Škola

Cykloturistický kurz 2022
štvrtok 11:34:00

Jubilejný, 10. ročník obľúbeného turistického kurzu na dvoch kolesách. Po dvojročnej pandemickej prestávke sme konečne mohli znova absolvovať obľúbený cyklistický kurz, ktorý pred 10 rokmi vymyslel náš šikovný telocvikár PaedDr. Stanislav Suchý. Vďaka jeho premyslenému plánovaniu, znalosti terénu a flexibilnému riadeniu si tento kurz žiaci veľmi obľúbili, o čom svedčí aj tohtoročná bohatá účasť, 23 žiakov zo sexty A a II.A triedy.

Chemická olympiáda
9.5.2022 13:27:02

Dňa 28.04.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie D, v ktorom našu školu reprezentovala žiačka kvarty Hana Melcherová. Hana sa úspešne umiestnila na krásnom 5. mieste. GRATULUJEME a prajeme množstvo ďalších úspechov v kategórii C!  

ERASMUS+ nové príležitosti pre všetkých
3.5.2022 14:17:09

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote. Organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť na programe Erasmus+, sa môžu zapojiť do viacerých rozvojových činností a aktivít zameraných na […]

Prijímacie skúšky – priebežné informácie
2.5.2022 15:10:41

Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí sa dňa 2.mája 2022 zúčastnili prijímacích skúšok v 1.termíne do 1.ročníka 4-ročného študijného programu a do prímy 8-ročného študijného programu pre školský rok 2022/2023, že prijímaciu skúšku vykonali úspešne. PaedDr. Marta Zabielna, PhD.            riaditeľka školy

Expert geniality show
1.5.2022 18:23:47

V tomto školskom roku sme pod patronátom PK MAT – FYZ – INF usporiadali súťaž EXPERT GENIALITY SHOW, ktorá oslavuje tento rok svoje 15. výročie. Prvýkrát sa súťažilo v šk. roku 2007/08, kedy sa úlohy riešili netradične v marci, keď sa riešili aj testy v známej medzinárodnej matematickej súťaže Klokan. Súťaž EXPERT GENIALITY SHOW sa […]

Pytagoriáda
1.5.2022 18:17:10

30.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády netradičným spôsobom. Súťaž prebiehala online, ale žiaci boli v škole. U nás sa súťažilo v kategóriách P6 a P8. Michal Lesňák z tercie A získal v okresnom kole v kategórii P8 1.miesto. Miškovi srdečne blahoželáme!

Change your Behaviour – Change the Climate
26.4.2022 20:25:19

  Končíme v poradí tretí projekt eTwinningovej platformy na medzinárodnú spoluprácu študentov a učiteľov v Európe najmä vo virtuálnom priestore. Ekologická téma tohto projektu je mimoriadne aktuálna a pozrite, čo sa nám – aj s pomocou tabletov z projektu Nadácie Orange – podarilo: tvorili sme výukové mapy, plagáty, recyklovali a „upcyclovali“, oslavovali Svetový deň vody, Hodinu […]

Zo živej knižnice milosrdenstva
21.4.2022 11:19:28

„Láska pôsobí prostredníctvom tela a duše. Tak je človek stvorený. Má život biologický i ten vnútorný. Sú to dva aspekty rovnakej reality. Preto sedem skutkov telesného milosrdenstva sa dotýka priamo tela. Treba povedať, že navonok – materiálne – sa môžu robiť aj bez kresťanskej viery. Vidíme to na konaní viacerých dobrovoľníckych organizácií bez napojenia na vieru. Keď pozeráme na […]

Rodičovské stretnutie
20.4.2022 09:50:41

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 27.4.2022 (streda) o 16:00 hod. sa uskutočnia triedne schôdzky rodičov v jednotlivých triedach nášho gymnázia. Srdečne Vás pozývame! Rada rodičov pri GSFA

Stredoškolská odborná činnosť 2022 – krajské kolo
19.4.2022 11:52:14

Dňa 1.4.2022 sa dištančnou formou uskutočnila krajská prehliadka žiackych prác SOČ. Našu školu reprezentovali žiačky III.A, Bronislava Mareková a Zuzana Štefaňaková, s prácou Naučme sa učiť (sa) – hravá zmena pre školy. Práca sa umiestnila na 2. mieste, čím nás ďalej bude reprezentovať v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v apríli v Bardejove. Dievčatá, držíme […]