Najnovšie články

Krajšie prostredie – lepšie podmienky vzdelávania
piatok 18:12:33

Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči uspelo v projekte pod názvom „Krajšie prostredie – lepšie podmienky vzdelávania“, ktorého vyhlasovateľom bol Nadačný fond Embraco v Nadácií Pontis. Vďaka financiám z tohto projektu sme mohli vo všetkých kmeňových triedach vymeniť klasické drevené tabule, na ktoré sa písalo kriedou, za moderné magnetické tabule, doplnené o magnetické držiaky a […]

iBobor 2023
16.11.2023 15:14:33

iBobor je informatická súťaž organizovaná niekoľko ročníkov. Tento rok bol už 17. ročník, kedy sa zapojili prostredníctvom webovej stránky do celoslovenskej súťaže.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v žiakoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Na Slovensku realizuje túto súťaž […]

Erasmus+ mobility učiteľov vo Fínsku a Írsku
15.11.2023 10:39:45

Program medzinárodných mobilít Erasmus+ umožnil našim pedagógom realizovať mobility za vzdelávaním vo forme job shadowingu a kurzov. Ako sa im darilo? Čo sa naučili? S tým sa s vami podelia na poobedňajšej konferencii, ktorá sa uskutoční 29.11.2023 (streda) o 14:00 hod., v miestnosti č. 309. Srdečne pozývame učiteľov, žiakov i rodičov!  Budeme i súťažiť 🙂

Výmenný pobyt IV./ I
9.11.2023 19:02:06

„Otváram pomyselné stránky prvého dielu knihy o fascinujúcom putovaní do sveta slovenskej literatúry a jazyka! Je povzbudzujúce vidieť nadšenie a záujem o naše kultúrne dedičstvo. Je zastúpené v tvárach 20 študentov nášho a Cyrilometodějského gymnázia v Brne a ich učiteľov, ktorí s nami zdieľajú túto úžasnú cestu. Počas troch dní sa necháme unášať slovami, pokúsime sa […]

Kritériá prijímacích skúšok 2025/26
2.11.2023 15:40:03

V priložených dokumentoch nájdete kritériá na prijímacie skúšky v školskom roku 2025/2026: Kritéria_GSFA_4G_2025_26 Kritéria_GSFA_8G_2025_26  

Misijný týždeň
1.11.2023 17:00:26

Posledný týždeň pred jesennými prázdninami sme sa každý deň v kaplnke modlili desiatok ruženca za pokoj a šírenie dobra vo svete. Modlitby sprevádzal spev nášho zboru. Nezabudli sme zladiť oblečenie, ktoré svietilo farbou kontinentu, na ktorý sme v daný deň mysleli. Váš školský parlament

Futsalová súťaž
27.10.2023 17:12:43

Dnes sa odohrali napínavé, vyrovnané súboje medzi družstvami vo futsale. Naši chlapci zdolali súperov a vybojovali si zaslúžené 2.miesto. „Chlapci, aj keď sa vám nepodarilo postúpiť na kraj, nebuďte smutní, boli ste úžasní!“ Vaši telocvikári Video 1 Video 2

Október – mesiac úcty k starším
26.10.2023 15:33:18

Tak ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Prichádza nenápadne, pomaly a nedá sa jej vyhnúť. 1. októbra si pripomíname Medzinárodný deň starších, zároveň je október mesiacom úcty k starším. Je to mesiac, kedy nielen staršia generácia vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok […]