Študentská osobnosť Slovenska 2015/2016

Touto cestou srdečne blahoželáme nášmu absolventovi (2009) JUDr. Františkovi Bonkovi, ktorý získal najviac hlasov v ankete Študentská osobnosť roka 2015/2016 (kategória 9, Právo). Aktuálne je interným doktorandom na Právnickej fakulte UPJŠ, ktorá ho do súťaže nominovala.

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí.

Študentské osobnosti Slovenska ak. r. 2015/2016 boli vyhlásené na slávnostnom podujatí dňa 14. decembra 2016 za účasti osobností verejného a spoločenského života. Jednotlivé nominácie posudzujú garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci na tú ktorú oblasť, uznávaní doma i v zahraničí, vrátane odborníkov menovaných Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou vied.

Viac informácií o výsledkoch nájdete tu alebo priamo na adrese www.studentskaosobnost.sk

Foto: internet tu

Natália Bajtošová | 12.1.2017 15:18:50 | Absolventi