Uchádzači

2. kolo prijímacích skúšok – osemročné štúdium
2.6.2021 14:52:59

Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči v súlade s §66 ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 8-ročného vzdelávacieho programu v odbore 79 02J gymnázium. Viac informácií TU

2.kolo prijímacích skúšok
18.5.2021 15:04:03

Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči v súlade s §66 ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu v odbore 79 02J gymnázium. Všetky informácie nájdete TU

Vyskúšaj sa!
25.3.2021 12:32:26

Vyskúšaj sa SJ – štvorročné Vyskúšaj sa SJ – prima Vyskúšaj sa M – štvorročné Vyskúšaj sa M – príma

Prijímacie konanie pre šk.rok 2020/2021 – podmienky a termíny
19.2.2021 14:30:37

Prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021 pre štvorročný a pre osemročný vzdelávací program podmienky a termíny V školskom roku 2020/2021 otvoríme 1 triedu štvorročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 22 1 triedu osemročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 18 Štvorročný vzdelávací program – študijný odbor 7902 J gymnázium pre žiakov 9. ročníka ZŠ V učebnom pláne je výrazne zvýšená hodinová […]