Škola

Slávnostné otvorenie školského roka 22/23
30.8.2022 14:03:47

Srdečne pozývame všetkých žiakov našej školy, vrátane žiakov prímy a prvého ročníka, na otvorenie školského roka 2022/2023, ktoré sa uskutoční 5. septembra 2022. Program: 8,00 hod. sv. omša v Bazilike sv. Jakuba 9,30 hod. slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 na školskom dvore Pred vstupom do budovy vyplňte elektronicky cez Edupage alebo písomne vyhlásenie o bezpríznakovosti […]

Prázdninový režim školy
7.7.2022 11:31:04

V čase letných školských prázdnin sú úradné hodiny v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00.

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/22
30.6.2022 09:16:53

Vážená pani riaditeľka, drahý učiteľský zbor i nepedagogickí zamestnanci, milí spolužiaci! Po roku sa stretávame, aby sme na chvíľku privreli bránu našej školy. Za ňou sme odohrali veľa napínavých zápasov, v nej sme chodby naplnili hudbou a tancom, oslávili sme spoločne pár sviatkov, strávili sme tu veľa dní, raz sme dokonca ťahali dvadsaťštvorku a trošku […]

Zlatá ceremónia DofE
29.6.2022 14:34:20

Bratislavský Primaciálny palác privítal vyše 100 absolventov zlatej úrovne programu DofE. Veľké mená Slovenska ocenili ich snahu byť láskavejšími, ochotnejšími, vytrvalejšími, rýchlejšími, zručnejšími aj viac kreatívnymi. Tlieskali im herci, speváci, športovci, vedci aj veľvyslanec Spojeného kráľovstva. Mali sme tú česť byť pri tom.

Plavecký kurz 22
27.6.2022 13:59:45

Konečne, po troch náročných rokoch, sa nám podarilo uskutočniť plavecký výcvik pre žiakov sekundy A a tercie A. Naši žiaci boli skvelí, prvýkrát v skupinách sme nemali neplavcov a všetci žiaci získali odborný zdokonaľovací výcvik. Okrem plávania a pekného počasia si užili aj vybíjanú, preteky a množstvo skvelých zážitkov. Vaši telocvikári.

Oznam školskej jedálne
23.6.2022 14:20:16

Oznamujeme všetkým stravníkom, že yzdní 28.6.2022 a 29.6.2022, t.j. z utorka a stredy, je možné sa odhlásiť (prihlásiť) zo stravy najneskôr do pondelka 27.6.2022 do 7:30 hod. ráno. V utorok 28.6.2022 a v stredu 29.6.2022 sa bude obed vydávať v školskej jedálni už v čase od 10:30 hod do 11:30 hod. Ďakujeme za porozumenie. Vedúca […]

Sophista pro regione – Pedagóg PSK
17.6.2022 07:00:12

Už viac ako dvadsať rokov chodí na našu školu ako dobrovoľníčka lektorka anglického jazyka. Írska sestra Louise Sarah Eustace z Kongregácie Preblahoslavenej Panny Márie vedie hodiny anglickej konverzácie v maturitných ročníkoch a pomáha tak s prípravou na tretiu časť maturitného zadania ústnej skúšky – rolové hry a situačné simulácie. V nominácii na ocenenie Sophista pro […]

Slávnostné ukončenie Kurzu tanca a spoločenskej výchovy
14.6.2022 07:59:02

„Ďakujem za dôveru, že som vás po 2 rokoch prestávky v kurzoch tanca mohla aspoň takto sprevádzať na vašej ceste životom. Zažili  sme niekoľko krásnych spoločných týždňov s úsmevom, pohybom a hudbou. Ako mnohé predošlé skupiny i vy ste mi prirástli k ❤️ a verím, že to, čo ste sa naučili na našich stretnutiach ešte mnohokrát […]

Noc so sv. Františkom
11.6.2022 07:11:21

Chceš sa učiť a zlepšovať? – Organizuj!
Bystrí študenti sú radosťou školy, ale aktívni, ktorí na seba vezmú ťarchu pripraviť aktivity pre ostatných spolužiakov a ešte vo svojom voľnom čase, sú pre školu požehnaním.