Rodičia

Základné informácie o maturitnej skúške
28.2.2023 16:32:06

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov.  Žiaci budú maturovať podľa cieľových požiadaviek zverejnených na stránkach Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM). Základné informácie o Maturite 2023 TU Trvanie EČ a PFIČ z […]

Olympiáda ľudských práv 23
11.2.2023 16:08:58

Po dlhšej pauze sme sa znova zapojili do krajského kola olympiády ľudských práv v Prešove. Konkurencia bola vysoká a Viliam Čarnoký (oktáva a) nás úspešne reprezentoval. Po písomnej časti postúpil do druhého kola ústnej formy a skončil na peknom 13. mieste. Viliamovi srdečne blahoželáme.

Medzinárodná mobilita ERASMUS+ vo Francúzsku
8.2.2023 19:16:37

V dňoch od 30.01. 2023 do 03.02.2023 sa vo francúzskom Évreux konalo ďalšie experimentálne stretnutie 8 európskych krajín v rámci programu medzinárodných mobilít ERASMUS+. Našu školu reprezentovali 6 žiaci. Čo bolo náplňou medzinárodnej mobility sa dozviete na pripravovanej prezentácii, ktorá sa uskutoční 16.02.2023 v priebehu vyučovania pre žiakov a po vyučovaní pre rodičov a priateľov […]

Deň ľudských práv
6.2.2023 21:15:13

Pri príležitosti Dňa ľudských práv (10. december) žiačka Septimy A zorganizovala besedu na tému obchodovania s ľuďmi. Jej hosťom bola sestra Bohumila Hajtolová, ktorá sa tejto problematike aktívne venuje. Nižšie uvádza krátky zostrih z online besedy.

Školský ples so snehovými vločkami
5.2.2023 20:39:38

Po dvojročnej nútenej prestávke sme v septembri otvorili kurz spoločenského tanca a bontónu a v prvú februárovú sobotu sme ho slávnostne ukončili Školským plesom a venčekom 2023. Kurz opäť viedla pani tancmajsterka dr. Janka Plichtová z Košíc a ukončilo ho 9 tanečných párov. Tituly kráľ a kráľovná plesu budú rok patriť Samuelovi Antalovi zo septimy […]

Mladí ľudia v práci pre komunitu
27.1.2023 14:33:16

Deň 27. január je od roku 2005 Medzinárodným pamätným dňom holokaustu. Írska spoločnosť HETI /Holocaust Education Trust Ireland/ sa zameriava na európskych študnetov 7. – 9. ročníka, chce, aby sa vzdelávali v histórii a nepodliehali skratkovým a nepravdivým informáciám. V symbole má krókus – drobný žltý kvietok pripomínajúci žltú Dávidovu hviezdu. Ktorou Židov označkovali. Žiaci […]

Školské stravovanie
16.1.2023 16:38:22

V priloženom dokumente nájdete finančné limity na nákup potravín v zariadení školského stravovania platné od 1.februára 2023. Fin.limity 2023

Oznam školskej jedálne
11.1.2023 11:33:20

Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci, stravníci, od 12. januára 2023 je možné opäť využívať na prihlasovanie a odhlasovanie na stravu v našej školskej jedálni aplikáciu www.eskoly.sk a prihlasovacie údaje pridelené jednotlivým stravníkom našej školy. Preto by sme Vás chceli požiadať, aby ste na prihlasovanie/odhlasovanie na stravu prednostne využívali tento prostriedok. Rovnako je však možný aj spôsob […]

Vianočná akadémia 2022
24.12.2022 16:17:15

Po troch rokoch protipandemických opatrení, keď nebolo možné zorganizovať väčšie podujatie vo väčšom počte, mala tohtoročná vianočná akadémia zvláštnu atmosféru. Za účinkujúcich aj organizátorov môžeme potvrdiť nervozitu aj veľký rešpekt – zodpovednosť za výsledné dielo, s ktorým sme sa lúčili so starým rokom a odchádzali na vianočné prázdniny.