Vianoce s úsmevom

Desať dobrovoľníkov z našej školy za dobrovoľný príspevok ľuďom rozdávalo nálepky srdiečka s úsmevom v rámci 16. ročníka verejnej finančnej zbierky Vianoce s úsmevom dňa 12. 12. 2017, ktorú každý rok organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Jej hlavným mottom je …aby každé dieťa malo rodinu. Spoločne vyzbierali 190,85 €.

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na pomoc pre ohrozené rodiny s deťmi v kríze, pre záchranu matiek a detí bez bývania, často krát bez stravy a bez základných potrieb, pre starostlivosť o deti a pre návrat detí do pôvodných rodín. Nakúpia sa nevyhnutné potraviny, lieky, hygienické potreby, detské plienky, vyplatí sa elektrina a obedy v škole či poplatky v materskej škole. Chcú aj naďalej pokračovať v budovaní centier, aby mohli v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu podať pomocnú ruku rodine a deťom v núdzi z východného Slovenska. Mnohé rodiny k nim prichádzajú v zúfalom, zložitom stave bez základných potrieb potrebných pre starostlivosť o deti, bez perspektívy ako a kde budú žiť nasledujúce dni. Poskytujú im starostlivosť, aby dieťa nemuselo byť vyňaté z rodiny. S cieľom zabrániť rozpadu rodín a tým vyňatiu detí do starostlivosti štátu začal Úsmev ako dar v spolupráci so svojimi partnermi budovať v regiónoch sieť Centier pre obnovu rodiny Dorka. Prvé centrum slúži rodinám od roku 2007 a od svojho založenia pomohli Centrá Dorka viac ako 150 rodinám s takmer 300 deťmi, takmer 200 mladým dospelým po opustení detských domovov a dočasne poskytli útočisko takmer 300 deťom v krízovom stredisku.

Zbierku sa rozhodli svojou dobrovoľníckou pomocou podporiť:

Viktória Cehuľová (kvinta A), Viktória Kurucová (II. A), Martin Lapšanský (II. A), Marek Pacanovský (II. A), Matúš Pacovský (II. A), Simona Pentráková (II. A), Zdenka Rušinová (kvinta A), Saša Šarišská (kvinta A), Sebastián Šupol (kvinta A), Jakub Zavacký (II. A)

Najviac vyzbierali:

Zdenka Rušinová (kvinta A) a Saša Šarišská (kvinta A) – 95,36 €

Viktória Cehuľová (kvinta A) a Sebastián Šupol (kvinta A) – 47,90 €

M. Hvilová

Natália Bajtošová | 15.12.2017 07:10:39 | Charitatívne aktivity, Fotogalérie