Najnovšie články

Atletika – okresné kolo ZŠ
utorok 20:27:52

Dnes okrem krásneho slnečného počasia nás sprevádzali aj krásne a úspešné výkony našich žiakov z tercie a kvarty v atletike. Takmer v každej disciplíne sme si odniesli medaily. Beh na 60 m: Viktória Vaškebová 1.miesto, Matej Beniač 3.miesto Beh na 800 m: Barbora Pomikalová 1.miesto, Zuzana Pavlová 3.miesto Skok do diaľky: Sofia Mária Suchá 2.miesto, […]

Výsledky prijímacieho konania 2024
17.5.2024 07:00:26

Výsledky prijímacieho konania do 1.ročníka 4-ročného študijného programu a do prímy 8-ročného študijného programu pre školský rok 2024/2025. 4-ročné štúdium 8-ročné štúdium    

Riaditeľské voľno
16.5.2024 10:36:59

Vážení rodičia, milí žiaci, v zmysle §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 20.-21.5.2024 (pondelok, utorok) bude žiakom školy udelené voľno z organizačných dôvodov. Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň sú žiaci odhlásení z obedov v školskej jedálni. Žiaci, ktorí […]

Kyberpolis
15.5.2024 12:37:38

Bezpečne vo svete technológií, bezpečne na internete Projekt „Kyberpolis – vzdelávaj sa hrou“ sa zaoberá bezpečnosťou v kyberpriestore. Často si myslíme, že deti a mládež sú digitálne omnoho gramotnejší, zdatnejší, ako generácia ich rodičov, alebo starých rodičov. Je to ale naozaj tak? Sú v digitálnom svete v bezpečí? Projekt je zameraný na to, aby sme zdieľali […]

Odzvonilo ďalším maturantom
10.5.2024 16:14:49

Slnko, úsmevy, priateľské podávanie rúk, dobré rady starších študentov, slová vďaky i spomienky, slzy i spev rozliehajúci sa chodbami gymnázia – to všetko sprevádzalo piatkovú rozlúčku našich maturantov, ktorí ukončili štvor či osemročné štúdium v školských laviciach a čaká ich domáca príprava, ktorú zavŕšia maturitnou skúškou. Nostalgia sa miešala s radosťou, očakávania s rešpektom pred […]

Cesta svetla
9.5.2024 15:58:44

S Máriou v očakávaní Ducha svätého

Máj 2024 – mesiac Európy na GSFA
6.5.2024 17:57:15

Dnes slávnostné otvorenie euroinfopointu a živá knižnica so Slavomírom Gregoríkom. Lokálna angažovanosť mladých ľudí a aktívne euroobčianstvo. Ako môže mladý človek meniť svoje okolie? Aké výhody má členstvo v Európskej únii a čo môžeme my sami ponúknuť Európe, Slovensku, mestu, škole? Stále platí „Mysli globálne, konaj lokálne!“? To sme sa pýtali nášho absolventa (2016) Slavomíra […]