Fotogalérie

Florbal žiakov a žiakov SŠ – okresné kolo
1.12.2019 15:51:06

Koniec týždňa bol pre našich športovcov úspešný. Po napínavých súbojoch naši žiaci obsadili popredné priečky. Chlapci krásne 2.miesto a dievčatá potvrdili svoje minuloročné víťazstvo a znovu postúpili do krajského kola, ktoré sa bude konať v Prešove. Decká boli ste super, srdečne blahoželáme! Vaši telocvikári

Be ready for the future!
1.12.2019 15:11:12

BeREADY FOR THE FUTURE je najväčšia konferencia pre stredoškolákov, na ktorej špičkoví ľudia zdieľajú dôležité informácie o budúcnosti trhu práce, príležitostiach, ale aj hrozbách, na ktoré by mali byť naši študenti pripravení. Kto prednášal na našim šudentom 28. novembra 2019 v aule Technickej univerzity v Košiciach sa dozviete TU Štrnásť našich tretiakov a septimánov hodnotilo konferenciu takto: Veľmi prínosná príležitosť využiteľná v praxi […]

Výstava „RETRO“ aj na pôde nášho gymnázia
24.11.2019 17:57:24

Žiaci III.A a septimy navštevujúci predmet Seminár z dejepisu zorganizovali pre starších žiakov našej školy výstavu „RETRO“, na ktorej prezentovali predmety každodenného života z obdobia rokov 1945-1989. Zozbierali predmety bežne dostupné, ale i  tie, ktoré boli v uvedenom období nedostatkové – hudobné nahrávky na vinylových platniach, magnetofónových kazetách, knižnú produkciu, odevy či pomocníkov v domácnosti a tieto následne predstavili ako sprievodcovia […]

Basketbalový turnaj
19.11.2019 19:39:22

Ako každý rok, aj dnes 19.11.2019 si zmerali sily triedy nášho gymnázia v medzitriednom basketbalovom turnaji. Pôvodná myšlienka vznikla ako podpora zdravého životného štýlu, života bez závislostí a drog v Týždni boja proti drogám. Obrovský obdiv patrí primánom, ktorí predviedli úžasný výkon v súboji s triedami vyšších ročníkov. Tohtoročné víťazstvo patrí triede sexta A, ktorá […]

Kto sa najviac priatelí s pravopisom?
17.11.2019 18:48:26

Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla V Levoči usporiadala už 5. ročník súťaže Majstrovstvá levočských stredoškolákov v písaní diktátov. Zakaždým máme na nej popredné umiestnenie, tentoraz nie jedno.

Dve prvé miesta v stolnom tenise
13.11.2019 18:49:31

Naša škola 8. novembra 2019 organizovala okresné kolo SŠ v stolnom tenise. Do súbojov sa zapojili aj naši žiaci. V kategórii družstiev chlapci aj dievčatá opäť nesklamali a obhájili minuloročné prvenstvo. Sme na Vás hrdí. Ďakujeme! Vaši telocvikári    

Exkurzia v Banskej Štiavnici
10.11.2019 20:31:06

Pre žiakov sexta A a druhý ročník bola zorganizovaná chemicko-dejepisná exkurzia s „nádychom“ slovenského jazyka. Žiaci  mohli obdivovať výnimočnú expozíciu minerálov Slovenska a celého sveta v budove Berggerichtu, zároveň bližšie spoznať historickú stránku Banskej Štiavnice v expozícii Nového zámku. Všetkých očarilo miesto, kde kedysi žila veľká láska Andreja Sládkoviča – Marína, v ktorej rodnom dome […]

Záložky do kníh spájajú školy
10.11.2019 20:15:12

Dva projekty na podporu čítania krásnej literatúry každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a naša škola sa do nich zapája aktívnou formou výroby záložiek podľa vyhlásenej témy.

Sviečka za nenarodené deti
7.11.2019 17:01:47

Počas októbra s vyvrcholením 2. novembra prebehol 17. ročník projektu Sviečka za nenarodené deti za podpory biskupov Slovenska a zapojenia sa veriacich z celého územia Slovenska. Hlavnou myšlienkou tohto projektu, ktorý organizuje občianske združenie Fórum života, bolo spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na nenarodené deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri […]

Deň vedy 2019 – za katedrou stáli vedci
7.11.2019 16:56:49

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. U nás organizujeme toto podujatie s malými obmenami už tretí rok.