2015/2016

Zlatá makovička
21.6.2016 16:36:19

Ocenenie úspešným žiakom okresu Levoča v oblasti rôznych súťaží a športu a pedagogóm, ktoré vyhlasuje Mesto Levoča, Mládežnícky parlament mesta Levoča a Centrum voľného času Olymp Levoča. Ocenení študenti našej školy: Barbora Buriková (III.B), Karolína Dovalová (I.A), Viktória Cehuľová (I.A), Filip Majerský (Sekunda A), Adam Lazar (Sexta A), Daniel Abrahamovský (Sexta A), Michal Ščurka (Oktáva A), […]

Kráľovná čitateľov
21.6.2016 12:46:20

Laura Motyková (prima A) obsadila 2. miesto v súťaži Levočskej mestskej knižnice (detské oddelenie) za rok 2015. Blahoželáme! Kráľovná_čitateľov_detského_oddelenia_Levočskej_mestskej_knižnice

Eustory 2016
16.6.2016 09:38:29

Blahoželáme Terézii Širilovej (I.A)! Obsadila 4. miesto v celoslovenskej súťaži EUSTORY s prácou Opcia a presídlenie obyvateľstva obce Poráč do ZSSR v rokoch 1945 – 1947.

Klasici v komikse
5.6.2016 20:41:45

Štyria žiaci sekundy — Daška, Boris, Gorazd a Tomáš prijali výzvu a zapojili sa do 7. ročníka súťaže Klasici v komikse. Ich úlohou bolo vytvoriť kreslený komiks, ktorý by znázorňoval dielo, resp. život autora slovenskej literatúry, ktorého vybrali organizátori súťaže. Tento rok ním bol Svetozár Hurban Vajanský.  Naši umelci museli venovať časť spoznávaniu života Vajanského i jeho poviedok a následne […]

Atletické preteky – okresné kolo
20.5.2016 15:48:18

Piatok 20. mája 2016 súťažili žiaci základných a stredných škôl okresu Levoča v kráľovských disciplínach. Medailová žatva bola naozaj bohatá.

Dejepisná olympiáda
12.5.2016 21:46:06

Viki Cehuľová si na obhajobu svojej práce v celoslovenskom kole vybrala správne oblečenie. Strieborná medaila, ktorú získala, sa jej hodila k šatám. Gratulujeme!

Družstvo prvej pomoci mládeže opäť úspešné
10.5.2016 20:42:38

Družstvo mladých zdravotníkov (zdravotníčok), ktoré tvorili žiačky II.B – P. Veinperová (veliteľ), V. Beregházyová, E. Žiltová, D. Koščáková, M. Brandoburová (náhradník) a J. Pľutová (I.A), získalo 2. miesto. Srdečne blahoželáme! Územné kolo súťaže družstiev mladých zdravotníkov a družstiev prvej pomoci mládeže, ktorú vyhlasuje a organizuje územný spolok Slovenského Červeného kríža v Spišskej Novej Vsi, sa konalo 10. […]

Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo
20.4.2016 10:45:32

Je výzvou recitovať na javisku profesionálneho divadla a druháčke Terezke Siváňovej sa po víťazstve na okresnom kole 62. ročníka Hviezdoslavovho Kubína 2016 podarilo v náročnej konkurencii osloviť odbornú porotu krajského kola a získať Diplom za výborný prednes. Blahoželáme a pripájame fotografie.  

Olympiáda ľudských práv – celoštátne kolo
12.4.2016 14:03:03

Laura Mária Šiškovičová /oktáva A/ úspešne reprezentovala našu školu v celoštátnom kole 18. ročníka Olympiády ľudských práv, ktoré sa konalo v dňoch 6.-8. apríla 2016 v Modre-Harmónii. Z celkového počtu 64 súťažiacich zo stredných škôl celého Slovenska obsadila 9. miesto. Celoštátne kolo pozostávalo z riešenia modelových prípadov a obhajoby eseje na tému: „Migrácia je vyjadrením ľudskej […]

Naše „kocky“
12.4.2016 07:20:55

Vo viacerých kategóriách matematických súťaží boli naši žiaci úspešnými riešiteľmi a urobili nám veľkú radosť. Milovníci čísel, logických úvah, geometrie a rovníc zabojovali a obstáli v konkurencii svojich rovesníkov z celého okresu.