Predmety

Jazykovedné predmety

 • Slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova, výtvarná výchova, umenie a kultúra – Mgr. Valéria Marťáková
  • Členovia : Mgr. Alžbeta Lipniaková,  Eva Malíšková, PhD., Mgr. Renáta Milčáková,
 • Nemecký jazyk a ruský jazyk – Mgr. Janka Brincková
  • Členovia : Mgr. Ingrid Gregoríková,, PhDr. Soňa Polláková, Mgr. Ľubomír Dravecký

Prírodovedné predmety

 • Biológia, chémia – Mgr. Ivana Baloghová
  • Členovia : RNDr. Lucia Bizoňová
 •   biológia
 •   chémia

 

 • Matematika, fyzika, informatika – RNDr. Antónia Jakubcová
  • Členovia : PaedDr. Marta Zabielna, PhD. , RNDr. Mária Pokrievková, Mgr. Ľudmila Salanciová, PaedDr. Stanislav Suchý, Mgr. Ľudmila Toporcerová
 • fyzika
 • informatika
 • matematika

Spoločenskovedné predmety

 • Dejepis, občianska náuka, geografia – Mgr. Ľubomír Dravecký
  • Členovia: PhDr. Soňa Polláková, Mgr. Valéria Václavová, Mgr. Valéria Marťáková, Mgr. Janka Brincková, Mgr. Mária Hasajová
 • Katolícke náboženstvo – ICLic. Peter Majcher
  • Členovia : ThLic. Martin Majda, PhD., Mgr. Mária Hasajová
 • Telesná výchova – PaedDr. Stanislav Suchý
  • Členovia : Mgr. Valéria Václavová

 

Natália Bajtošová | 4.10.2014 20:52:22 | Škola