Maturita z lásky

Ako hovorí pán farár Kuffa, celý náš život je maturita z lásky a existuje len jeden predmet – láska. Mali by sme sa snažiť, aby sme mali srdce otvorené pre všetkých ľudí a nezabúdali ani na ľudí v núdzi.

Na základe prosby o pomoc riaditeľa organizácie Úsmev ako dar v Košiciach sme sa rozhodli zorganizovať zbierku potravinovej pomoci pre ľudí, ktorí nemajú dosť peňazí ani na nákup tých najzákladnejších vecí. Zbierka sa začala v novembri a končí 11. decembra 2017. Dovtedy môžete do školy (konkrétne do II. A) priniesť trvanlivé potraviny ako cestoviny, ryžu, cukor, múku, konzervy, olej, strukoviny a pod. a tiež mydlá, šampóny či pracie prášky. Vyzbierané potraviny a prostriedky pošleme do centrály v Košiciach, do detašovaného pracoviska v Spišskej Novej Vsi a tiež Farskej charite v Levoči. V mene všetkých ľudí v núdzi, ku ktorým sa dostanú tieto príspevky, vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Nižšie si môžete prečítať úryvok z článku zo spomínanej organizácie Úsmev ako dar.

„Klopú na naše dvere. Hľadajú pomoc. Sú to často osamelé matky s deťmi, no aj celé rodiny, ktoré hľadajú pomoc v núdzi. „Náš charitný sklad potravín a hygienických potrieb je však prázdny,“ hovorí Rado Dráb z košickej pobočky Úsmev ako dar. Okamžitou potravinovou pomocou a poskytnutím nevyhnutných hygienických potrieb vieme zmierniť núdzu v rodinách, ktoré sa s prosbou obrátia na nás. Nie je to však koniec, ale začiatok práce s rodinou. Najprv prekonáme prvotnú núdzu a vďaka niekoľkým špecializovaným sociálnym poradcom pracujeme s rodinou ďalej tak, aby sa takého situácie opakovali v ich živote čo najmenej. Mesačne nám takýchto rodín zaklope na dvere viac ako 20.“

Preto vás prosíme o darovanie trvanlivých potravín a základných hygienických potrieb pre tieto chudobné rodiny.

Ďakujeme!

M. Hvilová

Natália Bajtošová | 3.12.2017 11:09:31 | Charitatívne aktivity, Duchovný program