Najnovšie články

Svetový deň vody na GSFA
sobota 11:38:28

…tekutina bez farby, chuti a zápachu… Obyčajná definícia pre neobyčajnú životodarnú látku. A práve táto hoci bežná, ale pre každú formu existencie potrebná látky bola predmetom skúmania v našom chemickom laboratóriu a taktiež predmetom zamyslení na hodinách slovenského jazyka a literatúry, z ktorých vyberáme:

Oznam školskej jedálne
9.3.2018 09:57:26

V dňoch konania písomných maturitných skúšok sú s ohľadom na náhradný program v utorok 13. 3. 2018 ohlásení z obeda žiaci všetkých ročníkov okrem maturitných, v stredu 14. 3. 2018 sú odhlásení žiaci I.A, II.A, kvinty A a sexty A. Žiaci, ktorí majú záujem o obed, sa musia prihlásiť osobne u vedúcej ŠJ, telefonicky alebo […]

Biola for life
8.3.2018 21:31:48

K základným životodarným tekutinám v našom tele patrí krv, a k základným znalostiam každého z nás by mala patriť aj tá o našej vlastnej krvnej skupine. Dnes si to mohli vyskúšať aj samotní maturanti – tretiaci. RNDr. L. Bizoňová

Basketbal – okresné kolo žiačok
21.2.2018 22:23:07

Dnes sa naše dievčatá umiestnili bezkonkurenčne na krásnom 1. mieste v okresnom kole v basketbale žiačok ZŠ a 8-ročných gymnázií, za čo im srdečne blahoželáme. Dievčatá ste super. Telocvikári.

O kvapku lepší…
21.2.2018 22:16:04

Heslo „O kvapku lepší Valentín“ nás podnietilo byť „o kvapku lepší“, prekonali sme strach (niektorí prvýkrát, niektorí už po niekoľkýkrát) a darovali sme najvzácnejšiu tekutinu tentokrát celkom konkrétne – reflektujúc na nedávnu nešťastnú udalosť v Levoči. Veríme, že aj naša malá obeta pomôže. Mgr. J. Salajová