Poďakovanie našej škole a jej študentom

Dňa 8. decembra 2016 sa zrealizoval 15. ročník verejnej finančnej zbierky Vianoce s úsmevom, ktorú každý rok organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Jej hlavným mottom je …aby každé dieťa malo rodinu. Desať dobrovoľníkov z našej školy za dobrovoľný príspevok ľuďom rozdávalo nálepky srdiečka s úsmevom a spoločne vyzbieralo 219,17 €. Zo 43 zapojených stredných škôl v Košickom a Prešovskom kraji sa naša škola umiestnila na 19. mieste a Viktória Bendžalová a Timotea Jarošová sa umiestnili ako 16. najlepšia skupina zo 43 s vyzbieranou sumou 84,60 €.

     Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na pomoc pre ohrozené rodiny s deťmi v kríze, pre záchranu matiek a detí bez bývania, často krát bez stravy a bez základných potrieb, pre starostlivosť o deti a pre návrat detí do pôvodných rodín. Nakúpia sa nevyhnutné potraviny, lieky, hygienické potreby, detské plienky, vyplatí sa elektrina a obedy v škole či poplatky v materskej škole. Chcú aj naďalej pokračovať v budovaní centier, aby mohli v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu podať pomocnú ruku rodine a deťom v núdzi z východného Slovenska. Mnohé rodiny k nim prichádzajú v zúfalom, zložitom stave bez základných potrieb potrebných pre starostlivosť o deti, bez perspektívy ako a kde budú žiť nasledujúce dni. Poskytujú im starostlivosť, aby dieťa nemuselo byť vyňaté z rodiny.

Zbierku sa rozhodli svojou dobrovoľníckou pomocou podporiť: Viktória Adamkovičová (kvinta A), Lukáš Bajtoš (kvinta A), Viktória Bendžalová (kvinta A), Mária Čontošová (I. A), Peter Homola (kvinta A), Timotea Jarošová (kvinta A), Karolína Kapustová (II. A), Martina Kubičárová (I. A), Nikola Sivecová (II. A), Viliam Suchý (kvinta A)

Najviac vyzbierali:

  • Viktória Bendžalová (kvinta A) a Timotea Jarošová (kvinta A) – 84,60 €
  • Karolína Kapustová (II. A) a Nikola Sivecová (II. A) – 61,17 €
  • Lukáš Bajtoš (kvinta A) a Peter Homola (kvinta A) – 32,48 €
Natália Bajtošová | 13.3.2017 11:05:03 | 2016/2017, Charitatívne aktivity, Fotogalérie