Uchádzači

Výmenný pobyt IV./ I
9.11.2023 19:02:06

„Otváram pomyselné stránky prvého dielu knihy o fascinujúcom putovaní do sveta slovenskej literatúry a jazyka! Je povzbudzujúce vidieť nadšenie a záujem o naše kultúrne dedičstvo. Je zastúpené v tvárach 20 študentov nášho a Cyrilometodějského gymnázia v Brne a ich učiteľov, ktorí s nami zdieľajú túto úžasnú cestu. Počas troch dní sa necháme unášať slovami, pokúsime sa […]

Kritériá prijímacích skúšok 2025/26
2.11.2023 15:40:03

V priložených dokumentoch nájdete kritériá na prijímacie skúšky v školskom roku 2025/2026: Kritéria_GSFA_4G_2025_26 Kritéria_GSFA_8G_2025_26  

Púť Assisi – Rím – Padova
11.10.2023 20:41:24

Tohtoročná púť sa niesla v znamení niekoľkých výročí a dôležitých udalostí – rehoľa františkánov si totiž pripomína 800 rokov od schválenia reguly a rovnako ubehlo 800 rokov od zorganizovania prvého živého betlehema v mestečku Greccio, ktorý inicioval práve svätý František. Naši maturanti a žiaci tretieho ročníka tak mohli zažiť atmosféru výnimočných udalostí v centre ich […]

Vzácna a významná návšteva z Veľkej Británie
23.9.2023 18:45:41

Nebýva bežným ani pravidelným zvykom privítať v škole priameho zástupcu britského kráľa a britskej vlády. V Slovenskej republike je ním Jeho Excelencia Nigel Baker, britský veľvyslanec, ktorý počas pracovnej cesty na východnom Slovensku navštívil v piatok 22. septembra 2023 naše gymnázium.

Adaptačný deň pre prímu A
13.9.2023 15:03:02

Stmeliť nový kolektív, zažiť peknú atmosféru, vytvoriť nové vzťahy … to často vyžaduje úsilie z každej strany, aj organizátorov, aj prijímateľov. Noví primáni si to vyskúšali 12. septembra 2023 v Spišskom Štvrtku. Touto cestou ďakujeme Reholi minoritov v Spišskom Štvrtku a animátorom, našim absolventom, Kataríne Antalovej, Terézii Lazarovej a Tadeášovi Mojdekovi.  

Druhé kolo prijímacích skúšok
31.5.2023 06:49:35

Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči v súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu v odbore 79 02J gymnázium na nenaplnený počet miest pre šk. rok 2023/2024. Žiaci, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú […]

Výsledkové listiny 2023-2024
19.5.2023 06:56:16

Výsledková_listina_PS_do_1.ročníka__8G_pre_šk._rok_2023_2024 Výsledková_listina_PS_do_1.ročníka__4G_pre_šk._rok_2023_2024

Prijímacie skúšky
4.5.2023 16:05:52

  Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí sa dňa 4.mája 2023 zúčastnili prijímacích skúšok v 1.termíne do 1.ročníka 4-ročného študijného programu a do prímy 8-ročného študijného programu pre školský rok 2023/2024, že prijímaciu skúšku vykonali úspešne.   PaedDr. Marta Zabielna, PhD.            riaditeľka školy

Exkurzia do Liverpoolu
30.3.2023 07:30:30

Viac ako tridsiatka študentov a dve vyučujúce angličtiny využili dobré spojenie na Britské ostrovy a strávili tri dni na severe Anglicka v Liverpoole. Veterné počasie ich neodradilo od peších výletov, plavby loďou a najmä obdivovaním tamojších kultúrnych pamiatok. Podľa ich vlastných slov si užili najmä praktické ubytovanie na ikonickej Mathew Street s typickými anglickými raňajkami a eufóriou turistov po všetkom, […]

Prijímacie akúšky
10.3.2023 05:36:04

Ak ste sa rozhodli podať prihlášku v papierovej podobe, môžete si vytlačiť a vypísať priložené tlačivo. Tlačivo_prihlášky_na_SŠ