Študenti

Olympiáda ľudských práv – školské kolo
utorok 14:52:37

Vo štvrtok 28.11.2019 PK občianskej náuky uskutočnilo školské kolo olympiády ľudských práv. Do súťaže sa prihlásili 6 žiaci, no po písomnej časti postúpili do 2.kola traja najlepší. Tretie miesto obsadil František Mlynár z II.A triedy, druhé miesto obsadil Oliver Jaroš z oktávy A a suverénne víťazstvo získal Sebastián Šupol zo septimy A, ktorý nás bude […]

Be ready for the future!
1.12.2019 15:11:12

BeREADY FOR THE FUTURE je najväčšia konferencia pre stredoškolákov, na ktorej špičkoví ľudia zdieľajú dôležité informácie o budúcnosti trhu práce, príležitostiach, ale aj hrozbách, na ktoré by mali byť naši študenti pripravení. Kto prednášal na našim šudentom 28. novembra 2019 v aule Technickej univerzity v Košiciach sa dozviete TU Štrnásť našich tretiakov a septimánov hodnotilo konferenciu takto: Veľmi prínosná príležitosť využiteľná v praxi […]

Výstava „RETRO“ aj na pôde nášho gymnázia
24.11.2019 17:57:24

Žiaci III.A a septimy navštevujúci predmet Seminár z dejepisu zorganizovali pre starších žiakov našej školy výstavu „RETRO“, na ktorej prezentovali predmety každodenného života z obdobia rokov 1945-1989. Zozbierali predmety bežne dostupné, ale i  tie, ktoré boli v uvedenom období nedostatkové – hudobné nahrávky na vinylových platniach, magnetofónových kazetách, knižnú produkciu, odevy či pomocníkov v domácnosti a tieto následne predstavili ako sprievodcovia […]

Basketbalový turnaj
19.11.2019 19:39:22

Ako každý rok, aj dnes 19.11.2019 si zmerali sily triedy nášho gymnázia v medzitriednom basketbalovom turnaji. Pôvodná myšlienka vznikla ako podpora zdravého životného štýlu, života bez závislostí a drog v Týždni boja proti drogám. Obrovský obdiv patrí primánom, ktorí predviedli úžasný výkon v súboji s triedami vyšších ročníkov. Tohtoročné víťazstvo patrí triede sexta A, ktorá […]

Exkurzia v Banskej Štiavnici
10.11.2019 20:31:06

Pre žiakov sexta A a druhý ročník bola zorganizovaná chemicko-dejepisná exkurzia s „nádychom“ slovenského jazyka. Žiaci  mohli obdivovať výnimočnú expozíciu minerálov Slovenska a celého sveta v budove Berggerichtu, zároveň bližšie spoznať historickú stránku Banskej Štiavnice v expozícii Nového zámku. Všetkých očarilo miesto, kde kedysi žila veľká láska Andreja Sládkoviča – Marína, v ktorej rodnom dome […]

Sviečka za nenarodené deti
7.11.2019 17:01:47

Počas októbra s vyvrcholením 2. novembra prebehol 17. ročník projektu Sviečka za nenarodené deti za podpory biskupov Slovenska a zapojenia sa veriacich z celého územia Slovenska. Hlavnou myšlienkou tohto projektu, ktorý organizuje občianske združenie Fórum života, bolo spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na nenarodené deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri […]

Imatrikulácie primánov 2019
7.11.2019 16:35:09

Dňa 24.októbra 2019 sa na našej škole uskutočnili imatrikulácie tých najmladších žiakov – prímanov. Tieto imatrikulácie boli naozaj výnimočné. Témou bola cesta okolo sveta a žiaci prímy museli splniť zaujímavé úlohy z rôznych kútov Zeme. Okrem disciplín sme si pre nich my, kvinťania, pripravili aj úvodný tanček a vtipnú scénku. Po úspešnom zvládnutí úloh sa […]

Vitajte v našom spoločenstve!
3.11.2019 21:18:47

Druhý z imatrikulačných večierkov pripravili tretiaci a ovládla ho Potterománia. Zaradenie do fakúlt, úlohy a záverečná odmena pre nových študentov I.A odštartovali diskotékový večer v školskej telocvični. Bonusom bol domáci bufet a filozofia „zero waste“ pohostenia. Tretiaci sa predstavili ako tím dobrých hercov a ešte lepších filmárov a s vtipnými video skečmi pobavili celú telocvičňu.

Žiacka školská rada 2019-2021
27.10.2019 17:20:13

Žiacka školská rada pri Gymnáziu sv. Františka Assiského funguje zo zákona 596/2003 Z.z § 26 a na základe štatútu ŽŠR. vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská […]

Suit up! 2019
18.10.2019 16:59:35

Keďže šaty robia človeka, naši študenti, ako každý rok, spoločne oslávili medzinárodný deň oblekov. Priaznivci elegancie vymenili tričká a mikiny za oblekové outfity, ktoré im náramne pristali. Neminula ich ani sladká odmena a my veríme, že o rok sa takto stretneme opäť a ešte vo väčšom počte. E. Juhásová, ŽŠR