Moderné vzdelávanie cudzích jazykov

Trendy vo vzdelávaní 21. storočia sú výrazne zamerané na všetky oblasti digitálnych technológií. Cieľom je zefektívniť edukačný proces tak, aby bol zaujímavejší, tvorivejší, efektívnejší a modernejší. Príkladom implementácie digitálnych technológií do cudzojazyčnej edukácie na našej škole je novozriadená jazyková učebňa kombinujúca hardvérové a softvérové zariadenia, ktoré spoločne tvoria digitálne jazykové laboratórium Optimas. Systém umožňuje pripojiť rôzne obrazové a zvukové zariadenia, ktoré slúžia ako materiály na výučbu. Žiaci získajú vedomosti a praktické zručnosti v ovládaní počítačových technológií a schopnosti komunikovať a vymieňať si informácie. Okrem zlepšenia kvality vyučovania v cudzom jazyku sme rozšírili inovačné prístupy, metódy a formy v oblasti jazykového vzdelávania a prípravy.

Finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie jazykových a komunikačných kompetencií žiakov vybavením jazykovej učebne“ boli poskytnuté prostredníctvom nadácie Renovabis.

Viera Balentová

 

Natália Bajtošová | 22.9.2017 16:13:12 | Projekty