• Prijímacie konanie 2021 – všetko na jednom mieste

Postav si svojho robota

Na konci minulého školského roka sme sa zapojili do súťaže  Nadácie Volkswagen – Projekty zamestnancov s našim projektom Postav si svojho robota.

Našim cieľom je zatraktívniť  a zvýšiť úroveň výučby v predmete informatika zakúpením robotických súprav LEGO MINDSTORMS. Chceme presvedčiť mladých ľudí, že technika nie je zložitá, ale že je tvorivá a hravá.

Predpokladáme, že príjemné zážitky zo stavby a programovania jednoduchých robotov zvýšia motiváciu skúmať, objavovať a neskôr (pri výbere vysokoškolského štúdia) zvýšia tiež záujem o štúdium prírodovedných a technických odborov.

LEGO MINDSTORMS využijú naši najmladší žiaci v osemročnom štúdiu, ale aj ich starší spolužiaci v štvorročnom štúdiu v predmete informatika a využitie nájde neskôr aj na krúžku robotiky.

Porote sa náš zámer páčil a tak sme získali sumu 1000 €, za ktorú sme zakúpili tri súpravy  LEGO MINDSTORMS  31313 eV3 a 8 podložiek.

Veríme, že práca s touto inteligentnou „hračkou“ sa naším žiakom zapáči a onedlho sa budú môcť zapojiť i do súťaže FIRST LEGO League.

                                                                                                        RNDr. Janka Hozová, RŠ

Natália Bajtošová | 29.10.2018 13:06:30 | Projekty