Charitatívne aktivity

Tehlička pre Angolu 2014
19.10.2014 15:22:45

Akcia Tehlička pre deti ulice prebiehala v našej škole v marci a apríli a 14 zanieteným mladým ľuďom sa podarilo vyzbierať 160 €. Podrobnejšie informácie nájdete v článku.

Tehlička
19.10.2014 15:06:09

Ďakujeme za podporu!