Uchádzači

Druhé kolo prijímacích skúšok
5.6.2020 17:25:29

Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči v súlade s §66 ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní rozhodla o vyhlásení  2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu ROZHODNUTIE_2.kolo__4G_2020  

Máme veľmi dobré a rastúce výsledky
28.5.2020 15:25:38

Ak berieme do úvahy štatistiky spoločnosti INEKO, môžeme o našej škole hovoriť ako o škole s celkovými VEĽMI dobrými výsledkami žiakov. Hodnota školy má v sledovanom období stúpajúcu tendenciu. V celom Prešovskom kraji sme na 11 mieste medzi gymnáziami.

Prijímacie skúšky na osemročné štúdium 2020/21
28.5.2020 14:51:39

Všetkým uchádzačom o štúdium na GSFA v osemročnom vzdelávacom programe bude mailovou poštou zaslané pozvanie na prijímací pohovor s podrobnými pokynmi najneskôr do 5. 6. 2020. Upravené kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka (prímy) osemročného vzdelávacieho programu pre šk. rok 2020/2021 nájdete  v tomto dokumente: PS_8G_2020_upravené_kriteria

Prijímacie skúšky 2020
25.5.2020 17:26:28

Výsledková listina pre 4-ročný vzdelávací program PS_4G_vysledkova_listina (1) PS_4rG_aktualizovana_vysl_listina

Aktualizované kritériá prijatia na štúdium 2020
7.5.2020 13:01:47

Kritériá prijatia žiakov na 4-ročné štúdium v školskom roku 2020/2021  nájdete v priloženom dokumente: 4G_2020_kriteria Kritériá a informácie pre prijímanie žiakov na 8-ročné štúdium budeme priebežne aktualizovať podľa usmernení z Ministerstva školstva SR.

Príjímačky na nečisto
15.4.2020 22:50:52

Keďže aktuálna epidemiologická situácia neumožňuje, aby sme pre záujemcov o štúdium na našej škole zrealizovali tzv. „Prijímačky na nečisto“, ponúkame všetkým uchádzačom, aby si v rámci prípravy na prijímacie skúšky precvičili úlohy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry pomocou cvičných testov, ktoré nájdete v prílohe tohto oznamu. Želáme všetkým úspešnú prípravu na prijímacie skúšky! […]

Oznam pre uchádzačov o štúdium
15.4.2020 22:45:26

V súvislosti s prerušením vyučovania a s obmedzeniami z dôvodu zabránenia šírenia koronavírusu vydal minister školstva, vedy, výskumu a športu dňa 24. 3. 2020 opatrenie, v ktorom upravil termíny a podmienky prijímacieho konania takto: „Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory […]