Žiaci dostali nevšedný darček

Na školskom dvore GSFA v Levoči bolo vybudované workoutové ihrisko, ktoré bude slúžiť na cvičenie s vlastnou váhou tela. Externé ihrisko poskytne naším žiakom, ale aj dospelým priestor na zlepšovanie fyzickej kondície. Na našom ihrisku sa nachádzajú tri samostatne stojace tréningové zariadenia pre tréning svalových partií dolných a horných končatín, ako aj svalov chrbta a brucha. Ďalej máme voľne stojacu rúčkovaciu dráhu doplnenú o bradlá, kde si precvičíte rôzne druhy príťahov, výmykov, sklápačiek na rebrine a podobne. Ako podklad plánujeme doplniť dunajský vymývaný štrk, ktorý veľmi kvalitne tlmí dopady a pády pri tréningu.
Projekt vybudovania workoutového ihriska na GSFA v Levoči bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja, výzva Predsedu PSK, Rozpočtový program: 1.1 – ŠPORT – kapitálové (investičné) výdavky. PSK
Pevne veríme, že ihrisko si nájde svojich fanúšikov a aspoň sčasti uspokojí potrebu fyzickej aktivity našich žiakov, ktorá bude s príchodom jarných mesiacov určite naberať na intenzite.
Tešíme sa na cvičenie na novom workoute.

Vaši telocvikári

Natália Bajtošová | 4.11.2022 12:22:42 | Aktivity, Aktivity v oblasti prevencie, Fotogalérie, Projekty