Fotogalérie

Cykloturistický kurz 2022
štvrtok 11:34:00

Jubilejný, 10. ročník obľúbeného turistického kurzu na dvoch kolesách. Po dvojročnej pandemickej prestávke sme konečne mohli znova absolvovať obľúbený cyklistický kurz, ktorý pred 10 rokmi vymyslel náš šikovný telocvikár PaedDr. Stanislav Suchý. Vďaka jeho premyslenému plánovaniu, znalosti terénu a flexibilnému riadeniu si tento kurz žiaci veľmi obľúbili, o čom svedčí aj tohtoročná bohatá účasť, 23 žiakov zo sexty A a II.A triedy.

Po stopách veľkých slovenských spisovateľov
štvrtok 11:21:35

Po dvoch rokoch sme sa konečne vybrali do Liptova a na Oravu do rodísk veľkých slovenských spisovateľov po trase: Závažná Poruba za Milanom Rúfusom, Jasenová za Martinom (Bencúrom) Kukučínom a do Oravského múzea v Dolnom Kubíne za P.O. Hviezdoslavom.

Deň matiek 2022
8.5.2022 15:00:37

Prečo sa oslavuje Deň matiek? Hoci sa u nás v minulosti verejne oslavoval skôr Medzinárodný deň žien, v súčasnej dobe si stále väčšiu popularitu získava Deň matiek, ktorý sa oslavuje v rôznych podobách po celom svete. Ide o sviatok, keď ľudia vzdávajú hold matkám, oslavujú materstvo a vyzdvihujú materské puto, ktoré vzniká medzi matkou a […]

Aurelium – škola hrou
6.5.2022 13:28:01

Aurelium – centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Pútavým spôsobom prezentuje najzaujímavejšie javy v oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a […]

ENGLISH STAR – zažiarili mladší študenti
5.5.2022 14:50:22

Vo štvrtok 5. 5. 2022 sa 17 žiakov prímy až kvarty zúčastnilo medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku pod názvom English Star a vypĺňali testy špeciálne vytvorené osobitne pre každý ročník. Hlavným poslaním tejto súťaže je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a […]

ERASMUS+ nové príležitosti pre všetkých
3.5.2022 14:17:09

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote. Organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť na programe Erasmus+, sa môžu zapojiť do viacerých rozvojových činností a aktivít zameraných na […]

Čo je „ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL“ ?
3.5.2022 09:51:56

Neboj sa. Nie je to žiadna zdravá diéta, lebo taká neexistuje. Dokonca to neznamená ani to, že budeš musieť každý deň cvičiť. V rámci problematiky zdravého životného štýlu sme sa so žiakmi tercie venovali tomu, ako môže jednotlivec prispieť k ochrane svojho zdravia. Ide o spôsob ako človek prežíva svoj život. Má vplyv na zdravie, […]

Riadne aprílové zasadnutie ŠP
1.5.2022 13:47:23

Dňa 28.04.2022 o 13:00hod, sa v triede č. 323 v Gymnáziu sv. Františka Assiského uskutočnilo oficiálne stretnutie Školského parlamentu (ŠP). Stretnutie otvoril jeho predseda, Peter Gaduš, ktorý privítal všetkých prítomných členov ŠP a hostí, vrátane riaditeľky školy, PeadDr. M. Zabielnej. Všetci prítomní boli oboznámení s plnením uznesení z predchádzajúceho obdobia a plánovanými aktivitami ŠP. Podpredsedníčka […]

Change your Behaviour – Change the Climate
26.4.2022 20:25:19

  Končíme v poradí tretí projekt eTwinningovej platformy na medzinárodnú spoluprácu študentov a učiteľov v Európe najmä vo virtuálnom priestore. Ekologická téma tohto projektu je mimoriadne aktuálna a pozrite, čo sa nám – aj s pomocou tabletov z projektu Nadácie Orange – podarilo: tvorili sme výukové mapy, plagáty, recyklovali a „upcyclovali“, oslavovali Svetový deň vody, Hodinu […]

Exkurzia do slovenských jaskýň
26.4.2022 20:14:27

26.04.2022 bola pre žiakov kvarty A a primy A zorganizovaná prírodovedná exkurzia do slovenských jaskýň. Navštívili sme našu unikátnu Ochtinskú aragonitovú jaskyňu a Gombaseckú jaskyňu, ktorá je známa svojou nádhernou brčkovou výzdobou. RNDr. Lucia Bizoňová