Projekty

Medzinárodná mobilita ERASMUS+ vo Francúzsku
8.2.2023 19:16:37

V dňoch od 30.01. 2023 do 03.02.2023 sa vo francúzskom Évreux konalo ďalšie experimentálne stretnutie 8 európskych krajín v rámci programu medzinárodných mobilít ERASMUS+. Našu školu reprezentovali 6 žiaci. Čo bolo náplňou medzinárodnej mobility sa dozviete na pripravovanej prezentácii, ktorá sa uskutoční 16.02.2023 v priebehu vyučovania pre žiakov a po vyučovaní pre rodičov a priateľov […]

Mladí ľudia v práci pre komunitu
27.1.2023 14:33:16

Deň 27. január je od roku 2005 Medzinárodným pamätným dňom holokaustu. Írska spoločnosť HETI /Holocaust Education Trust Ireland/ sa zameriava na európskych študnetov 7. – 9. ročníka, chce, aby sa vzdelávali v histórii a nepodliehali skratkovým a nepravdivým informáciám. V symbole má krókus – drobný žltý kvietok pripomínajúci žltú Dávidovu hviezdu. Ktorou Židov označkovali. Žiaci […]

Škola s európskym rozmerom – učitelia na európskom vzdelávaní
27.12.2022 14:20:37

V rámci Výzvy 2021 projektu Erasmus+ sme získali finančnú podporu pre úspešne podaný projekt Let us take an action again – start with the language, preto sa naše vyučujúce anglického jazyka zúčastnili krátkodobých kurzov a odbornej prípravy v zahraničí: Trvanie projektu: 1.12.2021 – 30.11.2022 Cieľmi projektu sú: Nadviazať európske kontakty a partnerov v projektoch Erasmus+ a e Twinning Inovovať vyučovací proces […]

Finančná gramotnosť
2.12.2022 08:39:04

Dňa 1.12., vo štvrtok, sme sa my, prváci, zúčastnili besedy s pracovníkmi Slovenskej sporiteľne. Riešili sme, ako sa dostávame do styku s peniazmi aj v našom veku. Rozprávali sme sa o finančnom pláne a taktiež o virtuálnych peniazoch a rôznych spôsoboch ako si privyrobiť. Ukázali nám, aký účet si môžeme v Slovenskej sporiteľni vytvoriť a […]

Ako sme hľadali Georgea
29.11.2022 16:42:16

Dve vyučovacie hodiny finančnej gramotnosti v sekunde A sme strávili „hľadaním Georgea“. Prvá hodina bola prieskumom všetkých inštitúcií (obchodov, bánk, bankomatov, poisťovní…), ktoré sa nachádzajú v centre mesta Levoča. Georgea sme našli až 29. novembra 2022 v pobočke banky s najdlhšou tradíciou sporiteľníctva na Slovensku, konkrétne v levočskej pobočke na Námestí Majstra Pavla. Pôsobenie Slovenskej sporiteľne na […]

Finančná gramotnosť
11.11.2022 08:41:36

Dňa 10.11.2022 sme sa celá trieda I.A zúčastnili prednášky Partners Group SK. Keďže sa od začiatku tohto školského roka učíme na hodinách finančnej gramotnosti pracovať s financiami, táto prednáška bola príjemným obohatením našich hodín. Mohli sme vyjadriť svoj názor, ale i mali možnosť menších konzultácií, či pomoc od milej slečny z tejto spoločnosti. Hravým spôsobom […]

Potulky textom i levočskou históriou
10.11.2022 16:06:05

Určite každý z nás pozná nejednu rozprávku od Pavla Dobšinského. Kto však bol Pavol Dobšinský sa naši terciáni v rámci hodiny Potulky textom dozvedeli na prednáške, ktorá sa konala 7. 11. 2022 v priestoroch Pamätnej izby štúrovcov v Levoči a bola organizovaná MO Matice slovenskej v Levoči. Počas prednášky zazneli viaceré zaujímavé fakty o pôsobení štúrovcov v Levoči i o živote a tvorbe Pavla Dobšinského. […]

Žiaci dostali nevšedný darček
4.11.2022 12:22:42

Na školskom dvore GSFA v Levoči bolo vybudované workoutové ihrisko, ktoré bude slúžiť na cvičenie s vlastnou váhou tela. Externé ihrisko poskytne naším žiakom, ale aj dospelým priestor na zlepšovanie fyzickej kondície. Na našom ihrisku sa nachádzajú tri samostatne stojace tréningové zariadenia pre tréning svalových partií dolných a horných končatín, ako aj svalov chrbta a […]

Spoznávame sa pri práci
1.11.2022 18:49:34

Outdoorové vzdelávanie je aktívnym učením aj učením sa a má množstvo výhod: viac sa hýbeme, zlepšujeme si pohybové, kognitívne i komunikačné zručnosti, ľahšie sa sústredíme i spolupracujeme, prepájame teoretické poznatky s praxou, pozitívne zážitky stimulujú pamäť aj kolektív.

Záložka do knihy 2022
25.10.2022 12:19:36

V tomto školskom roku v rámci celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy nás inšpirovala téma Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto… Do projektu sa zapojili žiaci 1. a 2. ročníka. Príbehy fantastickej literatúry sú v tejto vekovej kategórii obľúbené a na základe už nadobudnutej čitateľskej skúsenosti žiaci danú témy prijali pozitívne a […]