Absolventi

Gaudeamus igitur 2023
26.5.2023 16:35:46

„…Veľká vďaka patrí aj nášmu patrónovi, Svätý František z Assisi, mal si pravdu. Naozaj ani všetka temnota sveta nedokáže uhasiť svetlo jednej sviečky. …“ Maturitný ročník 2022/2023, IV.A pani učiteľky Bajtošovej a oktávu A pani učiteľky Jakubcovej, sme slávnostne uzavreli 26.mája 2023.  

Výstava fotografií kráľovnej Alžbety
24.5.2023 16:40:06

S nadšením sme prijali pozvánku od Britskej ambasády na Slovensku na otvorenie Výstavy fotografií z návštevy britskej kráľovnej Alžbety II. na Slovensku. Na udalosť, pri ktorej naša škola participovala v roku 2008, sme si zaspomínali v spoločnosti Jeho Excelencie Nigela M. Bakera, britského veľvyslanca na Slovensku.

Slávnostne sme otvorili 31. školský rok
2.9.2021 10:31:29

Začali sme slávnostnou svätou omšou v gymnaziálnom kostole. Pán dekan Majcher odovzdal novej pani riaditeľke, PaedDr. Marte Zabielnej, PhD., menovací dekrét a požehnal jej v novej funkcii. Niekoľko spomienok na obdobie spred 30 rokov pridal aj zástupca primátora mesta Levoča, pán Miroslav Čurilla. Za študentov poprial novému vedeniu školy predseda Žiackej školskej rady Peter Gaduš veľa […]

Európsky deň jazykov 2020
27.9.2020 10:49:19

V druhej polovici posledného septembrového týždňa nám prišli naši absolventi Slavomír Gregorík a Mária Siváňová porozprávať, čo je na jazykoch také krásne, zaujímavé a prečo sa im oplatí venovať pozornosť. Nie je to len o búraní jazykových bariér, ale aj o vzájomnom porozumení, ktoré ľudí spája. Jazyky nám tiež ponúkajú možnosť pochopiť mentalitu a správanie […]

Odovzdávanie maturitných vysvedčení 2020
21.5.2020 17:24:19

Rozhodnutie o termínoch a organizácii maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 Externé maturitné skúšky sa neuskutočnili. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách skončilo 7. mája 2020. V školskom roku 2019/2020 sa  interná časť maturitnej skúšky vykonávala administratívne. Termín konania internej časti maturitnej skúšky pre žiakov, ktorí nesúhlasili s výslednou známkou […]

Rozlúčka s maturantmi 2019
12.5.2019 11:45:54

„….Milované gymnázium, gymko, gsfa! Nelúčime sa ešte navždy, veď ústna maturitka si už mädlí ruky, ale sme vďační, že sme mohli študovať práve tu, na pôde tejto školy, kde sa naozaj veľakrát dejú zázraky, a to nielen v rámci učenia. Prajem sebe i vám,  aby každý vytrval v boji, ktorý prežíva, ktorý ho buduje, niečo staré rúca, aby […]

Na návšteve u absolventa
5.6.2018 19:53:39

Ján Rimbala (absolvent GSFA 1998) je farárom vo farnosti Branky na Morave a kaplánom v Choryně. Našim hlavným cieľom bolo  stretnúť sa s ním a prežiť dni v Inštitúte Krista Veľkňaza v Choryně, ktorý je pobočkou Inštitútu v Žakovciach. Výlet začal v piatok ráno 1.6.2018 na vlakovej stanici v Spišskej Novej Vsi a už poobede sme sa stretli s Janíkom. Po večernej svätej omši a adorácii […]