Škola

Akadémia veľkých diel
29.6.2020 21:26:50

Akadémia veľkých diel bola v tomto školskom roku ukončená milým prekvapením pre jej účastníkov… Veríme, že bola veľkým obohatením a už teraz sa tešíme na nový ročník. Prihlasovať sa môžete už teraz: Prihláška  

Intenzívny jazykový kurz alebo posledná školská akcia pred zatvorením škôl
23.6.2020 07:34:08

Výnimočnou udalosťou tohto školského roka bol nepochybne týždenný intenzívny kurz anglického jazyka pre sekundu A, ktorý sa uskutočnil v týždni od 9. 3. 2020 do 12. 3. 2020. Zúčastnilo sa ho spolu 23 žiakov. Kurz viedol Guy Cheetham, ktorý si svojimi zaujímavými aktivitami a hrami získal pozornosť všetkých žiakov. Vytvoril na hodinách skvelú atmosféru, žiaci si mohli v praxi […]

Olympiáda v anglickom jazyku 2019/20
23.6.2020 07:23:09

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo 11. a 14. novembra 2019. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Kategória 1A bola pre určená pre najmladších žiakov prímy A a sekundy A, 1B zase pre žiakov tercie A a kvarty A. V kategórii 2A medzi sebou súťažili žiaci kvinty A a sexty A osemročného gymnázia a 1. a 2. ročníka […]

Oznam pre zákonných zástupcov
19.6.2020 12:21:55

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, v súlade s rozhodnutím ministra školstva o obnovení vyučovania vo všetkých druhoch a typoch škôl s účinnosťou od 22. 6. 2020 a v súlade s rozhodnutím zriaďovateľa a s uplatnením odporúčaných podmienok otvárame od 22. 6. 2020 školu za účelom odovzdania učebníc, upratania tried a žiackych skriniek a prevzatia vysvedčení. Prosíme, […]

Organizácia vyučovania od 22. júna 2020
16.6.2020 07:33:38

V prílohe nájdete harmonogram triednických prác a úloh jednotlivých tried v týždni od 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020. Všetci pedagógovia nastupujú na pracovisko od 22. 6. 2020. Školská jedáleň nebude v prevádzke do konca školského roka. Harmonogram_prac_zaver_roka

Druhé kolo prijímacích skúšok
5.6.2020 17:25:29

Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči v súlade s §66 ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní rozhodla o vyhlásení  2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu ROZHODNUTIE_2.kolo__4G_2020  

Máme veľmi dobré a rastúce výsledky
28.5.2020 15:25:38

Ak berieme do úvahy štatistiky spoločnosti INEKO, môžeme o našej škole hovoriť ako o škole s celkovými VEĽMI dobrými výsledkami žiakov. Hodnota školy má v sledovanom období stúpajúcu tendenciu. V celom Prešovskom kraji sme na 11 mieste medzi gymnáziami.

Prijímacie skúšky na osemročné štúdium 2020/21
28.5.2020 14:51:39

Všetkým uchádzačom o štúdium na GSFA v osemročnom vzdelávacom programe bude mailovou poštou zaslané pozvanie na prijímací pohovor s podrobnými pokynmi najneskôr do 5. 6. 2020. Upravené kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka (prímy) osemročného vzdelávacieho programu pre šk. rok 2020/2021 nájdete  v tomto dokumente: PS_8G_2020_upravené_kriteria

Ďakovná sv. omša
21.5.2020 11:42:50

Srdečne pozývame všetkých tohtoročných absolventov, ich rodičov a príbuzných a všetkých učiteľov na ďakovnú sv. omšu za Božiu pomoc počas štúdia, v pondelok 25. mája 2020 o 12:00 v Bazilike sv. Jakuba v Levoči.