Absolventi

Najúspešnejší športovci mesta Levoča za rok 2016
29.3.2017 17:33:26

Dňa 21. marca 2017 si najúspešnejší športovci mesta Levoča, medzi nimi aj naši študenti a absolventi, prevzali z rúk primátora ocenenie. Slávnosť sa konala v Mestskom divadle. Sme hrdí, že pri náročnom gymnaziálnom štúdiu si žiaci nájdu čas na rozvoj svojich športových talentov a reprezentáciu svojho mesta aj Slovenskej republiky. Prikladáme reportáže z archívu TV Levoča. […]

Študentská osobnosť Slovenska 2015/2016
12.1.2017 15:18:50

Touto cestou srdečne blahoželáme nášmu absolventovi (2009) JUDr. Františkovi Bonkovi, ktorý získal najviac hlasov v ankete Študentská osobnosť roka 2015/2016 (kategória 9, Právo). Aktuálne je interným doktorandom na Právnickej fakulte UPJŠ, ktorá ho do súťaže nominovala. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v […]

Zrkadlenie v štvrťstoročí
8.6.2016 14:37:29

„Každé jubileum školy je dôvodom k vďačnosti Pánu Bohu, ale aj ľuďom, ktorí sa o vznik pričinili. Dvadsaťpäť rokov je dosť dlhý čas na to, aby sa mohlo bilancovať. Teším sa z toho, že bilancia je potešujúca…“ – listujte v časopise, ktorý vyšiel pri príležitosti 25. výročia založenia školy. Zrkadlenie v štvrťstoročí

Slávnosť odovzdania maturitných vysvedčení
29.5.2016 19:59:29

V posledný deň ústnych maturitných skúšok sa v divadle uskutočnilo slávnostné odovzdanie maturitných vysvedčení. Okrem nich odovzdali triedni učitelia oceneným žiakom pochvaly od riaditeľky školy za úspechy počas štúdia a reprezentáciu školy. Rodičovská rada pri OZ v zastúpení pani Gembickou odovzdala všetkým absolventom spomienkový darček a odovzdala aj špeciálny dar na konci štúdia Blažejovi Krajňákovi […]

25 – Hymna SDM
19.5.2016 17:09:41

Hymna Svetových dní mládeže 2016 spievaná počas slávnostnej sv. omše 18. mája 2016 pri príležitosti osláv založenia školy.

Oslavy 25. výročia založenia školy
18.5.2016 15:24:15

Prinášame fotografie z osláv 25. výročia založenia školy. Tieto momenty sme zachytili 17. mája 2016 v levočskom kine a 18. mája 2016 počas hlavných osláv v Gymnaziálnom kostole a Mestskom divadle v Levoči. Chceme vysloviť úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prispeli a venovali svoj čas, talent a um pri prípravách a realizácii osláv nášho […]

25 – JUDr. Tomáš Šimonovič
15.5.2016 16:04:16

Vo štvrtok 12. mája 2016 otvoril ďalšiu knihu spomienok v našej „živej knižnici“ JUDr. Tomáš Šimonovič, absolvent 4.A triedy v roku 2001. Študentov našej školy nabádal k zodpovednosti voči krajine a ľuďom v nej, ktorí ho vynikajúco pripravili do života a sám sa teraz svojou prácou na Slovensku usiluje aspoň čiastočne vrátiť to, čo dostal.

Pozvánka
11.5.2016 10:31:36

Srdečne pozývame rodičov, žiakov, učiteľov a priateľov školy na Slávnostnú akadémiu (predpremiéru) pri príležitosti 25. výročia založenia školy. Slávnostná akadémia sa uskutoční v utorok 17. mája 2016 o 16:00 v levočskom kine.

25 – Ak Ježiš povie ÁNO, nemôžeš povedať NIE
9.5.2016 09:46:28

Mladí ľudia s vášňou k spevu. Spev na oslavu nášho Boha. V pondelok 9. mája 2016 sme si vypočuli koncert gospelovej skupiny z Prešova, G.O.D.´s. Černošské rytmy spirituálov rozospievali aj mladých ľudí v hľadisku. Koncert bol príležitosťou osláviť 25 rokov existencie nášho cirkevného gymnázia. Skupinu G.O.D.´s si môžte vypočuť v rádiach ako je Lumen a […]

25 – Stretnutie so zakladateľmi školy
8.5.2016 21:21:08

Po slávnostnej svätej omši na sviatok Nanebovystúpenia Pána sme sa v divadle stretli s duchovným otcom a prvými riaditeľmi nášho gymnázia. Moderátorkou spomínania bola pani riaditeľka, RNDr. Janka Hozová, v hudobných medzivstupoch účinkovali žiaci viacerých ročníkov.