Škola

Riaditeľské voľno
11.9.2020 11:14:14

V súlade s § 150 odsek 5  zákona 245/2008 Z. z. poskytujem žiakom školy na deň 14. september 2020 (pondelok) riaditeľské voľno. Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň.                                                                                                         RNDr. Janka Hozová                                                                                                       poverená vedením školy

Duchovný program 2020/21
10.9.2020 15:44:32

Pravidelný duchovný program v školskom roku 2020/2021 Svätá omša: každý štvrtok podľa rozpisu (striedavo o 7:15 v gymnaziálnom kostole alebo o 7:00 v školskej kaplnke) Adorácia s eucharistickým požehnaním: každý pondelok cez veľkú prestávku v školskej kaplnke (požehnanie o 10:00) Sviatosť zmierenia: v pondelok od 7:30 do 8:00 v kabinete katolíckeho náboženstva (pri zborovni) v pondelok od 9:45 do 11:00 v kabinete katolíckeho náboženstva […]

Slávnostné otvorenie nového školského roka
29.8.2020 17:56:07

Srdečne pozývame všetkých žiakov našej školy, vrátane žiakov prímy a prvého ročníka, na otvorenie školského roka 2020/2021, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2020. Program: 8.00 slávnostná sv. omša v Bazilike sv. Jakuba Účasť na sv. omši je dobrovoľná a na zvážení každého žiaka, resp. zákonného zástupcu. Prosíme všetkých žiakov, aby dôsledne dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia (nosenie […]

Oznam
21.7.2020 12:34:29

Dňa 23. júla 2020 bude škola zavrerá z dôvodu čerpania dovolenky.

Akadémia veľkých diel
29.6.2020 21:26:50

Akadémia veľkých diel bola v tomto školskom roku ukončená milým prekvapením pre jej účastníkov… Veríme, že bola veľkým obohatením a už teraz sa tešíme na nový ročník. Prihlasovať sa môžete už teraz: Prihláška  

Intenzívny jazykový kurz alebo posledná školská akcia pred zatvorením škôl
23.6.2020 07:34:08

Výnimočnou udalosťou tohto školského roka bol nepochybne týždenný intenzívny kurz anglického jazyka pre sekundu A, ktorý sa uskutočnil v týždni od 9. 3. 2020 do 12. 3. 2020. Zúčastnilo sa ho spolu 23 žiakov. Kurz viedol Guy Cheetham, ktorý si svojimi zaujímavými aktivitami a hrami získal pozornosť všetkých žiakov. Vytvoril na hodinách skvelú atmosféru, žiaci si mohli v praxi […]

Olympiáda v anglickom jazyku 2019/20
23.6.2020 07:23:09

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo 11. a 14. novembra 2019. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Kategória 1A bola pre určená pre najmladších žiakov prímy A a sekundy A, 1B zase pre žiakov tercie A a kvarty A. V kategórii 2A medzi sebou súťažili žiaci kvinty A a sexty A osemročného gymnázia a 1. a 2. ročníka […]

Oznam pre zákonných zástupcov
19.6.2020 12:21:55

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, v súlade s rozhodnutím ministra školstva o obnovení vyučovania vo všetkých druhoch a typoch škôl s účinnosťou od 22. 6. 2020 a v súlade s rozhodnutím zriaďovateľa a s uplatnením odporúčaných podmienok otvárame od 22. 6. 2020 školu za účelom odovzdania učebníc, upratania tried a žiackych skriniek a prevzatia vysvedčení. Prosíme, […]

Organizácia vyučovania od 22. júna 2020
16.6.2020 07:33:38

V prílohe nájdete harmonogram triednických prác a úloh jednotlivých tried v týždni od 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020. Všetci pedagógovia nastupujú na pracovisko od 22. 6. 2020. Školská jedáleň nebude v prevádzke do konca školského roka. Harmonogram_prac_zaver_roka