• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Adopcia zvierat

Na jeden kalendárny rok sa stali členmi nášho spoločenstva drobné šelmy. Na jeden rok sme sa stali adoptívnymi rodičmi Surikaty vlnkavej (Suricata suricatta), ktoré žijú v ZOO Spišská Nová Ves.

Ich skupiny žijúce na savanách a polopúšťach juhozápadnej Afriky môžu mať až tridsať členov, no dokážu sa navzájom bezpečne spoznať aj podľa hlasu. Surikaty sú známe prepracovaným systémom hliadkovania. V čase, keď väčšina členov kolónie hľadá potravu, niektorí jedinci z kolónie sú poverení hliadkovaním proti ich predátorom. Surikata dobre vidí do diaľky, horšie už na blízko. Hliadky stoja vzpriamené na vyvýšeninách alebo kríkoch, odkiaľ v prípade nebezpečenstva vydávajú varovné pišťanie alebo kvokanie. Ostré štekavé a vrčivé zvuky sú naliehavejšie, oznamujú väčšie ohrozenie, po ktorom sa ihneď ukryjú do nôr.

www.zoosnv.sk

Natália Bajtošová | 12.1.2020 13:36:51 | Projekty, Žiacke projekty