 16:29:48

Dnes, 11.2.2021, nás Sebastián Šupol z triedy oktáva A reprezentoval v krajskom kole olympiády ľudských práv. Znovu sa potvrdilo, že súťaženie distančnou formou je omnoho zložitejšie a žiaľ aj menej objektívne. Niekomu to vyhovuje viac, iným menej. Aj keď sa ti, Sebastián, nepodarilo obhájiť minuloročný postup do slovenského kola, sme radi, že si nás reprezentoval […]

Výstavka
3.2.2021 08:30:18

V nepriaznivých časoch, keď sa zdá, že sa náš svet čoraz viac zužuje do minimálnych rozmerov a uzavretých priestorov, v zmysle zachovania duševnej rovnováhy nám neostáva nič iné než nachádzať krásu aj v zdanlivo nepodstatných drobnostiach, ktoré nás obklopujú. Dôkazom spomínaných postojov sú malé umelecké výtvory cez fotoobjektív našich primánov. Vychutnajme si čaro každodenných maličkostí. […]

Aj v mimoriadnych podmienkach súťažíme. A s úspechmi!
28.1.2021 19:37:24

Napriek tomu, že od polovice októbra sa vzdelávame dištančne, na konci kalendárneho roka prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, tiež online spôsobom. Úpešnými študentami sa stali: Kategória 1A: 1. miesto: Lenka Zoričáková, sekunda A 2. miesto: Samuel Alexander Kormaník, príma A 3. miesto: Michaela Labudová, príma A   Kategória 1B: 1. miesto: Karin Hrustičová, […]

V novom roku o trochu ľahšie štúdium
7.1.2021 07:51:43

Predvianočný čas otvorených ľudských sŕdc sa dotkol nášho školského spoločenstva, keď Bohu známy dobrodinec daroval finančnú pomoc pre žiakov, ktorí sa nachádzajú v sociálnej núdzi. Na základe schválenia pedagogickou radou odovzdala pani RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, peňažný dar študentke osobne v riaditeľni školy krátko pred vianočnými prázdninami. Ďakujeme darcovi za tento prejav šľachetnosti a […]