Absolventi

Odzvonilo ďalším maturantom
10.5.2024 16:14:49

Slnko, úsmevy, priateľské podávanie rúk, dobré rady starších študentov, slová vďaky i spomienky, slzy i spev rozliehajúci sa chodbami gymnázia – to všetko sprevádzalo piatkovú rozlúčku našich maturantov, ktorí ukončili štvor či osemročné štúdium v školských laviciach a čaká ich domáca príprava, ktorú zavŕšia maturitnou skúškou. Nostalgia sa miešala s radosťou, očakávania s rešpektom pred […]

Máj 2024 – mesiac Európy na GSFA
6.5.2024 17:57:15

Dnes slávnostné otvorenie euroinfopointu a živá knižnica so Slavomírom Gregoríkom. Lokálna angažovanosť mladých ľudí a aktívne euroobčianstvo. Ako môže mladý človek meniť svoje okolie? Aké výhody má členstvo v Európskej únii a čo môžeme my sami ponúknuť Európe, Slovensku, mestu, škole? Stále platí „Mysli globálne, konaj lokálne!“? To sme sa pýtali nášho absolventa (2016) Slavomíra […]

Gaudeamus igitur 2023
26.5.2023 16:35:46

„…Veľká vďaka patrí aj nášmu patrónovi, Svätý František z Assisi, mal si pravdu. Naozaj ani všetka temnota sveta nedokáže uhasiť svetlo jednej sviečky. …“ Maturitný ročník 2022/2023, IV.A pani učiteľky Bajtošovej a oktávu A pani učiteľky Jakubcovej, sme slávnostne uzavreli 26.mája 2023.  

Výstava fotografií kráľovnej Alžbety
24.5.2023 16:40:06

S nadšením sme prijali pozvánku od Britskej ambasády na Slovensku na otvorenie Výstavy fotografií z návštevy britskej kráľovnej Alžbety II. na Slovensku. Na udalosť, pri ktorej naša škola participovala v roku 2008, sme si zaspomínali v spoločnosti Jeho Excelencie Nigela M. Bakera, britského veľvyslanca na Slovensku.

Slávnostne sme otvorili 31. školský rok
2.9.2021 10:31:29

Začali sme slávnostnou svätou omšou v gymnaziálnom kostole. Pán dekan Majcher odovzdal novej pani riaditeľke, PaedDr. Marte Zabielnej, PhD., menovací dekrét a požehnal jej v novej funkcii. Niekoľko spomienok na obdobie spred 30 rokov pridal aj zástupca primátora mesta Levoča, pán Miroslav Čurilla. Za študentov poprial novému vedeniu školy predseda Žiackej školskej rady Peter Gaduš veľa […]

Európsky deň jazykov 2020
27.9.2020 10:49:19

V druhej polovici posledného septembrového týždňa nám prišli naši absolventi Slavomír Gregorík a Mária Siváňová porozprávať, čo je na jazykoch také krásne, zaujímavé a prečo sa im oplatí venovať pozornosť. Nie je to len o búraní jazykových bariér, ale aj o vzájomnom porozumení, ktoré ľudí spája. Jazyky nám tiež ponúkajú možnosť pochopiť mentalitu a správanie […]