• Prijímacie skúšky 2023

Najnovšie články

Kurz ochrany človeka a zdravia 23
streda 13:28:25

Dnes bol deň plný zaujímavých aktivít – prekonávanie prekážok, prvá pomoc, dopravná výchova, civilná ochrana, topografia. Naši septimáni a tretiaci si pripravili pre spolužiakov teoretické prednášky a praktické ukážky na spomínané témy na kvalitnej úrovni . Všetci sme sa niečo nové dozvedeli, zabavili sa a dokonca aj zasúťažili si. Ani upršaný deň nás neodradil, hoci pobyt […]

Deň detí (ako smetí)
pondelok 15:53:32

Všetky ročníky, všetky deti, veľa rôznych aktivít – všetko na „jednej kope“ ale potriedené, uložené. Každý si mohol nájsť kúsok pre seba – získať nové informácie (o lese, o škole, o významných dňoch, o spolužiakoch, o triedení odpadov, o mikroplastoch, o sočke), zahrať si rôzne športové hry, rozhýbať kosti pri tanci, hudbe, pri skladačkách z […]

Soľ a opál nad zlato
piatok 14:26:17

Tohoročný deň detí, 1. júna, strávili žiaci tercie, kvarty a II.A netradične – exkurziou. Najprv sme navštívili expozície NKP – Múzeum Solivar, kde sme sa dozvedeli o minulosti a spôsobe dobývania soli. Okrem objektov, kde sa dolovala a vyrábala soľ sme obdivovali i jemnú krásu soľnobanských čipiek a sortiment výrobkov závodu. Následne sme sa presunuli […]

Otvorená hodina s micro:bitmi
1.6.2023 08:04:38

Projekt MIKRO:BITY je späť – získali sme ďalšie mikrobity a posúvame sa do levelu 2. Žiaci prímy začali s nimi pracovať na hodinách informatiky. Žiaci kvarty A postúpili do levelu 2. a počas otvorenej hodiny pre učiteľov fyziky predviedli programovanie semaforov, plánovali  riešenia zložitejších dopravných situácií a uvažovali nad algoritmizáciou daných problémov.

Druhé kolo prijímacích skúšok
31.5.2023 06:49:35

Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči v súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu v odbore 79 02J gymnázium na nenaplnený počet miest pre šk. rok 2023/2024. Žiaci, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú […]

Gaudeamus igitur 2023
26.5.2023 16:35:46

„…Veľká vďaka patrí aj nášmu patrónovi, Svätý František z Assisi, mal si pravdu. Naozaj ani všetka temnota sveta nedokáže uhasiť svetlo jednej sviečky. …“ Maturitný ročník 2022/2023, IV.A pani učiteľky Bajtošovej a oktávu A pani učiteľky Jakubcovej, sme slávnostne uzavreli 26.mája 2023.  

Dejepisná olympiáda – krajské kolo
26.5.2023 07:15:18

V poradí už 15. ročník krajského kola Dejepisnej olympiády žiakov stredných škôl hostilo v tomto roku Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove. V kategórií A si vybojovala 5. miesto a úspešnou riešiteľkou tejto súťaže sa stala Tamara Kamarýtová zo Septimy. Porotu zaujala výbornou prácou, ktorá bola venovaná majiteľom a histórií kaštieľa v Spišskom Hrhove. Účastníci kategórií C, D, E (základné školy resp. sekunda-kvarta […]

Výstava fotografií kráľovnej Alžbety
24.5.2023 16:40:06

S nadšením sme prijali pozvánku od Britskej ambasády na Slovensku na otvorenie Výstavy fotografií z návštevy britskej kráľovnej Alžbety II. na Slovensku. Na udalosť, pri ktorej naša škola participovala v roku 2008, sme si zaspomínali v spoločnosti Jeho Excelencie Nigela M. Bakera, britského veľvyslanca na Slovensku.