Projekty

ERASMUS+ nové príležitosti pre všetkých
3.5.2022 14:17:09

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote. Organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť na programe Erasmus+, sa môžu zapojiť do viacerých rozvojových činností a aktivít zameraných na […]

Change your Behaviour – Change the Climate
26.4.2022 20:25:19

  Končíme v poradí tretí projekt eTwinningovej platformy na medzinárodnú spoluprácu študentov a učiteľov v Európe najmä vo virtuálnom priestore. Ekologická téma tohto projektu je mimoriadne aktuálna a pozrite, čo sa nám – aj s pomocou tabletov z projektu Nadácie Orange – podarilo: tvorili sme výukové mapy, plagáty, recyklovali a „upcyclovali“, oslavovali Svetový deň vody, Hodinu […]

eTwinning – platforma na medzinárodné školské partnerstvá
15.3.2022 07:46:04

Od roku 2020 sa zapájame do medzinárodných projektov eTwinning – partnerstva európskych škôl vytvoreného na to, aby učitelia a žiaci spolu komunikovali, spolupracovali a rozvíjali projektové aktivity. V prvom projekte The History of my Country sme spolupracovali a vzájomne prezentovali históriu našej krajiny zapojeným školám z Grécka, Macedónska, Poľska, Portugalska či Španielska. Bol to náš prvý kontakt s medzinárodnou online spoluprácou […]

Nový medzinárodný biotechnologický projekt ERASMUS+ na našej škole
24.2.2022 21:53:35

Milí žiaci! Sme radi, že Vám môžeme oznámiť, že od budúceho školského roka 2022/23 začneme aktívne participovať v novom medzinárodnom projekte ERASMUS+ s názvom „European Challenges in Gene Editing by CRISPR“. Na projekte bude participovať 9 európskych krajín, medzi ktorými bude i Gymnázium sv. Františka Assiského ako zástupca Slovenska / Levoče. Bližšie informácie o projekte sa dozviete na stretnutí […]

Počítačom podporované laboratórium
29.11.2021 20:02:29

Vďaka projektu, do ktorého sme zapojení, Kvalitné vzdelávanie = úspešný študent, získala naša škola POČÍTAČOM PODPOROVANÉ LABORATÓRIUM. Prostredníctvom vysoko kvalitných senzorov systému VERNIER možno skúmať fyzikálne javy modernými spôsobmi. Systém sa vyznačuje jednoduchou obsluhou a širokou škálou rôznych meracích senzorov. Výsledky laboratórnych meraní vyhodnocuje názorne a zrozumiteľne. Toto laboratórium prispieva k zatraktívneniu a skvalitneniu výučby fyziky, ako aj […]

Erasmus+
22.11.2021 14:10:37

Potvrdenie

Záložka do knihy spája školy
1.11.2021 14:56:05

V tomto školskom roku sa do projektu Záložka do knihy spája školy zapojili žiaci 1.A, 2.A a sexty, ktorí tvorili na tému Významné osobnosti slovenskej literatúry − P.O. Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a B.S. Timrava (70. výročie úmrtia). Mladší žiaci, naši primáni, sa inšpirovali Očarujúcim svetom knižných príbehov, rozprávok a básní. Prezrite si fotografie a sami posúďte, […]

Finančná gramotnosť
19.10.2021 14:23:05

Rozšíriť si kompetencie vo finančnej gramotnosti žiakom prvého a druhého ročníka pomohol riaditeľ pobočky Slovenskej sporiteľne v Levoči, pán Jozef Gura. Správne zaobchádzanie s peniazmi, ako sporiť a kam peniaze investovať,  ako využívať a uľahčiť si platbu pomocou mobilných aplikácií neboli jediné praktické rady. Mgr. Gura zároveň zdôraznil hodnotu peňazí a a význam investície do […]