Duchovný program 2020/21

Pravidelný duchovný program v školskom roku 2020/2021

Svätá omša:

  • každý štvrtok podľa rozpisu (striedavo o 7:15 v gymnaziálnom kostole alebo o 7:00 v školskej kaplnke)

Adorácia s eucharistickým požehnaním:

  • každý pondelok cez veľkú prestávku v školskej kaplnke (požehnanie o 10:00)

Sviatosť zmierenia:

  • v pondelok od 7:30 do 8:00 v kabinete katolíckeho náboženstva (pri zborovni)
  • v pondelok od 9:45 do 11:00 v kabinete katolíckeho náboženstva (pri zborovni)
  • vo štvrtok od 9:45 do 10:00 v kabinete katolíckeho náboženstva (pri zborovni)

počas vyučovacej hodiny len so súhlasom vyučujúceho 

  •  vo štvrtok pred sv. omšou v gymnaziálnom kostole

Duchovný správca:

Mgr. Miroslav Lettrich

Natália Bajtošová | 10.9.2020 16:40:39 | Duchovný program