• Ak ste nestihli DOD – registrácia je predĺžená – nový termín onedlho

Absolventi

Európsky deň jazykov 2020
27.9.2020 10:49:19

V druhej polovici posledného septembrového týždňa nám prišli naši absolventi Slavomír Gregorík a Mária Siváňová porozprávať, čo je na jazykoch také krásne, zaujímavé a prečo sa im oplatí venovať pozornosť. Nie je to len o búraní jazykových bariér, ale aj o vzájomnom porozumení, ktoré ľudí spája. Jazyky nám tiež ponúkajú možnosť pochopiť mentalitu a správanie […]

Odovzdávanie maturitných vysvedčení 2020
21.5.2020 17:24:19

Rozhodnutie o termínoch a organizácii maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 Externé maturitné skúšky sa neuskutočnili. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách skončilo 7. mája 2020. V školskom roku 2019/2020 sa  interná časť maturitnej skúšky vykonávala administratívne. Termín konania internej časti maturitnej skúšky pre žiakov, ktorí nesúhlasili s výslednou známkou […]

Rozlúčka s maturantmi 2019
12.5.2019 11:45:54

„….Milované gymnázium, gymko, gsfa! Nelúčime sa ešte navždy, veď ústna maturitka si už mädlí ruky, ale sme vďační, že sme mohli študovať práve tu, na pôde tejto školy, kde sa naozaj veľakrát dejú zázraky, a to nielen v rámci učenia. Prajem sebe i vám,  aby každý vytrval v boji, ktorý prežíva, ktorý ho buduje, niečo staré rúca, aby […]

Na návšteve u absolventa
5.6.2018 19:53:39

Ján Rimbala (absolvent GSFA 1998) je farárom vo farnosti Branky na Morave a kaplánom v Choryně. Našim hlavným cieľom bolo  stretnúť sa s ním a prežiť dni v Inštitúte Krista Veľkňaza v Choryně, ktorý je pobočkou Inštitútu v Žakovciach. Výlet začal v piatok ráno 1.6.2018 na vlakovej stanici v Spišskej Novej Vsi a už poobede sme sa stretli s Janíkom. Po večernej svätej omši a adorácii […]

Ako sme zmaturovali?
25.5.2018 18:35:33

„Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, […]

Najúspešnejší športovci mesta Levoča za rok 2016
29.3.2017 17:33:26

Dňa 21. marca 2017 si najúspešnejší športovci mesta Levoča, medzi nimi aj naši študenti a absolventi, prevzali z rúk primátora ocenenie. Slávnosť sa konala v Mestskom divadle. Sme hrdí, že pri náročnom gymnaziálnom štúdiu si žiaci nájdu čas na rozvoj svojich športových talentov a reprezentáciu svojho mesta aj Slovenskej republiky. Prikladáme reportáže z archívu TV Levoča. […]

Študentská osobnosť Slovenska 2015/2016
12.1.2017 15:18:50

Touto cestou srdečne blahoželáme nášmu absolventovi (2009) JUDr. Františkovi Bonkovi, ktorý získal najviac hlasov v ankete Študentská osobnosť roka 2015/2016 (kategória 9, Právo). Aktuálne je interným doktorandom na Právnickej fakulte UPJŠ, ktorá ho do súťaže nominovala. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v […]

Zrkadlenie v štvrťstoročí
8.6.2016 14:37:29

„Každé jubileum školy je dôvodom k vďačnosti Pánu Bohu, ale aj ľuďom, ktorí sa o vznik pričinili. Dvadsaťpäť rokov je dosť dlhý čas na to, aby sa mohlo bilancovať. Teším sa z toho, že bilancia je potešujúca…“ – listujte v časopise, ktorý vyšiel pri príležitosti 25. výročia založenia školy. Zrkadlenie v štvrťstoročí

Slávnosť odovzdania maturitných vysvedčení
29.5.2016 19:59:29

V posledný deň ústnych maturitných skúšok sa v divadle uskutočnilo slávnostné odovzdanie maturitných vysvedčení. Okrem nich odovzdali triedni učitelia oceneným žiakom pochvaly od riaditeľky školy za úspechy počas štúdia a reprezentáciu školy. Rodičovská rada pri OZ v zastúpení pani Gembickou odovzdala všetkým absolventom spomienkový darček a odovzdala aj špeciálny dar na konci štúdia Blažejovi Krajňákovi […]

25 – Hymna SDM
19.5.2016 17:09:41

Hymna Svetových dní mládeže 2016 spievaná počas slávnostnej sv. omše 18. mája 2016 pri príležitosti osláv založenia školy.