Pomoc núdznym

Chcem sa v mene všetkých ľudí v núdzi a v mene organizácie Úsmev ako dar a Farskej charity v Levoči srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky potravinovej pomoci a otvorili tak svoje srdce pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Veľká vďaka patrí aj žiakom II. A, ktorí pomáhali pri organizácii tejto prospešnej akcie. Zbierka sa začala v novembri a skončila 11. decembra 2017. Do školy sa prinášali trvanlivé potraviny ako cestoviny, ryža, cukor, múka, konzervy, olej, strukoviny a pod. a tiež mydlá, šampóny či pracie prášky. Vyzbierané potraviny a prostriedky sa poslali do centrály Úsmev ako dar v Košiciach, do detašovaného pracoviska v Spišskej Novej Vsi a tiež sa odovzdali Farskej charite v Levoči.

Najviac kilogramov na žiaka do školy priniesla tercia A, a to konkrétne 2,598 kg/žiaka, vďaka zopár zanieteným ľuďom a druhí v poradí boli žiaci prímy A s 1,824 kg/žiaka. V príme sa do zbierky zapojil najväčší počet žiakov triedy. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za každú vec, ktorú ste priniesli a za to, že ste sa dokázali podeliť.

M. Hvilová

Natália Bajtošová | 15.12.2017 16:46:20 | Charitatívne aktivity, Duchovný program