Fotogalérie

Tehlička pre Afriku
15.4.2018 09:14:20

EXKLUZÍVNE RAŇAJKY ZJEDENÉ, LEKCIE FUTBALU, FLORBALU A VOLEJBALU ABSOLVOVANÉ… Peniaze na charitatívne účely sa dajú zbierať tradične do pokladničiek alebo sa dajú vymeniť za absolvovanie rôznych zaujímavých aktivít. Cieľom oboch možností bolo pomôcť v rámci verejnej zbierky Tehlička miestnym obyvateľom Korr v Keni, konkrétne na získanie lepšieho prístupu k pitnej vode a energiám a vzdelávanie detí a mládeže.

Veľkonočné stretnutie v Nemecku
3.4.2018 10:05:16

V dňoch 28.3-2.4.2018 sa niekoľko študentov nášho gymnázia zúčastnilo na medzinárodnom politickom vzdelávaní v kláštore v Niederalteichu pod záštitou katolíckej organizácie Der Junge Aktion der Ackermann Gemeinde. Hlavná téma veľkonočného stretnutia niesla názov “Svůdný Krysař – Manipulace v dnešním světě”. Počas dní strávených v Nemecku sme sa zúčastňovali rôznych prednášok či workshopov a následne diskutovali o […]

Ďalšie športové úspechy
29.3.2018 10:17:52

Naše dievčatá si zaslúženým 1. miestom vybojovali postup do krajského kola vo florbale. Dievčatám srdečne blahoželáme. Vaši telocvikári

Rečou nenarodeného dieťaťa
27.3.2018 07:34:28

V rámci Dňa počatého dieťaťa ku nám prišla v piatok 23. 3. 2018 vzácna návšteva, ktorá pri vstupe do tried vyvolala milé pocity a úsmev na tvárach u našich žiakov. Zuzka a Vladko Olejníkovci nám predniesli emotívnu báseň od Karla Kapouna – Detský hlas hovorí, ktorá je rečou dieťaťa, ktorému nebolo umožnené narodiť sa. Snáď ešte nikdy v triedach nepanovalo […]

Svetový deň vody na GSFA
17.3.2018 11:38:28

…tekutina bez farby, chuti a zápachu… Obyčajná definícia pre neobyčajnú životodarnú látku. A práve táto hoci bežná, ale pre každú formu existencie potrebná látky bola predmetom skúmania v našom chemickom laboratóriu a taktiež predmetom zamyslení na hodinách slovenského jazyka a literatúry, z ktorých vyberáme:

Biola for life
8.3.2018 21:31:48

K základným životodarným tekutinám v našom tele patrí krv, a k základným znalostiam každého z nás by mala patriť aj tá o našej vlastnej krvnej skupine. Dnes si to mohli vyskúšať aj samotní maturanti – tretiaci. RNDr. L. Bizoňová

O kvapku lepší…
21.2.2018 22:16:04

Heslo „O kvapku lepší Valentín“ nás podnietilo byť „o kvapku lepší“, prekonali sme strach (niektorí prvýkrát, niektorí už po niekoľkýkrát) a darovali sme najvzácnejšiu tekutinu tentokrát celkom konkrétne – reflektujúc na nedávnu nešťastnú udalosť v Levoči. Veríme, že aj naša malá obeta pomôže. Mgr. J. Salajová

Give me 5 in 2018
20.2.2018 12:57:11

Pri príprave tretieho ročníka sme nenechali nič náhode, keďže predchádzajúce dva ročníky zaznamenali skvelý ohlas a nadšenie z jej jedinečnosti. Súťaže sa zúčastnili žiaci z mnohých základných škôl z Levoče a okolia. Tímy boli zložené z piatich členov. Zanietení angličtinári súťažili v 5 úlohách rôzneho typu.

Stredoškolská odborná činnosť 2018
18.2.2018 21:00:06

V tomto školskom roku sa naše gymnázium už tradične zapojilo do súťaže SOČ,  ktorej školské kolo sa konalo 15. februára 2018.  Svoje práce odprezentovalo 13 žiakov. Porota ocenila kvalitné spracovanie tém i prezentačné schopnosti súťažiacich.  Súťažilo sa vo viacerých odboroch – voľný čas, zdravotníctvo a farmakológia, poľnohospodárstvo, cestovný ruch, história i ekonómia. Do krajského kola postúpilo osem súťažných prác. […]