• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Uchádzači

Deň otvorených dverí 2022
27.11.2022 13:00:44

Radi by sme Vás pozvali na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia. Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného i štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa […]

Oslavy dňa sv. Františka, patróna školy
4.10.2022 22:06:56

Františkánska modlitba Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo si zúfajú, svetlo tým, čo tápu vo tmách, radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa […]

Padova – Assisi – Rím – Levoča
2.10.2022 19:08:56

Spod ochranného plášťa levočskej Panny Márie k nohám sv. Františka – pútnický zájazd študentov maturitných ročníkov do Talianska

Nová multimediálna učebňa
6.9.2022 17:15:40

K skvalitneniu vzdelávania na našej škole poslúži od tohto školského roku aj úplne nová multimediálna učebňa s kompletným digitálnym vybavením. Okrem vyučovania všeobecno-vzdelávacích predmetov z rozvrhu sa v nej budú organizovať prednášky, workshopy pre verejnosť či rozvíjať digitálne zručnosti našich žiakov v mimovyučovacom čase. Potešia sa najmä vyučujúci spoločensko-vedných a prírodovedných predmetov, ako aj maturanti, […]

Oznam pre uchádzačov
21.6.2022 22:19:16

Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí sa dňa 21.júna 2022 zúčastnili 2.kola prijímacích skúšok do 1.ročníka 4-ročného študijného programu pre školský rok 2022/2023, že prijímaciu skúšku vykonali úspešne. PaedDr. Marta Zabielna, PhD.            riaditeľka školy

Druhé kolo prijímacích skúšok
1.6.2022 06:25:50

Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči v súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu v odbore 79 02J gymnázium na nenaplnený počet miest pre šk. rok 2022/2023. Žiaci, ktorí neboli prijatí na […]

Prijímacie skúšky – priebežné výsledky
10.5.2022 14:55:15

Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí sa dňa 9.mája 2022 zúčastnili prijímacích skúšok v 2.termíne do 1.ročníka 4-ročného študijného programu a do prímy 8-ročného študijného programu pre školský rok 2022/2023, že prijímaciu skúšku vykonali úspešne.   PaedDr. Marta Zabielna, PhD. riaditeľka školy

Prijímacie skúšky – priebežné informácie
2.5.2022 15:10:41

Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí sa dňa 2.mája 2022 zúčastnili prijímacích skúšok v 1.termíne do 1.ročníka 4-ročného študijného programu a do prímy 8-ročného študijného programu pre školský rok 2022/2023, že prijímaciu skúšku vykonali úspešne. PaedDr. Marta Zabielna, PhD.            riaditeľka školy

Prijímačky na nečisto
20.4.2022 10:07:57

Milí piataci a deviataci, budúci naši gymnazisti, všetkých záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na „Prijímačky na nečisto“, ktoré sa uskutočnia dňa 25. apríla 2022 (pondelok) o 15:00 hod. v priestoroch Gymnázia sv. Františka Assiského na Kláštorskej 24 v Levoči. Uchádzačom o štúdium u nás ponúkame, aby si v rámci prípravy na prijímacie skúšky […]

Kritériá prijímacích skúšok
23.2.2022 19:47:46

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 nájdete v priložených dokumentoch. Kriteria_GSFA_4G Kriteria_GSFA_8G