Študenti

Kvarta s otvoreným srdcom a plnými rukami na charitatívnu nôtu
13.9.2021 10:00:11

     Na základe výzvy Slovenskej katolíckej charity zapojiť sa už do 12. ročníka Zbierky školských pomôcok prinieslo mnoho Levočanov široký výber užitočných vecí, ktoré školáci potrebujú na vyučovanie a nádvorie meštianskeho domu, kde sídli táto organizácia v Levoči, sa 3. 9. 2021 zaplnilo rôznymi školskými potrebami. Žiaci kvarty aktívne pomáhali pri rozdeľovaní týchto vecí do 4 krabíc […]

Školské športové dni 2021
26.6.2021 16:51:30

Po ročnej prestávke sme znova bojovali o góly, body aj sekundy v 15 disciplínach – tímových aj individuálnych. Trinásty ročník školských športových hier sa konal 24. a 25. júna 2021. Dva tropické dni v kruhu úžasných ľudí.

Chemická olympiáda – krajské kolo
17.5.2021 17:02:33

Krajské kolo Chemickej olympiády kat. C Aj počas pandémie je možné stále na sebe pracovať. Dôkazom je pekné 5. miesto v KK 57. ročníka Chemickej olympiády kategórie C, ktoré získala žiačka kvinty A  Števka Biroščáková. Srdečne gratulujeme!

Žiacka školská rada 2019-2021 – aktuálna situácia
14.5.2021 17:20:13

Žiacka školská rada pri Gymnáziu sv. Františka Assiského funguje zo zákona 596/2003 Z.z § 26 a na základe štatútu ŽŠR. vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská […]

Thank you and Good Bye!
12.5.2021 10:31:45

Čas rozlúčky so školou aj jej učiteľmi priviedol štvrtákov za sestrou Louise do Spišského Podhradia. Z plánovaných dvoch rokov anglickej konverzácie zostal síce iba jeden, ale aj tak sa maturanti viac ako rok stretávali so zaujímavými pohľadmi cudzinca, skoro tridsaťročie žijúceho a pôsobiaceho na Slovensku, na našu históriu, kultúru i súčasný spoločenský kontext. „Thank you“ […]

Stužková slávnosť oktávy A
5.5.2021 12:01:42

Bez zelených stužiek to nejde! Nič nie je ako inokedy, ale zo stredoškolských lavíc sa bez zelených stužiek odísť nedá. Hoci v nezvyčajnom čase, ale rovnako slávnostne dostali študenti oktávy  od svojej triednej profesorky zelené maturitné stužky. Na slávnostnej svätej omši ďakovali za osemročný čas svojho stredoškolského štúdia. Prajeme im veľa úspechov na zvolených vysokých […]

Čo robím – tvorím – počúvam
22.4.2021 07:10:08

Na začiatku 60-tych rokov sa začali organizovať sympóziá s témou ochrany životného prostredia. Už vtedy čelili veľké aglomerácie v Spojených štátoch problémom so smogom, znečistením pôdy a vodných zdrojov. Verejne diskutované problémy sa stali  spúšťačom masívnych protestov a uvedomeniu si prudko sa zhoršujúceho stavu prírody a prostredia človeka. Problémom prudko sa znižujúceho stavu Zeme budú čeliť najmä nasledujúce generácie.
 

Na hodine občianskej náuky
12.4.2021 23:00:13

Aj takto si môžeme spríjemniť hodiny občianskej náuky. V pondelok, 12.apríla 2021 prijala pozvanie medzi nás pani Janka Kostovčáková z projektu „zmudri do škôl“, do ktorého sa zapojili aj naši druháci. Tak ako poznamenala, že naši žiaci patria medzi tých najšikovnejších a bude sa tešiť na každé ďalšie stretnutie do Levoče, tak som aj ja […]

Stredoškolská odborná práca 2021 – krajské kolo
30.3.2021 18:41:16

Dňa 26. marca 2021 sa uskutočnilo krajské kolo 43. ročníka SOČ, dištančnou formou. Aj v týchto pre organizátora komplikovaných a pre nás ostatných sťažených podmienkach sme boli úspešní. Našu školu reprezentovali 4 žiacke práce s nasledujúcim umiestnením: 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia – Viola M. Uharčeková (Sep) – 2. miesto, práca postupuje do celoslovenského kola 14 – […]

Máte už finančný plán?
30.3.2021 13:51:44

Len málokto sa vo svojich 13 rokoch zamýšľa nad kúpou bytu, či investovaním do svojej budúcnosti. Zmení sa to, keď vás k tomu donútia okolnosti. My chceme byť pripravení – finančne gramotní.