• Ak ste nestihli DOD – registrácia je predĺžená – nový termín onedlho

Uchádzači

Prijímacie konanie pre šk.rok 2020/2021 – podmienky a termíny
19.2.2021 14:30:37

Prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021 pre štvorročný a pre osemročný vzdelávací program podmienky a termíny V školskom roku 2020/2021 otvoríme 1 triedu štvorročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 21 1 triedu osemročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 18 Štvorročný vzdelávací program – študijný odbor 7902 J gymnázium pre žiakov 9. ročníka ZŠ V učebnom pláne je výrazne zvýšená hodinová […]

Druhé kolo prijímacích skúšok
5.6.2020 17:25:29

Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči v súlade s §66 ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní rozhodla o vyhlásení  2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu ROZHODNUTIE_2.kolo__4G_2020  

Máme veľmi dobré a rastúce výsledky
28.5.2020 15:25:38

Ak berieme do úvahy štatistiky spoločnosti INEKO, môžeme o našej škole hovoriť ako o škole s celkovými VEĽMI dobrými výsledkami žiakov. Hodnota školy má v sledovanom období stúpajúcu tendenciu. V celom Prešovskom kraji sme na 11 mieste medzi gymnáziami.

Prijímacie skúšky na osemročné štúdium 2020/21
28.5.2020 14:51:39

Všetkým uchádzačom o štúdium na GSFA v osemročnom vzdelávacom programe bude mailovou poštou zaslané pozvanie na prijímací pohovor s podrobnými pokynmi najneskôr do 5. 6. 2020. Upravené kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka (prímy) osemročného vzdelávacieho programu pre šk. rok 2020/2021 nájdete  v tomto dokumente: PS_8G_2020_upravené_kriteria

Prijímacie skúšky 2020
25.5.2020 17:26:28

Výsledková listina pre 4-ročný vzdelávací program PS_4G_vysledkova_listina (1) PS_4rG_aktualizovana_vysl_listina