Škola

Christmas cards exchange project 2018
5.12.2018 21:08:02

Cieľ: rozvoj jazykových zručností, spoznávanie iných kultúr, nové priateľstvá na diaľku Cieľová skupina: žiaci vo veku 10-12 rokov Čas: November 20, 2018 – December 24, 2018 Účastníci: Školy z rôznych štátov sveta Koordinátor: Małgorzata Wrzosek-Niedziółka, Harrison School, Hanki Ordonówny 16, Warsaw, POLAND www.harrison.pl Pohľadnice sú vlastnoručne vyrobené, obsahujú informácie o zvykoch a tradíciách počas Vianočných sviatkoch v jednotlivých zapojených […]

Dosiahli stiebornú úroveň v DofE
9.11.2018 09:08:13

Na prvý pohľad obyčajní gymnazisti. Môžu vás však prekvapiť ako jasne a zrozumiteľne formulujú svoje ciele, názory a myšlienky. Štyria mladí ľudia, ktorí sa vďaka systematickej práci v troch oblastiach (talent, šport a dobrovoľníctvo) v rámci Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu zlepšujú v time-manažmente, pestujú si zdravé sebavedomie, vytrvalosť, pomáhajú druhým, zbierajú zážitky, či sa učia práci v tíme na dobrodružných expedíciách.

Wilhelm by mal z nás veľkú radosť
9.11.2018 09:07:06

Wilhelm Conrad Röntgen, nemecký fyzik a objaviteľ röntgenového žiarenia by mal nepochybne veľkú radosť z 29 žiakov našej školy, ktorí sa v rámci Dňa vedy 8. 11. 2018 rozhodli vydať na objavnú cestu röntgenológie do levočskej nemocnice. MUDr. Elena Loumová, primárka rádiodiagnostického oddelenia, si pre nás pripravila podrobnú prezentáciu o histórii röntgenológie a zorganizovala tiež prehliadku jednotlivých pracovísk tohto oddelenia. […]

Postav si svojho robota
26.10.2018 07:42:04

Na konci minulého školského roka sme sa zapojili do súťaže  Nadácie Volkswagen – Projekty zamestnancov s našim projektom Postav si svojho robota. Našim cieľom je zatraktívniť  a zvýšiť úroveň výučby v predmete informatika zakúpením robotických súprav LEGO MINDSTORMS. Chceme presvedčiť mladých ľudí, že technika nie je zložitá, ale že je tvorivá a hravá. Predpokladáme, že príjemné […]

Riaditeľské voľno
24.10.2018 11:12:14

Riaditeľka Gymnázia sv. F. Assiského v Levoči v súlade s paragrafom 150 odsek 5  zákona 245/2008 Z. z. poskytuje žiakom na deň 29. október 2018 (pondelok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň. Vyučovanie riadne pokračuje po jesenných prázdninách v pondelok 5. novembra 2018.

Milión detí
24.10.2018 10:16:07

Vo štvrtok 18. októbra 2018 sa naši žiaci zapojili do projektu Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete. S deťmi zo 70 krajín sveta sa spojili žiaci prímy, sekundy, tercie a časť triedy IV. A. v modlitbe ruženca o 9.00 hod. v našej školskej kaplnke. Animovaný príbeh s ponaučením o význame modlitby ruženca  ich  uviedol do samotnej modlitby.

Festivalová hodinka pre deti
22.10.2018 21:35:55

Drímtimácke deja-vu zažila koordinátorka niekdajšieho projektu Britskej rady, p. uč. Bajtošová, a niektorí pamätníci, keď sa telocvičňa zmenila na detské ihrisko plné farieb, veselej zábavy a usmiatych detí.

Výmenný pobyt v Brne – 1/III.
18.10.2018 21:10:28

V dňoch 14. – 17. októbra 2018 sme absolvovali ďalší výmenný pobyt s naším partnerským Cyrilometodějským gymnáziom a SOŠPg v Brne. Po minuloročnom rozvoji prírodovedných kompetencií sme sa v tomto roku zamerali na históriu a ostatné spoločenskovedné predmety. Návšteva sa niesla v duchu storočnice osláv vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov – 1. ČSR v roku 1918. Okrem sadenia lipy priateľstva […]

Oceňovanie pedagogických zamestnancov katolíckych škôl
18.10.2018 20:42:58

Na pozvanie Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa a predsedu komisie KBS pre katechizáciu a školstvo, subkomisie KBS pre katolícke školy sa v dňoch 10. a 11. októbra 2018 v Poprade uskutočnilo Celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl Slovenska. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je okrem odborných prednášok každoročne aj oceňovanie pedagogických zamestnancov katolíckych škôl za dlhoročnú prácu a […]

Tvoríme záložky do kníh pre partnerské školy projektu
13.10.2018 15:46:13

Október je mesiacom školských knižníc a mesiacom dvoch projektov pod gesciou Štátnej pedagogickej knižnice v Bratislave: československého projektu Záložky do kníh spájajú česko-slovenské školy a slovenského projektu Záložky do kníh spájajú slovenské školy, do ktorých sa každoročne zapájame.