• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Najnovšie články

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo
nedeľa 20:42:25

Máme víťazku v okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Znalosť slova i krásu materinského jazyka prezentovali vo svojich vystúpeniach súťažiaci okresného kola olympiády zo slovenského jazyka v Poprade. Vyznačiť správne odpovede v teste, tvorivo transformovať ukážku a vytvoriť nový text, upútať členov poroty originálnym obsahom i pôsobivým rečníckym vystúpením bolo náročné pre každého […]

Ako sme hľadali Georgea
29.11.2022 16:42:16

Dve vyučovacie hodiny finančnej gramotnosti v sekunde A sme strávili „hľadaním Georgea“. Prvá hodina bola prieskumom všetkých inštitúcií (obchodov, bánk, bankomatov, poisťovní…), ktoré sa nachádzajú v centre mesta Levoča. Georgea sme našli až 29. novembra 2022 v pobočke banky s najdlhšou tradíciou sporiteľníctva na Slovensku, konkrétne v levočskej pobočke na Námestí Majstra Pavla. Pôsobenie Slovenskej sporiteľne na […]

Quo Vadis Informatika?
29.11.2022 15:51:58

V roku 2015 bola založená tradícia spoločných stretnutí, na ktorých sa riaditelia a učitelia zaoberajú rôznymi oblasťami výchovy a vzdelávania na školách. Témou tohtoročnej Minikonferencie cirkevných gymnázií a základných škôl Spišskej diecézy, ktorej organizátorom bolo Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči, bolo vyučovanie informatiky.

Požehnanie adventných vencov
28.11.2022 10:30:47

„Milostivý Bože, voláme k tebe! Dnes zažneme prvú adventnú sviecu na našich adventných vencoch – sviecu nádeje. Prichádzame k tebe hľadať nádej. Keď nám zlyhá všetko ostatné, spoliehame sa na Teba, naša jediná nádej je v Tebe. Poznáme ťa a vieme, že si tu s nami bez ohľadu na to, čomu čelíme. Kdekoľvek sa v […]

Deň otvorených dverí 2022
27.11.2022 13:00:44

Radi by sme Vás pozvali na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia. Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného i štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa […]

Exkurzia v Banskej Bystrici
26.11.2022 20:48:19

Koncom novembra 2022 bola pre žiakov III.A a septimy A zorganizovaná chemicko-dejepisná exkurzia do Banskej Bystrice. Viac: https://chemiagsfa.weebly.com/exkurzia-v-banskej-bystrici.html

i-Bobor
24.11.2022 14:21:39

Čo je iBobor? Medzinárodná informatická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorej symbolom sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras – Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. To sa […]

Finančná gramotnosť
11.11.2022 08:41:36

Dňa 10.11.2022 sme sa celá trieda I.A zúčastnili prednášky Partners Group SK. Keďže sa od začiatku tohto školského roka učíme na hodinách finančnej gramotnosti pracovať s financiami, táto prednáška bola príjemným obohatením našich hodín. Mohli sme vyjadriť svoj názor, ale i mali možnosť menších konzultácií, či pomoc od milej slečny z tejto spoločnosti. Hravým spôsobom […]