Biela pastelka prvýkrát v histórii školy aj v sobotu

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala v piatok 22. septembra a v sobotu 23. septembra 2017 celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom „Biela pastelka“, ktorej sa aktívne zúčastnilo i desať žiakov našej školy. V tieto dni sa predávali v mestách a obciach Slovenska za pomoci dobrovoľníkov biele spinky – pastelky ako symbol sveta neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle. Výnos zbierky je určený na špeciálne výcvikové programy zamerané na výučbu chôdze s bielou palicou, čítania a písania Braillovým písmom, organizáciu kurzov práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami, práce na počítači vybavenom hlasovým výstupom, nácvik sebaobslužných činností ako sú varenie, upratovanie, osobná hygiena a na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Prvýkrát v histórii našej školy prebehla vďaka štyrom ochotným dobrovoľníkom zbierka aj v sobotu. Napriek nepriaznivému, daždivému počasiu obetovali svoj voľný deň na pomoc nevidiacim a slabozrakým, čo si veľmi vážime. Ešte síce nepoznáme vyzbieranú sumu, pretože zapečatené pokladničky sa otvoria až na budúci týždeň v Krajskom stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Prešove, ale veríme, že presiahne 300 €. Keďže takmer tretina prostriedkov ostáva priamo v regióne, v ktorom sa vyzbierali, máme radosť, že sme tak priamo pomohli i početnej skupine ľudí so zrakovým postihnutím žijúcej v našom meste, okrese či kraji.

Ambasádorom 16. ročníka zbierky bol Marek Hamšík, slovenský reprezentant a niekoľkonásobný držiteľ titulu futbalista roka a tradičným podporovateľom zbierky je i herec Marián Geišberg.

 

Žiaci, ktorí sa rozhodli pomôcť slabozrakým a nevidiacim ľuďom zbieraním finančných prostriedkov v piatok 22. 9. 2017: Viktória Bendžalová (sexta A), Oktavián Olekšák (septima A), Lukáš Pekarčík (septima A), Alžbeta Pitoráková (septima A), Slavomíra Rišová (sexta A), Miriam Šiškovičová (septima A).

Žiaci, ktorí zbierali peniaze v rámci zbierky Biela pastelka v sobotu 23. 9. 2017:  Samuel Antal (sekunda A), Timotej Molnár (sekunda A), Zdenka Rušinová (kvinta A), Sebastián Šupol (kvinta A).

M. Hvilová

Natália Bajtošová | 28.9.2017 14:06:56 | Charitatívne aktivity, Fotogalérie