Rodičia

Turistický kurz 2023
15.9.2023 14:56:50

Dva nádherné dni turistiky v Slovenskom raji a v Tatrách. Krásne počasie, nádherné výhľady, aj únava bola, ale stálo to za to.

Adaptačný deň pre prímu A
13.9.2023 15:03:02

Stmeliť nový kolektív, zažiť peknú atmosféru, vytvoriť nové vzťahy … to často vyžaduje úsilie z každej strany, aj organizátorov, aj prijímateľov. Noví primáni si to vyskúšali 12. septembra 2023 v Spišskom Štvrtku. Touto cestou ďakujeme Reholi minoritov v Spišskom Štvrtku a animátorom, našim absolventom, Kataríne Antalovej, Terézii Lazarovej a Tadeášovi Mojdekovi.  

Rodičovské združenie
13.9.2023 10:21:54

Srdečne pozývame všetkých rodičov a priateľov školy na plenárnu schôdzu OZ GSFA Levoča, ktorá sa uskutoční 20. septembra 2023 (streda) o 16:00 v telocvični školy na Kláštorskej 24 v Levoči. Po jej skončení sa budú konať triedne rodičovské schôdzky v jednotlivých triedach. Tešíme sa na stretnutie.

Účelové cvičenie
8.9.2023 15:16:05

V akej kondícii sme po prázdninách … to sme mohli, okrem iného, zistiť počas účelového cvičenia v piatok 8. septembra 2023.

Expedícia DofE 2023
28.6.2023 18:39:43

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu úspešne pokračuje. Zapojiť sa môže každý, ale nie je pre každého – vytrvalosť, pevná vôľa, pravidelné aktivity a plnenie cieľov mladých častokrát potrápia. V závere školského roka naša dofáčka, ašpirantka na striebro, Hana Melcherová absolvovala cvičnú aj kvalifikačnú expedíciu s cudzím tímom z Trenčína. Spoznávate na fotografiách, kadiaľ viedla trasa? […]

Riaditeľské voľno a organizácia konca školského roka
28.6.2023 15:04:08

Vážení rodičia, milí žiaci, vo štvrtok 29.6.2023 sa po stretnutí o 7:40hod. v sprievode triednych učiteľov zúčastníme ďakovnej sv.omše v Bazilike sv. Jakuba. Po jej skončení bude pokračovať slávnostné ukončenie školského roka v priestoroch školy. V zmysle §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, […]

Oznam školskej jedálne
23.6.2023 11:13:12

Z dní 28.6.2023 a 29.6.2023 t.j. streda a štvrtok je možné sa odhlásiť (prihlásiť) zo stravy do utorka 27.6.2023 do 7.30 hod. ráno. V stredu 28.6.2023 a vo štvrtok 29.6.2023 sa bude obed vydávať od 10.30 hod. do 12.30 hod.

Terénne práce z botaniky 23
9.6.2023 07:41:10

Aj v aktuálnom šk. roku 2022/23 udržiavame našu tradíciu Terénnych prác z botaniky (od 2014) pre 1. ročník. Naša osvedčená aktivita, pri ktorej spoznávame nielen slovenskú flóru, prebiehala priamo v prírode Vysokých Tatier.

Deň detí (ako smetí)
5.6.2023 15:53:32

Všetky ročníky, všetky deti, veľa rôznych aktivít – všetko na „jednej kope“ ale potriedené, uložené. Každý si mohol nájsť kúsok pre seba – získať nové informácie (o lese, o škole, o významných dňoch, o spolužiakoch, o triedení odpadov, o mikroplastoch, o sočke), zahrať si rôzne športové hry, rozhýbať kosti pri tanci, hudbe, pri skladačkách z […]

Soľ a opál nad zlato
2.6.2023 14:26:17

Tohoročný deň detí, 1. júna, strávili žiaci tercie, kvarty a II.A netradične – exkurziou. Najprv sme navštívili expozície NKP – Múzeum Solivar, kde sme sa dozvedeli o minulosti a spôsobe dobývania soli. Okrem objektov, kde sa dolovala a vyrábala soľ sme obdivovali i jemnú krásu soľnobanských čipiek a sortiment výrobkov závodu. Následne sme sa presunuli […]