Škola

Mladí ľudia v práci pre komunitu
piatok 14:33:16

Deň 27. január je od roku 2005 Medzinárodným pamätným dňom holokaustu. Írska spoločnosť HETI /Holocaust Education Trust Ireland/ sa zameriava na európskych študnetov 7. – 9. ročníka, chce, aby sa vzdelávali v histórii a nepodliehali skratkovým a nepravdivým informáciám. V symbole má krókus – drobný žltý kvietok pripomínajúci žltú Dávidovu hviezdu. Ktorou Židov označkovali. Žiaci […]

Oznam školskej jedálne
11.1.2023 11:33:20

Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci, stravníci, od 12. januára 2023 je možné opäť využívať na prihlasovanie a odhlasovanie na stravu v našej školskej jedálni aplikáciu www.eskoly.sk a prihlasovacie údaje pridelené jednotlivým stravníkom našej školy. Preto by sme Vás chceli požiadať, aby ste na prihlasovanie/odhlasovanie na stravu prednostne využívali tento prostriedok. Rovnako je však možný aj spôsob […]

Týždeň s britským lektorom
11.1.2023 07:21:00

Strávili sme 30 intenzívnych hodín počas piatich dní hrami, dialógmi, súťažami a diskusiami. Andrew Ramsay, učiteľ z Anglicka, starostlivo pripravil 6 vyučovacích hodín na každý deň v týždni, čo nás prinútilo vytesniť z mysle všetko ostatné a najmä obavu z chýb pri komunikácii v angličtine.

Škola s európskym rozmerom – učitelia na európskom vzdelávaní
27.12.2022 14:20:37

V rámci Výzvy 2021 projektu Erasmus+ sme získali finančnú podporu pre úspešne podaný projekt Let us take an action again – start with the language, preto sa naše vyučujúce anglického jazyka zúčastnili krátkodobých kurzov a odbornej prípravy v zahraničí: Trvanie projektu: 1.12.2021 – 30.11.2022 Cieľmi projektu sú: Nadviazať európske kontakty a partnerov v projektoch Erasmus+ a e Twinning Inovovať vyučovací proces […]

Vianočná akadémia 2022
24.12.2022 16:17:15

Po troch rokoch protipandemických opatrení, keď nebolo možné zorganizovať väčšie podujatie vo väčšom počte, mala tohtoročná vianočná akadémia zvláštnu atmosféru. Za účinkujúcich aj organizátorov môžeme potvrdiť nervozitu aj veľký rešpekt – zodpovednosť za výsledné dielo, s ktorým sme sa lúčili so starým rokom a odchádzali na vianočné prázdniny.

Riaditeľské voľno
17.12.2022 12:30:50

Vážení rodičia, milí žiaci, v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje riaditeľstvo Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči, že dňa 22. decembra 2022 (štvrtok) bude všetkým žiakom školy udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň nebude v […]

Slovenský Edison – Ján Harmatta
13.12.2022 08:25:54

Aj Slovensko má svojho „Edisona“! Takto nazval Jána Harmattu – výnimočného vynálezcu, konštruktéra a priemyselníka Cech zváračských odborníkov v Trnave. O tomto pomerne málo známom autorovi 55 patentov z oblasti zvárania a spracovania kovov rozšírených po celom svete, nám prišiel porozprávať sám predseda tohto cechu – doc. Ing. Jozef Jasenák z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka […]

Majsterka Slovenska Lenka, a.k.a. Sue
11.12.2022 16:58:13

Disciplínou, ktorou Lenka Zoričáková z kvarty A získala tento titul laureátky celonárodného kola, je prednes poézie v angličtine na 26. ročníku súťaže Shakespeare Memorial. U členov poroty zabodovala textom amerického básnika Shela Silversteina A boy named Sue. Báseň jej doslova sadla namieru, premyslenou dramaturgiou a výborným, autentickým prejavom v reprezentačných priestoroch bratislavského Zichyho paláca si […]