Na návšteve u absolventa

Ján Rimbala (absolvent GSFA 1998) je farárom vo farnosti Branky na Morave a kaplánom v Choryně. Našim hlavným cieľom bolo  stretnúť sa s ním a prežiť dni v Inštitúte Krista Veľkňaza v Choryně, ktorý je pobočkou Inštitútu v Žakovciach. Výlet začal v piatok ráno 1.6.2018 na vlakovej stanici v Spišskej Novej Vsi a už poobede sme sa stretli s Janíkom. Po večernej svätej omši a adorácii mladých sme pár hodín spoločne strávili vo Valašskom Meziříčí. Sobotu sme začali ružencom a sv. omšou a potom sme vyrazili na pútnické miesto Hostýn, kde sme pobudli väčšinu dňa a vychutnali si skvelý obed. Zastavili sme sa v Bystřici pod Hostýnem a s vybitými baterkami  sme sa večer vrátili na základňu. Nedeľa bola tiež výnimočná, pretože sv. omša pokračovala sprievodom okolo kostola a nás  potešilo, že sme mohli byť súčasťou tejto oslavy Pána. Slávnostný obed bol bodkou za spoločnými okamihmi. Po štvorhodinovej ceste vlakom sme vystúpili v SNV, plní zážitkov, šťastní a unavení sme sa rozišli domov.

Ľ. Salanciová a kvinta A

Natália Bajtošová | 5.6.2018 19:53:39 | 25. výročie založenia školy, Duchovný program, Fotogalérie, Žiacke novinky