Uchádzači

Druhé kolo prijímacích skúšok
31.5.2024 17:54:31

Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči v súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu v odbore 79 02J gymnázium na nenaplnený počet miest pre šk. rok 2024/2025. Žiaci, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú […]

Výsledky prijímacieho konania 2024
17.5.2024 07:00:26

Výsledky prijímacieho konania do 1.ročníka 4-ročného študijného programu a do prímy 8-ročného študijného programu pre školský rok 2024/2025. 4-ročné štúdium 8-ročné štúdium    

Informácie k prijímaciemu konaniu 2024
30.4.2024 09:53:38

Podanie prihlášky Prihlášky sa podávajú do 20.marca 2024 elektronicky cez Edupage alebo na predpísanom tlačive s podpismi rodičov na adresu školy poštou alebo osobne. Prijímacie skúšky Prijímacie skúšky sa konajú v prvom kole v dvoch termínoch, 2. a 6.mája 2024, v sídle školy na Kláštorskej 24 v Levoči. 7:35 – 7:50 registrácia (priniesť pozvánku, príp. […]

Zlatá ceremónia DofE 2024
22.3.2024 10:30:54

Rozvíjali svoje jedinečné talenty a zručnosti. Športovali od nevidím do nevidím. Pomáhali svojej komunite, tým, ktorí to potrebovali najviac. Absolvovali štvordňové (!) expedície v prírode, pršalo, snežilo či slnko pieklo, plné ruksaky na chrbtoch a mozole na nohách. Nadväzovali vzťahy v neznámom prostredí na rezidenčných projektoch! Nevzdali sa! Stanovili si svoje DofE ciele a išli […]

Výsledky INEKO 2022-23
27.2.2024 18:00:11

Podľa štatistiky spoločnosti INEKO sme škola s celkovými veľmi dobrými výsledkami a gymnázium, ktoré si dlhodobo udržuje NAJLEPŠIE celkové hodnotenie v Levoči aj Spišskej Novej Vsi.

Kritériá prijímacích skúšok 2024/25
14.2.2024 06:59:05

V priložených dokumentoch nájdete kritériá prijímacích skúšok do 1. ročníka štvor- alebo osemročného štúdia v školskom roku 2023/24. Kriteria_GSFA_8G_2024_25 Kriteria_GSFA_4G_2024_25  

Give me 5!
12.12.2023 18:19:46

Siedme vydanie zábavno-súťažnej hry pre všetkých, ktorí majú radi angličtinu. Šesť tímov, päť netradičných úloh, štyri týždne príprav, traja víťazi, dva počítače v jeden deň, 12. decembra 2023, v priestoroch nášho gymnázia.

Výmenný pobyt IV./ 1
9.11.2023 19:02:06

„Otváram pomyselné stránky prvého dielu knihy o fascinujúcom putovaní do sveta slovenskej literatúry a jazyka! Je povzbudzujúce vidieť nadšenie a záujem o naše kultúrne dedičstvo. Je zastúpené v tvárach 20 študentov nášho a Cyrilometodějského gymnázia v Brne a ich učiteľov, ktorí s nami zdieľajú túto úžasnú cestu. Počas troch dní sa necháme unášať slovami, pokúsime sa […]

Kritériá prijímacích skúšok 2025/26
2.11.2023 15:40:03

V priložených dokumentoch nájdete kritériá na prijímacie skúšky v školskom roku 2025/2026: Kritéria_GSFA_4G_2025_26 Kritéria_GSFA_8G_2025_26  

Púť Assisi – Rím – Padova
11.10.2023 20:41:24

Tohtoročná púť sa niesla v znamení niekoľkých výročí a dôležitých udalostí – rehoľa františkánov si totiž pripomína 800 rokov od schválenia reguly a rovnako ubehlo 800 rokov od zorganizovania prvého živého betlehema v mestečku Greccio, ktorý inicioval práve svätý František. Naši maturanti a žiaci tretieho ročníka tak mohli zažiť atmosféru výnimočných udalostí v centre ich […]