Ďakujeme

Zoznam našich sponzorov a dobrodincov

Žiaci, pedagógovia a vedenie našej školy ďakujú všetkým, ktorí aktívne prispeli k rozvoju školy, skvalitneniu vyučovacieho procesu a mimoškolskej činnosti, najmä:

 • Rade rodičov pri GSFA
 • Mgr. A. Špesovej – za duchovnú literatúru a beletriu ako dar školskej knižnici
 • p. Jánovi Otradovcovi – za podporu v projekte s CMG a SOŠPg v Brne
 • spoločnosti DARIUS IT, s.r.o. – za vytvorenie loga k 25. výročiu založenia školy a knižné publikácie
 • OZ GSFA Levoča
 • VB reality, s r.o. Spišská Nová Ves

a rodičom:

 • MUDr. Tripšanskej – za ochranné štíty pre všetkých vyučujúcich
 • p. Jozefovi Suchému – za výrobu skriniek
 • MUDr. Pavlovi Ščurkovi – za duchovnú literatúru a beletriu ako dar školskej knižnici
 • PaedDr. Milanovi Majerskému – za podporu v projekte s CMG a SOŠPg v Brne
 • p. Ivanovi Vaňovi
 • p. Petrovi Čarnokému

Za podporu  pri organizácii a zabezpečení osláv 25. výročia založenia školy ďakujeme:

 • OZ GSFA Levoča
 • Slovenskej sporiteľni
 • Mestu  Levoča
 • Tatranskej mliekárni, a. s. Kežmarok
 • Spiš Market, s. r. o. Spišská Nová Ves
 • BIGIMI, s. r. o. Spišská Nová Ves
 • MPC CESSI a. s. Spišská Nová Ves
 • Hotelu Arkáda Levoča
 • kvetinárstvu PIERIS MANON
 • DARIUS IT, s. r. o.
 • ATC – JR, s. r. o. Košice
 • Ing. Vladimírovi Štramovi
 • zamestnancom GSFA Levoča
 • bohuznámym

Za príspevok na Konvektomat

Natália Bajtošová | 3.9.2015 15:46:48 | Rada rodičov