Projekty

Zmúdreli sme
22.6.2021 07:08:15

Naši druháci v tomto školskom roku úspešne absolvovali v rámci hodín občianskej náuky projekt s názvom “ Zmúdri v občianskych právach“. Ako sami prezentovali, okrem netradičných hodín sme zažili aj množstvo zábavy, diskusií a veľa užitočných informácií do praxe. Aj takto sa dá učiť občianska náuka. Milí moji druháci, ďakujem za tieto úžasné hodiny, ktoré […]

Pracujeme v prvom eTwinningovom projekte
1.6.2021 06:11:17

Prváci sa zapojili do medzinárodného eTwinningového projektu, ktorý spája študentov v európskom priestore. Hlavnými koordinátormi sú poľskí stredoškoláci z mesta Kleszczów. Vo veľkej skupine partnerských škôl sú spolu s nami dve portugalské školy, Rumuni, Turci, stredná škola z Francúzska aj Holandska. Názov projektu je The History of my Country.

Gesto pre mesto
1.12.2020 00:25:14

ĎAKUJEME za každý hlas! Podarilo sa! Budeme mať workoutové ihrisko. Cieľom projektu je rozšíriť možnosti na plnohodnotné vyučovanie telesnej a športovej výchovy v našej škole. Tým chceme podporiť telesnú zdatnosť aj zdravie našich žiakov, a to spôsobom, ktorý je u mladých ľudí teraz veľmi obľúbený. V rámci modernizácie areálu školy chceme vybudovať workoutové ihrisko nielen […]

Pedagogické kluby
27.9.2020 11:01:07

Hlavná aktivita č. 2: Podpora vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov Typ aktivity: podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností Cieľ aktivity: Zvýšiť kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vďaka aktívnemu sieťovaniu a spoločnej spolupráci v rámci pedagogických klubov s cieľom rozvíjania čitateľskej, matematickej […]

Akadémia veľkých diel
29.6.2020 21:26:50

Akadémia veľkých diel bola v tomto školskom roku ukončená milým prekvapením pre jej účastníkov… Veríme, že bola veľkým obohatením a už teraz sa tešíme na nový ročník. Prihlasovať sa môžete už teraz: Prihláška  

Modernizujeme kabinet fyziky
20.5.2020 20:04:49

Dočkali sme sa! Najnovšie súpravy počítačom podporovaného prírodovedného laboratória Vernier sú už v kabinete fyziky. Od septembra sa môžme tešiť na atraktívnejšie hodiny a praktiká s modernými technológiami. Pomôcky boli zakúpené vďaka projektu Kvalitné vzdelávanie = úspešný študent.

Zmluvy k projektu
27.4.2020 14:55:54

Zmluva 1 Zmluva 2 + Dodatok k Zmluve 2   Zmluva 3 Zmluva 4 Zmluva 5  

Kvalitné vzdelávanie = úspešný študent
31.1.2020 09:12:19

Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči začalo od januára 2020 s realizáciou  projektu   „Kvalitné vzdelávanie = úspešný študent“,   ktorý vypracovalo v rámci výzvy MŠVVaŠ SR ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“. Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 Operačný program: Ľudské zdroje Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond Prioritná os: Vzdelávanie Doba realizácie projektu: 11/2019 – 9/2022 Výška NFP: […]

Máme nové hudobné nástroje
16.12.2019 13:01:39

Na podporu činnosti speváckeho a hudobného zboru žiakov na škole boli zakúpené: veľké digitálne piano s príslušenstvom, akustická gitara s ozvučením, akordeón a orfova rytmická sada.  Naše hudobné podujatia a akcie sa tým uskutočnia  na vyššej inštrumentálnej úrovni. Piano sa „odskúšalo“ na školských sv. omšiach a všetky hudobné nástroje budú mať premiéru na „Vianočnej akadémii GSFA“ v kine Úsmev v Levoči. […]

Záložky do kníh spájajú školy
10.11.2019 20:15:12

Dva projekty na podporu čítania krásnej literatúry každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a naša škola sa do nich zapája aktívnou formou výroby záložiek podľa vyhlásenej témy.