Uchádzači

Oznam pre uchádzačov
utorok 22:19:16

Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí sa dňa 21.júna 2022 zúčastnili 2.kola prijímacích skúšok do 1.ročníka 4-ročného študijného programu pre školský rok 2022/2023, že prijímaciu skúšku vykonali úspešne. PaedDr. Marta Zabielna, PhD.            riaditeľka školy

Druhé kolo prijímacích skúšok
1.6.2022 06:25:50

Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči v súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu v odbore 79 02J gymnázium na nenaplnený počet miest pre šk. rok 2022/2023. Žiaci, ktorí neboli prijatí na […]

Prijímacie skúšky – priebežné výsledky
10.5.2022 14:55:15

Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí sa dňa 9.mája 2022 zúčastnili prijímacích skúšok v 2.termíne do 1.ročníka 4-ročného študijného programu a do prímy 8-ročného študijného programu pre školský rok 2022/2023, že prijímaciu skúšku vykonali úspešne.   PaedDr. Marta Zabielna, PhD. riaditeľka školy

Prijímacie skúšky – priebežné informácie
2.5.2022 15:10:41

Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí sa dňa 2.mája 2022 zúčastnili prijímacích skúšok v 1.termíne do 1.ročníka 4-ročného študijného programu a do prímy 8-ročného študijného programu pre školský rok 2022/2023, že prijímaciu skúšku vykonali úspešne. PaedDr. Marta Zabielna, PhD.            riaditeľka školy

Prijímačky na nečisto
20.4.2022 10:07:57

Milí piataci a deviataci, budúci naši gymnazisti, všetkých záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na „Prijímačky na nečisto“, ktoré sa uskutočnia dňa 25. apríla 2022 (pondelok) o 15:00 hod. v priestoroch Gymnázia sv. Františka Assiského na Kláštorskej 24 v Levoči. Uchádzačom o štúdium u nás ponúkame, aby si v rámci prípravy na prijímacie skúšky […]

Kritériá prijímacích skúšok
23.2.2022 19:47:46

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 nájdete v priložených dokumentoch. Kriteria_GSFA_4G Kriteria_GSFA_8G

DOD 2022 – Úniková hra GSFA
24.1.2022 07:40:49

Ste pripravení na dobrodružstvo? Pomôžte nášmu školníkovi Jarkovi nájsť kľúče od jednotlivých zámkov a získajte odmenu. Máte na to len jednu vyučovaciu hodinu s prestávkou!

2. kolo prijímacích skúšok – osemročné štúdium
2.6.2021 14:52:59

Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči v súlade s §66 ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 8-ročného vzdelávacieho programu v odbore 79 02J gymnázium. Viac informácií TU

2.kolo prijímacích skúšok
18.5.2021 15:04:03

Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči v súlade s §66 ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu v odbore 79 02J gymnázium. Všetky informácie nájdete TU