Najnovšie články

Hláskujúce včielky
18.4.2018 08:40:39

Úlohou školského kola súťaže v spellingu, populárnej po celom svete, bolo vybrať reprezentantov našej školy do 2. ročníka okresnej súťaže Spelling Bee. Víťazi triednych kôl od prímy po kvartu súťažili v písomnej časti a dvoch ústnych kolách v hláskovaní vymedzenej anglickej  slovnej zásoby pre rok 2018 a už vieme, že v kategórii 1A nás budú reprezentovať Veronika Labudová a Tamara Kamarýtová zo […]

Tehlička pre Afriku
15.4.2018 09:14:20

EXKLUZÍVNE RAŇAJKY ZJEDENÉ, LEKCIE FUTBALU, FLORBALU A VOLEJBALU ABSOLVOVANÉ… Peniaze na charitatívne účely sa dajú zbierať tradične do pokladničiek alebo sa dajú vymeniť za absolvovanie rôznych zaujímavých aktivít. Cieľom oboch možností bolo pomôcť v rámci verejnej zbierky Tehlička miestnym obyvateľom Korr v Keni, konkrétne na získanie lepšieho prístupu k pitnej vode a energiám a vzdelávanie detí a mládeže.

Mimoriadne úspešný športový týždeň
15.4.2018 08:52:37

Naši chlapci aj dievčatá nás úspešne reprezentovali v okresnom kole vo volejbale SŠ. Opäť nesklamali, chlapci pre nás vybojovali 1. miesto a dievčatá 2. miesto. V piatok  nás dievčenské družstvo úspešne reprezentovalo v krajskom kole v Prešove vo florbale. Medzi silnými súperkami nás iba 1 gól delil od postupu do finále a rovnakú smolu sme […]

Celoslovenský úspech na olympiáde
8.4.2018 13:49:05

Začiatok apríla priniesol nášmu gymnáziu významný úspech, za ktorý vďačíme Dominike Salanciovej, žiačke II. A. V dňoch 5. – 6. apríla 2018 sa zúčastnila 10. ročníka celoštátneho kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa už tradične konalo v Bratislave. Dominika preukázala nielen svoje vynikajúce teoretické vedomosti, ale aj tvorivosť pri tvorbe textu a výborné rečnícke schopnosti. V silnej […]

Stredoškolská odborná činnosť 2018 – krajské kolo
8.4.2018 13:44:18

40. ročník krajského kola SOČ, ktoré sa konalo v piatok 6. apríla 2018 v Prešove, bol pre našich žiakov veľmi úspešný. Z ôsmich prác, ktoré postúpili zo školského kola na krajské, zaujali porotu práce šiestich našich žiakov, ktorí postupujú do celoslovenského kola. Z prvého miesta to boli práce Bernadety Rabianskej a Jána Galajdu zo septimy […]

Veľkonočné stretnutie v Nemecku
3.4.2018 10:05:16

V dňoch 28.3-2.4.2018 sa niekoľko študentov nášho gymnázia zúčastnilo na medzinárodnom politickom vzdelávaní v kláštore v Niederalteichu pod záštitou katolíckej organizácie Der Junge Aktion der Ackermann Gemeinde. Hlavná téma veľkonočného stretnutia niesla názov “Svůdný Krysař – Manipulace v dnešním světě”. Počas dní strávených v Nemecku sme sa zúčastňovali rôznych prednášok či workshopov a následne diskutovali o […]

Ďalšie športové úspechy
29.3.2018 10:17:52

Naše dievčatá si zaslúženým 1. miestom vybojovali postup do krajského kola vo florbale. Dievčatám srdečne blahoželáme. Vaši telocvikári

Správy zo športu 27. marca 2018
27.3.2018 18:15:38

Krajské kolo v basketbale SŠ dievčat a okresné kolo vo floorbale SŠ chlapcov. Posúďte, ktoré umiestnenie je lepšie!