• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Projekty

Ako sme hľadali Georgea
utorok 16:42:16

Dve vyučovacie hodiny finančnej gramotnosti v sekunde A sme strávili „hľadaním Georgea“. Prvá hodina bola prieskumom všetkých inštitúcií (obchodov, bánk, bankomatov, poisťovní…), ktoré sa nachádzajú v centre mesta Levoča. Georgea sme našli až 29. novembra 2022 v pobočke banky s najdlhšou tradíciou sporiteľníctva na Slovensku, konkrétne v levočskej pobočke na Námestí Majstra Pavla. Pôsobenie Slovenskej sporiteľne na […]

Finančná gramotnosť
11.11.2022 08:41:36

Dňa 10.11.2022 sme sa celá trieda I.A zúčastnili prednášky Partners Group SK. Keďže sa od začiatku tohto školského roka učíme na hodinách finančnej gramotnosti pracovať s financiami, táto prednáška bola príjemným obohatením našich hodín. Mohli sme vyjadriť svoj názor, ale i mali možnosť menších konzultácií, či pomoc od milej slečny z tejto spoločnosti. Hravým spôsobom […]

Potulky textom i levočskou históriou
10.11.2022 16:06:05

Určite každý z nás pozná nejednu rozprávku od Pavla Dobšinského. Kto však bol Pavol Dobšinský sa naši terciáni v rámci hodiny Potulky textom dozvedeli na prednáške, ktorá sa konala 7. 11. 2022 v priestoroch Pamätnej izby štúrovcov v Levoči a bola organizovaná MO Matice slovenskej v Levoči. Počas prednášky zazneli viaceré zaujímavé fakty o pôsobení štúrovcov v Levoči i o živote a tvorbe Pavla Dobšinského. […]

Žiaci dostali nevšedný darček
4.11.2022 12:22:42

Na školskom dvore GSFA v Levoči bolo vybudované workoutové ihrisko, ktoré bude slúžiť na cvičenie s vlastnou váhou tela. Externé ihrisko poskytne naším žiakom, ale aj dospelým priestor na zlepšovanie fyzickej kondície. Na našom ihrisku sa nachádzajú tri samostatne stojace tréningové zariadenia pre tréning svalových partií dolných a horných končatín, ako aj svalov chrbta a […]

Spoznávame sa pri práci
1.11.2022 18:49:34

Outdoorové vzdelávanie je aktívnym učením aj učením sa a má množstvo výhod: viac sa hýbeme, zlepšujeme si pohybové, kognitívne i komunikačné zručnosti, ľahšie sa sústredíme i spolupracujeme, prepájame teoretické poznatky s praxou, pozitívne zážitky stimulujú pamäť aj kolektív.

Záložka do knihy 2022
25.10.2022 12:19:36

V tomto školskom roku v rámci celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy nás inšpirovala téma Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto… Do projektu sa zapojili žiaci 1. a 2. ročníka. Príbehy fantastickej literatúry sú v tejto vekovej kategórii obľúbené a na základe už nadobudnutej čitateľskej skúsenosti žiaci danú témy prijali pozitívne a […]

Mladí proti fašizmu
19.10.2022 10:01:39

V mesiaci október sme si z podujatí v rámci série Mladý, hybaj do knižnice, ktoré ponúka Knižnica Jána Henkela v Levoči, vybrali stretnutie s aktivistom Marekom Machom, zakladateľom iniciatív Mladí proti fašizmu, Mladí za klímu a projektu Správy Mladí. Naši maturanti, študenti 4. A a Oktávy A, na hodinách slovenského jazyka a literatúry práve čítajú […]

ERASMUS+ prezentácia
11.10.2022 16:53:53

Dňa 13.10.2022 (štvrtok) sa uskutočnila prezentácia ERASMUS+ mobility biotechnologického projektu „European Challenges in Gene Editing by CRISPR“ pre žiakov vyšších ročníkov: 4. hodina (miestnosť 309): II.A, OKT, IV.A 5. hodina (miestnosť 309): I.A, III.A, SEP 15:30 pre rodičov a iných záujemcov. O svoje skúsenosti, zážitky a postrehy sa podelili Hana Melcherová (I.A), Miriam Anna Šofranková […]

ERASMUS+ „European Challenges in Gene Editing by CRISPR“ 
1.10.2022 20:46:40

Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči sa zapojilo do jedinečného biotechnologického projektu s ďalšími 7 európskymi krajinami. Prvá prípravná medzinárodná mobilita mladých biotechnológov sa uskutočnila v dánskom Thistede. Viac: https://gsfaerasmus.weebly.com/thisted-2022.html   Všetkých žiakov, učiteľov i rodičov pozývame v októbri na prezentáciu našich skúseností a zážitkov. RNDr. Lucia Bizoňová  

Nová multimediálna učebňa
6.9.2022 17:15:40

K skvalitneniu vzdelávania na našej škole poslúži od tohto školského roku aj úplne nová multimediálna učebňa s kompletným digitálnym vybavením. Okrem vyučovania všeobecno-vzdelávacích predmetov z rozvrhu sa v nej budú organizovať prednášky, workshopy pre verejnosť či rozvíjať digitálne zručnosti našich žiakov v mimovyučovacom čase. Potešia sa najmä vyučujúci spoločensko-vedných a prírodovedných predmetov, ako aj maturanti, […]