2017/2018

IV.A  Triedny učiteľ: Mgr. Ľubomír Dravecký

 1.  Mária Antolová
 2. Adriana Babejová
 3. Tatiana Biroščáková
 4. Dominika Bryndzová
 5. Kristína Čižiková
 6. Natália Dzurňáková
 7. Lea Fabiniová
 8. Anna Hockicková
 9. Michal Ilečko
 10. Ľubomíra Jurečková
 11. Simona Kapalková
 12. Marek Kešeľák
 13. Nikola Kolačkovská
 14. Terézia Kolačkovská
 15. Tadeáš Paluga
 16. Lukáš Pastorek
 17. Mária Sterančáková
 18. Lenka Škotková
 19. Michal Tkáč
 20. Jana Urdová

IV.B Triedna učiteľka: Mgr. Natália Bajtošová

 1. Mária Brandoburová
 2. Veronika Beregházyová
 3. Terézia Dovalová
 4. Lívia Janová
 5. Michaela Kacvinská
 6. Veronika Kašperová
 7. Dominika Koščáková
 8. Monika Ledecká
 9. Dávid Magvaš
 10. Diana Mravčáková
 11. Martin Németh
 12. Radovan Orinčák
 13. Samuel Piteľ
 14. Martina Rovderová
 15. Sláva Schwirianová
 16. Terézia Siváňová
 17. Ladislav Suchý
 18. Natália Štramová
 19. Erika Žiltová

Oktáva A – Triedna učiteľka: PhDr. Soňa Polláková

 1. Daniel Abrahamovský
 2. Adriana Baluchová
 3. Matej Bobko
 4. Adam Cehuľa
 5. Anna Korbová
 6. Matúš Krajňák
 7. Adam Lazar
 8. Simeon Molnár
 9. Miriam Motyková
 10. Katarína Ondrušová
 11. Adam Pekarčík
 12. Daniel Rosina
 13. Mária Russinová
 14. Martin Takáč
 15. Ján Tancár

Natália Bajtošová | 7.10.2014 20:16:45 | Nezaradené