Duchovný program

Pravidelný duchovný program počas školského roka

Svätá omša

Každý štvrtok (podľa rozpisu)

Jeden týždeň v Gymnaziálnom kostole o 7.15 a ďalší týždeň o 7.00 v školskej kaplnke

Sviatosť zmierenia

Pondelok, utorok, štvrtok cez veľkú prestávku v kabinete náboženstva (pri zborovni)

Pred sv. omšami 

Alebo aj v inom čase po osobnej dohode

(Pred veľkými sviatkami – spoločná sv. spoveď – ohlási sa dopredu)

Spoločná modlitba

Každý pondelok cez veľkú prestávku 

(Napr. Božie Slovo, Korunka k Božiemu milosrdenstvu, adorácia… a pod.)

Krátka duchovná obnova

Cez 6. a 7. hodinu – podľa dohody 

Program: katechézka, adorácia, možnosť sv. spovede, sv. omša…

 

 

Natália Bajtošová | 10.9.2021 15:44:32 | Duchovný program