Adopcia zvierat

Na jeden kalendárny rok sa stali členmi nášho spoločenstva drobné šelmy. Na jeden rok sme sa stali adoptívnymi rodičmi Surikaty vlnkavej (Suricata suricatta), ktoré žijú v ZOO Spišská Nová Ves.

Ich skupiny žijúce na savanách a polopúšťach juhozápadnej Afriky môžu mať až tridsať členov, no dokážu sa navzájom bezpečne spoznať aj podľa hlasu. Surikaty sú známe prepracovaným systémom hliadkovania. V čase, keď väčšina členov kolónie hľadá potravu, niektorí jedinci z kolónie sú poverení hliadkovaním proti ich predátorom. Surikata dobre vidí do diaľky, horšie už na blízko. Hliadky stoja vzpriamené na vyvýšeninách alebo kríkoch, odkiaľ v prípade nebezpečenstva vydávajú varovné pišťanie alebo kvokanie. Ostré štekavé a vrčivé zvuky sú naliehavejšie, oznamujú väčšie ohrozenie, po ktorom sa ihneď ukryjú do nôr.

www.zoosnv.sk

Natália Bajtošová | 3.11.2014 23:20:46 | Projekty, Žiacke projekty