• Prijímacie konanie 2021 – všetko na jednom mieste

Škola

Stredoškolská odborná práca 2021 – krajské kolo
30.3.2021 18:41:16

Dňa 26. marca 2021 sa uskutočnilo krajské kolo 43. ročníka SOČ, dištančnou formou. Aj v týchto pre organizátora komplikovaných a pre nás ostatných sťažených podmienkach sme boli úspešní. Našu školu reprezentovali 4 žiacke práce s nasledujúcim umiestnením: 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia – Viola M. Uharčeková (Sep) – 2. miesto, práca postupuje do celoslovenského kola 14 – […]

Marec mesiac knihy: Knižní hrdinovia
28.2.2021 12:01:16

     V minulom školskom roku v marci Knižnica Jána Henkela v Levoči vyhlásila výtvarnú súťaž pre deti, mládež  i dospelých s názvom Môj knižný hrdina. Kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii sa uzávierka súťaže posunula do prvých októbrových dní  2020 a naša škola s radosťou prijala správu o úspechoch žiačok osemročného štúdia GSFA. V kategórii 13 – 15 rokov sa porotcom najviac páčila Anna zo Zeleného domu […]

Aj v mimoriadnych podmienkach súťažíme. A s úspechmi!
28.1.2021 19:37:24

Napriek tomu, že od polovice októbra sa vzdelávame dištančne, na konci kalendárneho roka prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, tiež online spôsobom. Úpešnými študentami sa stali: Kategória 1A: 1. miesto: Lenka Zoričáková, sekunda A 2. miesto: Samuel Alexander Kormaník, príma A 3. miesto: Michaela Labudová, príma A   Kategória 1B: 1. miesto: Karin Hrustičová, […]

Hodžov novinový článok
5.1.2021 08:44:55

Napriek náročnému obdobiu dištančného vzdelávania sa žiaci tercie, Hana Melcherová a Oliver Martin Haas, ešte v predvianočnom období rozhodli zapojiť pod vedením Mgr. Marťákovej do celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok, ktorá sa v tomto 13. ročníku venovala téme Ako sa človek stáva hodným výdobytku demokracie a bola zameraná na motto slovenskej spisovateľky E. M. Šoltésovej. […]

Gesto pre mesto
1.12.2020 00:25:14

ĎAKUJEME za každý hlas! Podarilo sa! Budeme mať workoutové ihrisko. Cieľom projektu je rozšíriť možnosti na plnohodnotné vyučovanie telesnej a športovej výchovy v našej škole. Tým chceme podporiť telesnú zdatnosť aj zdravie našich žiakov, a to spôsobom, ktorý je u mladých ľudí teraz veľmi obľúbený. V rámci modernizácie areálu školy chceme vybudovať workoutové ihrisko nielen […]

Deň vedy 2020
18.11.2020 08:22:38

Do tohto podujatia sa pravidelne zapájame priamo na vyučovacích hodinách. Tento sedemnásty ročník, ktorý sa uskutočnil v období medzi  9. – 15. novembrom 2020, bol však úplne iný. Od druhej polovice októbra sa vzdelávame z domu nadiaľku, preto aj aktivity venované tomuto národnému projektu boli mimoriadnej situácii prispôsobené.

Oznam
26.10.2020 13:38:38

Na základe Rozhodnutia ministra školstva  SR o opatreniach pre školy zo dňa 23. 10. 2020  s účinnosťou od 26.10.2020 sa m i m o r i a d n e  p r e r u š u j e výchovno-vzdelávací proces v Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči pre všetkých žiakov školy. Od 26.10.2020 vyučovanie prebieha dištančnou […]

Oznam
12.10.2020 19:06:39

V súlade s § 150 odsek 5  zákona 245/2008 Z. z. poskytujem žiakom sekundy na deň 13. október 2020 (utorok)  a 14. október 2020 (streda) riaditeľské voľno. Žiaci sekundy budú v uvedené dni odhlásení zo  stravovania.                                                                                            RNDr. Janka Hozová, poverená vedením školy